-- I --

-- I --

1 KINDEREN HEIJNDERS,

LOUIS HENRI JACQUES (LOUIS), geboren in Roermond op de Schuitenberg op 7 september 1924, overleden aldaar op 27 juli 1992. Hij trouwde in Roermond voor de wet op 31 mei 1950 en voor de kerk op 9 juli 1950 met ELISABETH (BETS) CALLAARTS.


JACQUES HENRI HUBERT (JACQUES),
geboren in Roermond op de Schuitenberg op 22 oktober 1925. Jacques is overleden op 30-05-2003 in Schludern, Noord-Italië. Hij trouwde in Voorburg voor de wet op 3 september 1956 en voor de kerk op 23 oktober 1956 met JOANNA ELISABETH (ANNIE) WEMPE. Annie is overleden op 24 februari 2009 in het verpleegtehuis Geinsehof te Nieuwegein.


HENRICUS LEONARDUS MATHIEU (HARRIE),
geboren in Roermond op de Schuitenberg op 6 november 1927. Hij trouwde in Amersfoort voor de wet op 5 juli 1951 en in de Henricuskerk aldaar op 31 mei 1952 met MARIA CORNELIA (RIET) VAN LEUR.


THEODOOR JOSEPH HUBERT (THEO),
geboren in Roermond op de Willem 2 Singel op 14 juni 1929, overleden in Leiden op 21 oktober 2002. Hij trouwde in Baarn voor de wet op 27 oktober 1955 en voor de kerk op 2 februari 1956 met JOANNA JACOBA MARIA (ANS) GIELEN.


PIETER JOSEPH JACQUES MATHIEU (PIET),
geboren in Roermond op de Willem 2 Singel op 18 december 1930. Hij trouwde in Roermond voor de wet op 18 december 1956 en voor de kerk op23 mei 1957 met MARGUERITE JEANNE CHARLOTTE (GITA) CHARBONNIER.


-- II --

2 LUDOVICUS HUBERTUS HEIJNDERS, keurmeester, geboren in Roermond op 30 september 1888 in "de Weerd", overleden aldaar op 3 november 1930, zoon van HUBERTUS LUDOVICUS HEIJNDERS (4) en MARIA CATHARINA BEEK (5).

Woonde na zijn trouwen in bij zijn schoonmoeder op de Schuitenberg en daarna op de WILLEM 2 Singel 76.Kon goed leren, maar zijn broers en zusters verzetten zich tegen verdere studie, zij hadden na de lagere school moeten gaan werken, dus Louis ook ;hij koos voor het slagersvak en ging in de leer bij slager van Reij in de Neerstraat; ging voor vermeerdering van zijn kennis o.a. naar Antwerpen in 1907; woonde na terugkomst in de Luifelstraat nr 11; werd militair gekeurd, is 164 cm groot, en ingedeeld bij het 12e regiment Infanterie; deed tijdens de eerste wereldoorlog dienst aan de grens bij Roermond en bracht het tot sergeant; werd in 1920 overgeplaatst naar de Landweer.
Was lid van het Roermondsmannenkoor en van het dubbelmannenkwartet als eerste tenoren had een voorliefde voor de aria uit de opera Norma. Vertrok 31-10-1922 naar het slachthuis in Tilburg, keerde 08-05-1923 terug naar het slachthuis in Roermond voor zijn aanstelling tot hulpkeurmeester, later keurmeester. Raakte in 1930 besmet door een ziek varken, kreeg bloedvergiftiging en stierf na een langdurig ziekbed door algehele verzwakking. Zou niet in Roermond gebleven zijn, want had sollicitaties lopen naar een functie aan het slachthuis in zowel Tilburg als Den Haag.

Trouwde na een verkering van 15 jaar en had gezworen pas te trouwen als hij een eigen huis kon bekostigen.
Hij trouwde in Roermond op 8 mei 1923 met

3 MARIA CATHARINA TULKENS, geboren in Roermond op 14 augustus 1890, overleden aldaar op 25 februari 1965, dochter van HENDRIKUS TULKENS (6) en MARIA HUBERTINA MAASSEN.

Hielp aanvankelijk mee op de stadsboerderij, bracht de melk uit naar de Roermondse chique en leerde zodoende een aardig mondje Frans praten; later verkoopster bij de schoenenzaak Helwegen in de Schoenmakerstraat. Zij was plichtsgetrouw en het ordenen van het huishouden ging voor op pleziertjes. In haar vroege weduweschap kwam ze op voor zichzelf. Bij enkele van haar schoondochters ontstond het beeld van een harde vrouw, omdat ze haar emoties niet toonde. En dat deed ze ook niet. Toen ondergetekende uit Duitsland terugkwam begroete ze hem met de woorden "ben je daar, jong" natuurlijk in het Limburgs. Een zelfde begroeting was zijn deel na zijn terugkomst uit Indonesië. Uit ervaring wist ze, dat onbetaalde hulp niet bestond. Als je klaagde kon je goede woorden en gebeden krijgen en dus loste ze haar problemen, en dat waren er vele met 5 opgroeiende kinderen, zelf op. Natuurlijk had ze haar geloof, er werd thuis wat afgebeden en naar de kerk gegaan, maar het was een Bourgondisch geloof, meer een vertrouwen op. Als Donderdags wat vlees overbleef gooide ze dat niet weg, maar gebruikte dat Vrijdags onder het motto dat

Onze Lieve Heer het weggooien in deze slechte tijd nooit goed zou vinden. Ze had een nuchtere kijk op de wereld. Uitspraken als "er zullen altijd rijken en armen zijn " of "voor een hoed moet je geboren zijn " of "geestelijken zijn ook maar mensen " of "van werken is nog nooit iemand dood gegaan" tonen, dat ze het leven nam zoals het geboden werd. Een deel van deze eigenschappen hebben haar kinderen meegekregen.

Uit dit huwelijk:

- LOUIS HENRI JACQUES geboren in Roermond op 7 september 1924, overleden aldaar op 27 juli 1992.
Hij trouwde in Roermond op 31 mei 1950, en op 9 juli 1950 voor de kerk met ELISABETH CALLAARTS

- JACQUES HENRI HUBERT geboren in Roermond op 22 oktober 1925.

Hij trouwde in Voorburg op 3 september 1956, en op 23 oktober voor de kerk met JOANNA ELISABETH WEMPE.

HENRICUS LEONARDUS MATHIEU geboren in Roermond op 6 november 1927.
Hij trouwde in Amersfoort op 5 juli 1951, en op 31 mei 1952 voor de kerk met MARIA CORNELIA VANLEUR.

- THEODOOR JOSEPH HUBERT geboren in Roermond op 14 juni 1929.
Hij trouwde in Baarn op 27 oktober 1955, en op 2 februari 1956 voor de kerk met JOANNA JACOBA MARIA GIELEN.

- PIETER JOSEPH JACQUES MATHIEU geboren in Roermond op 18 december 1930.
Hij trouwde in Roermond op 18 december 1956, en op 23 mei 1957 voor de kerk met MARGUERITE JEANNE CHARLOTTE CHARBONNIER.

-- III --

4 HUBERTUS LUDOVICUS HEIJNDERS, landbouwer, geboren in Roermond op 25 februari 1848, overleden aldaar op 25 augustus 1927, zoon van JACOBUS HEIJNDERS (8) en CATHARINA PIELS (9).


Bleef na zijn trouwen in het ouderlijk huis wonen. Dit was een kleine boerderij in de buurtschap "de Weerd" nr 6 tegenover hoeve "de Polak". Hij had te weinig eigen grond om van te leven en werkte vermoedelijk als seizoenwerker bij zijn grote buurman.

1926 was een belangrijk jaar in zijn leven. Eerst op 2 januari het hoogste waterpeil van de maas sinds mensenheugenis. Alle benedenverdiepingen stonden onder water. In huis woonde ook dochter Neel metThei haar man en toen 3 kinderen. Zoon Louis kwam per boot hulp verlenen, en had geluk toen het vaartuig kapseisde bij een sterke stroming en hij zich nog kon vasthouden aan de kerktoren. In Mei werd de 50 jarige bruiloft groot gevierd. Alle nog levende kinderen en kleinkinderen waren aanwezig en werden vereeuwigd op een foto. Het gemeentebestuur toonde belangstelling evenals de pers. In de zomer van hetzelfde jaar liet buurvrouw Nijsten een brandende kaars vallen waardoor 3 huizen in vlammen opgingen. Ludovicus en Maria werden bij hun zoon Jacques in de Weerd ondergebracht. Oom Thei en tante Neel met toen 3 kinderen, die bij haar ouders inwoonden, vonden bij anderen een tijdelijk onderkomen. Volgens een oude buurtbewoonster noemden men vroeger deze 3 huizen "de Aaje Polak".

Later in het jaar werd "de Weerd" geëlectrificeerd.

Alle boerderijen in De Weerd waren op een natuurlijke of aangelegde terp gebouwd om niet iedere winter in huis last van natte voeten te krijgen. Bij oom Jacques en ook bij tante Neel hadden ze op het erf een roeiboot liggen om bij hoog-water toch naar Horn te kunnen gaan, Zij waren so wie so meer op Horn georienteerd dan op Roermond, waar ze officieel deel van uitmaakten. In Horn werd s’Zondags naar kerk gegaan en door de week naar school, maar geboortens en overlijdens werden in Roermond aangegeven.

De meeste kinderen begonnen hun werkzaam leven op het Kasteel in Horn, als kamermeisje, in de keuken of in de tuin, daar leerden zij ook hun toekomstige echtgenoot kennen.

Uit de kranten van die dagen:

De Watersnood.

Roermond en omgeving worden vreselijk door den ramp geteisterd.

De Roermondse peilschaal wees de laatste dagen de volgende waterstanden aan

Woensdag 30 december 19,42 m boven N.A.P.

Donderdag 31 december 19,95 m

Vrijdag 1 januari 20,83 m
Zaterdag 2 januari 21,43 m

Deze hoogte werd zelfs in het rampjaar 1880 niet bereikt. De stand was Zaterdagmorgen al 60 cm boven dien van dit op watersnoodgebied zoo beruchte jaar.

De Voorstad St. Jacob staat geheel onder water, evenals de Vischmarkt, de Roerkade, de Brugstraat, de Koolstraat en de Molenweg en grotendeels de Luifelstraat en de Molenstraat. Op Nieuwjaarsdag in de vroegen morgen begon het water in de Neerstraat te komen en eenige uren later was het verkeer daar helemaal gestremd. De straat staat over een groote lengte onder water en het water steeg nog voortdurend.

De bewoners der Voorstad zijn grootendeels uit hunne huizen vertrokken en elders in de stad, sommigen in het politiebureau, ondergebracht.

Vrijdag ging het verkeer van voetgangers over de kleine Bergstraat, maar door de verzakking van den bodemnabij het Landbouwhuis is ook deze passage weer gestremd.

De overlast werd nog verhoogd door de overstroming van de gasfabriek en het transformatorgebouw aan den Wittenberg. De streek Roermond en Blerick en Roermond-Weert is zonder electrische stroom. Roermond werd heden door een hulpkabel geholpen. Behalve naar Vlodrop is de tramdienst gestaakt.

In de onmiddellijke omgeving is de toestand wel het treurigst in de Weerd. Het water gaat hoog over de weg Roermond-Horn heen. Donderdagavond werd in Roermond een spoedeischende Raadsvergadering gehouden, waarin B&W een crediet van fl 10000 is verleend om de beschikking te kunnen krijgen over een stoomboot ter redding van het vee. De gemeente moest het risico dragen voor mogelijke averij van het schip.

Vrijdagmorgen werd met deze boot de tocht aanvaard. De ir-directeur van gemeentewerken de heer Kuijlaars en de bakenmeester de heer Stokbroecx, leidden de reddingswerkzaamheden. Maar het water was gedurende den nacht zoozeer gestegen, dat reeds verschillende koeien verdronken waren. Van den landbouwer C.Hamans verdronken 5 stuks vee, van L.Hamans 5 stuks, terwijl 7 stuks vee zijn afgeslacht, van Houx verdronken 2 stuks, in totaal kwamen een 20 stuks om evenals verscheidene varkens. Verschillende stuks vee moest achter de aak zwemmende worden meegetrokken.

De jongens uit de Weerd hebben zich zoo hard mogelijk ingespannen en buitengewoon veel werk verzet. Tot onder de armen liepen zij door het water om het vee los te maken. Het vee werd naar Horn vervoerd. Van het Hatenboer valt hetzelfde te melden. Ook vandaar werd veel vee naar den stal van het slachthuis en naar andere stallen overgebracht. Een paard, een schaap en een drietal varkens verdronken.

Zaterdag werden de paarden uit de Weerd zooveel mogelijk uit het water gehaald. Een veulen is daarbij verdronken. De bewoners hebben groote schade. Een globale schatting van Vrijdagavond begrootte de schade op 40 a 50000 gulden.

De bewoners van de Weerd werden opgenomen in het patronaat te Horn.

Gouden Bruiloft.

Daverende vreugdeschoten kondigden reeds Zondagavond de viering aan van het gouden huwelijksfeest van het echtpaar L.Heijnders-Beek, wonende in de Roermondsche Weerd.

In de Weerd, waar enkele maanden geleden leed en droefheid heerschte in alle huisgezinnen tengevolge van een watersnood als men nooit tevoren had beleefd, wapperden hedenmorgen feestvlaggen en langs heel den weg van 't huis der jubilarissen tot aan de kapel stonden jeugdige groene denneboompjes met veelkleurige rozen getooid. Aan het huis der jubilarissen was een prachtige eereboog met passend opschrift geplaatst.

Om half negen werden de gouden jubilarissen door een twintigtal bruidjes en herdertjes aan hunne woning afgehaald en met het feestcomité' aan het hoofd naar de kapel geleid, waar het feest werd ingezet met een plechtige hoogmis, welke door den zeereerw. heer Klinkum, pastoor van Horn, geassisteerd door de weleerw. heeren A.Greijmans, kapelaan van Horn en J.H. Janssen, familielid der jubilarissen, kapelaan te Lutterade.

Na het evangelie hield de weleerw. heer Janssen een diep gevoelde toespraak tot het gouden echtpaar, waarin hij de jubilarissen schetste als voorbeeldige katholieken en degelijke ouders.

Na de hoogmis werd het gouden echtpaar bij het verlaten der kapel door de bruidjes Corrie en Maria Cox in een keurige samenspraak gecomplimenteerd, terwijl de traditionele gouden ruiker geoffreerd werd.

Hierna trok de feeststoet naar het woonhuis der jubilarissen, waar de voorzitter der feestcommissie de heer E.Stoffels het woord nam en de jubilarissen namens de bewoners van de Weerd en het Hatenboer complimenteerde, terwijl hij als blijvende herinnering twee prachtige clubfauteuils aanbood. Spr. hoopte, dat eenmaal in de gouden kroon de diamanten mogen schitteren.

Hierna boden de bruidjes Anna en Alda Hamans, onder het uitspreken eener mooie samenspraak, bloemen aan. Twee dochtertjes van den heer Theunissen, Eysden, huldigden de oudjes, terwijl een zoon van genoemd familielid een keurig bloemstuk offreerde. Nadat de dochtertjes Clara en Louise van den heer Brouns-Heijnders, van Roermond, in een aardige samenspraak hunne jubilerende grootouders gefeliciteerd hadden, dankte de oudste zoon van het gouden paar, de heer Jacques Heijnders voor de eer zijn ouders op dezen onvergetelijken dag bewezen.

In den loop van den morgen kwamen de eerw. geestelijkheid van Horn en het dagelijkse bestuur der gemeente Roermond bij de gouden echtelieden hun gelukwensen aanbieden.

Hedenavond zal de fanfare van Horn het feestvierende echtpaar een serenade brengen, terwijl een groote fakkeloptocht gehouden zal worden.

Hij trouwde in Haelen op 10 mei 1876 met

5 MARIA CATHARINA BEEK, geboren op 20 mei 1855 in Haelen, overleden in Roermond op 6 maart 1933, dochter van PIETER BEEK (10) en CORNELIA VAN HORCK (11).

Uit dit huwelijk:

- HUBERTUS JACOBUS, oom Jacques, gemeente opzichter, geboren in Roermond op 15 maart 1878, overleden in Weert op 1 mei 1945.
Trapte na de bevrijding op een mijn, verloor zijn voet en stierf omdat hij suiker had.
Hij trouwde in Roermond op 4 april 1907 met MARIA GERTRUDE VERLINDEN.

- MARIA CATHARINA CORNELIA, tante Marie, geboren in Roermond op 12 november 1879, overleden in Eijsden op 17 juni 1938.
Zij trouwde in Horn op 23 oktober 1906 met JACQUES THEUNISSEN, boomkweker, woonde in Eijsden.

- PETRUS HUBERTUS THEODORUS kapper, geboren in Roermond op 28 november 1881, overleden aldaar op 30 maart 1913.

- JOANNES HUBERTUS geboren in Roermond op 1 november 1883, overleden aldaar op 30 september 1885.

- ANNA JOSEPHINA, tante Fien geboren in Roermond op 19 maart 1885, overleden op 29 april 1935.
Zij trouwde in Roermond op 1 juni 1908 met JOANNES BROUNS, roepnaam Sjang, bakker, Woonde in Roermond, in de Veldstraat
PETRONELLA CORNELIA, tante Nel, geboren in Roermond op 25 februari 1887, overleden in Susteren op 20 februari 1953.
Zij trouwde in Roermond op 25 juli 1916 met MATHIJS VAN HOUTEN, hotelhouder, woonde in Zutphen in hotel "de Kroon" op de markt en later in Maasniel.

- LUDOVICUS HUBERTUS, roepnaam Louis geboren in Roermond op 30 september 1888 in "de Weerd", zie 2.

- HENRICUS HUBERTUS spoorwegman, geboren in Roermond op 11 februari 1891, overleden aldaar op 12 juni 1914.

- CHRISTINA CORNELIA HUBERTINA, tante Neel, geboren in Roermond op 24 maart 1893, overleden in Horn.
Zij trouwde in Roermond op 4 september 1919 met THEO JANSSEN, spoorwegman, woonde in Roermond, later Eindhoven en Horn.

- ANNA MARGARETHA HUBERTINA, tante Margriet, geboren in Roermond op 11 november 1894, overleden in Susteren.
Zij trouwde in Susteren op 30 september 1921 met JOANNES HUSKENS, bakker te Susteren.

- PETRUS JOANNES, oom Sjeng controleur bij de LTM, geboren in Roermond op 8 mei 1897, woonde vanaf 1925 in Heerlen, overleden aldaar.

Hij trouwde in Maasniel op 5 oktober 1920 met MARIA LOUISA HUBERTINA NEELEN.

6 HENDRIKUS TULKENS, boerenknecht, huisknecht, stadsboer, geboren in Hunsel op 10 maart 1839, overleden in Roermond op 22 juni 1914, zoon van PIETER TULKENS (12) en JOANNA MARIA BUCHTERS (13).

Kwam in 1881 uit Ittervoort naar Roermond en werd huisknecht op het Bisschoppelijk College; hij woonde dan met de ongetrouwde leraren op D 9 Achter de Meelwaag, de huidige Christoffelstraat. Trouwde bij zijn schoonouders in op de Schuitenberg 92. Toen deze overleden waren, deelden de erfgenamen en moest het huis verkocht worden. Hendrik verhuisde daarop naar Schuitenberg 53. Hadden toen 3 dienstbodes.

Hij is getrouwd in Roermond op 31 januari 1888 met

7 MARIA HUBERTINA MAASSEN, geboren in Roermond op 21 februari 1851, overleden aldaar op 28 september 1931, woonde toen bij haar dochter in op de Willem ll Singel 76, dochter van JAN LEOPOLD MAESSEN (14)en JOHANNA EVERS (15).

Uit dit huwelijk:

- PETRUS GODEFRIDUS geboren in Roermond op 19 december 1888, overleden aldaar op 15 juli 1889.

- MARIA CATHARINA geboren in Roermond op 14 augustus 1890, zie 3.-- IV --

8 JACOBUS HEIJNDERS, werkman, geboren in Buggenum op 17 oktober 1816, woonde in De Weerd in Roermond, overleden aldaar op 26 september 1896, zoon van THEODORUS HEIJNDERS (16) en JOANNA MARIA NAUS (17).
W
oonde in "de Weerd" in het huis dat zijn vrouw meebracht in het huwelijk..
Jacobus laat na in Horn C 525 en in de Weerd A55, 56, 57, 61, zijnde een huis en boomgaard met wei achter dit huis, schuin tegenover de Polak

Hij trouwde in Roermond op 22 mei 1844 met

9 CATHARINA PIELS, geboren in Roermond op 12 september 1814, overleden aldaar op 23 maart 1881, dochter van LODEWIJK PIELS (18) en PETRONELLA KEUVEN (19).

Uit dit huwelijk:

- LUDOVICUS HUBERTUS geboren in Roermond op 24 maart 1845, overleden aldaar op 11 april 1845.

- NN, geboren in Roermond op 23 juni 1846, overleden aldaar op 23 juni 1846.

- HUBERTUS LUDOVICUS geboren in Roermond op 25 februari 1848, zie 4.

- THEODOOR HUBERT landbouwer, geboren in Roermond op 13 oktober 1851, overleden aldaar op 13 augustus 1922.
Hij trouwde met MARGRETA ABEN, geboren in Heythuisen op 12 maart 1858, dochter van MARTINUS ABEN en MARIA GERTRUDIS JETTEN.
Woonde bij haar trouwen in Maasniel, later in Roermond. Zij zijn de voorouders van Heijnders, de sigarenzaak in de Dr Leursstraat.

- MATHIAS geboren in Roermond op 19 april 1854, overleden aldaar op 8 november 1860.

De boomgaard op de voorgrond kwam na het overlijden van de echtgenoten Heijnders/Beek aan tante Nel, die het bezit tot haar dood hield. De achterste bomen rechts bedekken de bouwval van de huisjes die bij de brand in 1926 verloren gingen.

10 PIETER BEEK, landbouwer, geboren in Haelen op 14 november 1821, woonde aldaar, boerde op “Valkenvloeg”, overleden aldaar op 18 februari 1897, zoon van JOHANNES BEEK (20) en JOANNA CLEUSEN (21).

Pieter liet na in Haelen: huis, tuin en land: A 71, 72, 73, 134, 153, 255, 256, 257, 258,259, 260, 267, 279, 1075 te Horn: C 605, 256,964 B 909.910 en te Nunhem: A 613, 623. Alles te samen 3 ha
Hij trouwde in Haelen op 7 mei 1845 met

11 CORNELIA VAN HORCK, geboren in Haelen op 29 april 1818, overleden aldaar op 21 maart 1896, dochter van CHRISTOPH VAN HORCK (22) en ANGELINA GORISSEN (23).

Boerderij Valckenvloeg.

Deze ligt langs de weg van Haelen naar Nunhem, nog net op oud Nunhems grondgebied. Het is een geheel ommuurde boerderij. Één van de grootsten in de regio.

De bezittingen van de familie Beek lagen dichtbij deze boerderij. Vermoedelijk was Pieter Beek de pachter met eigen grondbezit

Uit dit huwelijk:

- JOANNA, geboren in Haelen op 3 juli 1846.
Zij trouwde in Haelen op 12 juli 1879 met HERMANUS VAN GENEGEN, zadelmaker, woonde in Haelen.

- ANGELINA, geboren in Haelen op 13 januari 1849.
Zij trouwde met PETER VERSTAPPEN, landbouwer, woonde in Meijel.

- ELISABETH, geboren in Haelen op 13 januari 1849.
Zij trouwde in Haelen op 28 juni 1873 met PETER JOANNES GEERLINGS, woonde in Linne.

- JOANNES HUBERTUS landbouwer, geboren in Haelen op 25 februari 1851, woonde in Well.
Hij trouwde in Swalmen op 3 november 1873 met GERTRUDIS HUBERTINA SLABBERS.

- CHRISTIAAN, landbouwer, geboren in Haelen op 28 mei 1853, woonde in Roggel.
Hij trouwde in Roggel op 3 juli 1882 met MARIA ELISABETH HENDRICKX.

- MARIA CATHARINA geboren op 20 mei 1855 in Haelen, zie 5.

- MARIA CHRISTINA geboren in Haelen op 3 september 1857, overleden aldaar op 13 september 1899.
Zij trouwde in Haelen op 20 april 1885 met HENDRIK VRENKEN, timmerman, woonde in Haelen.
12 PIETER TULKENS, landbouwer, geboren in Hunsel op 29 april 1808, woonde aldaar, overleden in Ittervoort op 10 augustus 1847, zoon van FRANS TULKENS (24) en GERTRUDE JOOSTEN (25).

Woonde Uffelsen nr 6 en in de Smitstraat en op het laatst op de Kleinschouifshof te Ittervoort.

Hij liet geen onroerende goederen na.
Hij trouwde in Hunsel op 23 juli 1836 met

13 JOANNA MARIA BUCHTERS, geboren in Neeritter op 12 februari 1816, overleden in Ittervoort op 27 februari 1869, dochter van GODEFRIDUS BUCHTERS en CATHARINA SEEREN (27).

Zij hertrouwde op 6 oktober 1848 te Ittervoort met JOANNES CLEUTJENS

De Schoufsmolen langs de weg van Ittervoort naar Neeritter


Daar Joanna nog minderjarig was en al in verwachting moest getrouwd worden.

In den Naam van den Koning der Belgen.

In het jaar achttien honderd zes en dertig den negen en twintigsten junij voor ons Jacob Schoenmakers vrederechter van het kanton Roermond arrondissement van denzelven naam, provintie Limburg vergezeld van onzen Griffier is verschenen Michel Buchters, akkerman, wonende te Beegden in hoedanigheid als principalen voogd aangesteld voor het vrederegt tot Weert over de minderjarige jonge dochter Joanna Maria Buchters dienstmeid wonende te Hunsel, geboren te Neeritter, den twaalfden februarij 1800 zestien, wettige dochter van wijlen Godefridus en Catharina Seeren beide overleden te Neeritter; welke comparant ons voorgehouden heeft dat de evengenoemde jonge dochter noch vader, noch moeder, noch grootvaders, noch grootmoeders meer heeft en voornemens is huwelijk te contracteren met Peter Tullekens meerderjarige jongman akkerman wonende te Hunsel, dat dit huwelijk zich zeer gevoegelijk aanbied, reden waarom hij vrijwilliglijk op heden voor ons ten einde over het onderworpen huwelijk te raadplegen en tot hetzelve de nodige toestemming te verleenen de volgende bloedverwanten en vrienden van gezegde minderjarige dochter heeft opgeroepen -------------------Welke comparanten met ons en ter onzer voorzitting als familie raad vergaderd, de door Michel Buchters principalen voogd voornoemd gedane voordragt beraden hebben.

Waarna den familieraad gehoort vorenstaande voordragt, Overwegende dat het onderworpene huwelijk tusschen Joanna Maria Buchters en Peter Tullekens voornoemd, gevoegelijk voorkomt, verklaart eenparelijk zijne toestemming tot evengemeld huwelijk te verlenen en magtigen teffens hem voogd van namens den familie raad bij de voltrekking des huwelijks te Hunsel te assisteren uit welk opzigt hem afschrift dezes akts uitgerigt wordt. Waarop akt opgemaakt tot Roermond op datum als voorschreven en hebben de comparanten naar gedane voorlezing met ons en den griffier getekend---

Uit het eerste huwelijk:

- HUBERTUS GODEFRIDUS geboren in Hunsel op 16 november 1836.
Hij trouwde in Ittervoort op 31 maart 1864 met PETRONELLE KUIJPERS.

- HENRICUS, geboren in Hunsel op 10 maart 1839, zie 6.

- GERTRUDIS, geboren in Neeritter op 25 december 1841.
Zij trouwde in Ittervoort op 4 juni 1863 met JAN SENTJENS.

- MARIA CATHARINA geboren in Kessenich op 1 maart 1844.
Zij trouwde in Ittervoort op 7 november 1870 met PETRUS LAURENTIUS STAKENBORG.

- JACOBUS FRANCISCUS geboren in Ittervoort op 4 oktober 1846.

Uit het tweede huwelijk van ANNA MARIA:

- PETRUS HUBERTUS, geboren in Ittervoort op 12 september 1849.

Hij trouwde in Hunsel 1 op 15 april 1874 met ANNA HELENA GIELEN

Hij trouwde in Hunsel 2 op 5 januari 1882 met MARIA HELENA VAN DE GROOTE POORT.

- JOANNA HUBERTINA

Zij trouwde in Neeritter op 23 juli 1875 met PETER JOANNES SLEVEN; zij zijn voorouders van SLEVEN in de Graaf Gerardsstraat.

- CATHARINA HUBERTINA,

Zij trouwde in Ittervoort op 8 mei 1878 met HENRICUS HUBERTUS JANSSEN; zij zijn voorouders van HAWINKELS over de Roer.

14 JAN LEOPOLD MAESSEN, stadsboer, geboren in Melick op 13 februari 1816, overleden in Roermond op 4 december 1883, zoon van HENRICUS MAESSEN (28) en CATHARINA HEUTS (29).

Woonde eerst "In de Koot"182, daarna Schuitenberg 374/419 en later 92

Jan Leopold liet na in Melick E 2028, 2152 en te Roermond D 1417, 1418.

Hij hertrouwde (2) in Melick op 9 juli 1858 met ANNA MOORS, zij was een weduwe van CHRISTIAAN HEUVELINGS met 2 kinderen, CHRISTIAAN en ANNA CATHARINA.

Hij trouwde (1) in Melick op 22 april 1843 met

15 JOHANNA EVERS, geboren in Maasniel op 2 maart 1812, overleden in Roermond op 23 maart 1856, dochter van GERARD EVERTS (30) en FRANCISCA SMEETS (31).

Uit dit huwelijk:

- FRANCISKA HUBERTINA geboren in Roermond op 20 februari 1844.
Zij trouwdein Roermond op 28 oktober 1869 met JACOBUS HUBERTUS EVERTZ.

Volgens de Memorie van nalatenschap van haar vader, deelt zij niet mee in de erfenis.

- CATHARINA ELISABETH HUBERTINA geboren in Roermond op 19 november 1845.
Zij trouwde in Roermond op 9 oktober 1877 met PAULUS STROUCKEN.

- HELENA HUBERTINA geboren in Roermond op 29 mei 1848.
MARIA HUBERTINA geboren in Roermond op 21 februari 1851, zie 7.

- HENDRIK HUBERT geboren in Roermond op 4 april 1855, overleden aldaar op 4 april 1856.

-- V --

Boerderij in Buggenum

16 THEODORUS HEIJNDERS, landbouwer, gedoopt in Neer op 12 april 1780, woonde in Buggenum, overleden aldaar op 18 september 1851, zoon van JOANNES HEIJNDERS (32) en PETRONELLA METSEMAEKERS (33).

Verkocht land in Buggenum op 23-02-1812 voor notaris Dirix

Theo liet na: te Buggenum huis en tuin A 115, 711 en land Noothegge B 209

Hij trouwde in Buggenum op 3 april 1812 met

17 JOANNA MARIA NAUS, gedoopt in Grathem op 13 januari 1781, overleden in Buggenum op 30 december 1846, dochter van JOACHIM NAUS (34)en JOANNA SCHOENMAKERS (35).

Uit dit huwelijk:

- PETRONELLA, geboren in Buggenum op 18 januari 1813, overleden aldaar op 23 oktober 1860.
Zij trouwde in Buggenum op 13 juni 1836 met BARTHOLOMEUS GERAETS, knecht, geboren in Helden op 24 april 1804, zoon van PIERRE GERAETS en HENRIETTE WILLEMS.

- JEAN, geboren in Buggenum op 31 januari 1815, overleden in Beesel op 17 september 1891.
Hij trouwde in Swalmen op 23 maart 1840 met WILHELMINA HUBERTINA THEELEN, dochter van WILLEM THEELEN en HELENA RAMAKERS.

- JACOBUS, geboren in Buggenum op 17 oktober 1816, zie 8.

- MATHIAS, geboren in Buggenum op 4 november 1818, overleden aldaar op 23 oktober 1828.

- JOANNA, geboren in Buggenum op 24 juni 1820, overleden in Horn op 21 januari 1871.
Zij trouwde in Horn op 2 mei 1855 met JACOBUS GUBBELS, geboren in Horn op 19 oktober 1821, zoon van PETRUS GUBBELS en MARIA CREMERS.

- HENRICUS, knecht, geboren in Buggenum op 6 oktober 1823, woonde in Beesel, overleden aldaar op 2 januari 1880.
Hij trouwde in Beesel op 19 april 1852 met ANNA MARIA WILLEMSEN.

18 LODEWIJK PIELS, gedoopt in Horn op 11 september 1788, dagloner, woonde in Roermond, overleden aldaar op 1 maart 1831, zoon van MATHEU PIELS (36) en CATHARINA VEUGELAERS (37).

Woonde in "de Weerd"; was ingetrouwd bij zijn schoonmoeder tegenover de Polak. Bij het opnemen van de gronden voor het kadaster(1826?) woonden naast elkaar Cornelissen, Piels en Arent.

Kocht op 10-12-1816 land in de Weerd van Kuijven - Gerard, een oom van zijn vrouw.

Lodewijk liet na: te Roermond 1/4 huis nr 57 bij de Polak en wei nr 56; te Haelen akkerland B 655 en te Horn op de Ohe 436

Hij trouwde in Roermond op 23 mei 1813 met

19 PETRONELLA KEUVEN, gedoopt in Roermond op 10 april 1787, overleden aldaar op 17 november 1876, dochter van LEONARDUS KEUVEN (38) en MARTINA SCHREURS (39).

Uit dit huwelijk:

- CATHARINA, geboren in Roermond op 12 september 1814, zie 9.

- ANNA MARIA geboren in Roermond op 26 september 1817, overleden aldaar op 7 augustus 1838.

- ANNA MARGARITA geboren in Roermond op 16 augustus 1820.

- LEONARDUS, geboren in Roermond op 19 juli 1823.
Hij trouwde in Roermond op 15 april 1858 met JOANNA KNIPPENBERG.

- MATHIAS, geboren in Roermond op 9 augustus 1826, overleden aldaar op 17 december 1841.

20 JOHANNES BEEK, landbouwer, gedoopt in Haelen op 24 maart 1774, woonde aldaar, overleden aldaar op 24 juni 1827, zoon van WILHELMUS BEECK (40) en CATHARINA GERARDTS (41).

Hij trouwde in Haelen op 3 oktober 1816 met

21 JOANNA CLEUSEN, gedoopt in Horn op 21 februari 1779, overleden in Haelen op 19 april 1848, dochter van PETRUS CLEUSEN (42) en JOANNA SOUTMANS (43).

Joanna liet na te Haelen: huis en tuin C 149, 150 aan het Broek; bouwland C 256 op de Hoogte en bouwland C 605,910 op de Rupsenbosch.

Uit dit huwelijk:

- PIETER, geboren in Haelen op 14 november 1821, zie 10.

22 CHRISTOPH VAN HORCK, landbouwer, raadslid, gedoopt in Haelen op 16 januari 1773, woonde aldaar, overleden aldaar op 29 maart 1844, zoon van JOANNES VAN HORCK (44) en CORNELIA POLLAERT (45).

Liet na te Haelen huis en tuin Op de Dries 586, 587; Kapoen 365; Over de beek 476; Heijerveld A 43, 73, 134, 13, 153; Heythuiserweg 194; in het Laar 255, 363, 364; Kleine kamp 630,679; op de Vaart 80, 91, 121;

Hij trouwde in Haelen op 17 mei 1804 met

23 ANGELINA GORISSEN, gedoopt in Haelen op 13 december 1778, overleden aldaar op 7 oktober 1859, dochter van JOANNES GORISSEN (46) en ELISABETH RENSING (47).

Liet na te Haelen: A 43, 153, 355, 365, 586, 587, 1143, 1137 B 91

Uit dit huwelijk:

- MARIA ELISABETH geboren in Haelen in het jaar 1805, overleden aldaar op 26 oktober 1822.

- JEAN, geboren in Haelen op 22 januari 1807, overleden aldaar op 21 augustus 1872.
Hij trouwde in Haelen op 20 april 1841 met WILLEMINA PEETERS.

Huis in Haelen, waar van Horck woonde

- SOPHIE, geboren in Haelen op 1 november 1808, overleden in Weert op 22 augustus 1865.

- CHRISTINA, geboren in Haelen op 18 februari 1811, overleden in Weert op 1 februari 1895.
Zij trouwde in Haelen op 21 juli 1835 met MARTINUS CARIS.

- JEANNE, geboren in Haelen op 31 mei 1813.
Zij trouwde in Neersen(D) met LEONARD VERSTAPPEN.

- PETRONELLA, geboren in Haelen op 17 juni 1815, overleden in Weert op 27 maart 1892.
Zij trouwde in Haelen op 17 november 1842 met RENIER DOUVEN, schoenmaker.

- CORNELIA, geboren in Haelen op 29 april 1818, zie 11.

- GERTRUDIS, geboren in Haelen op 6 maart 1820, overleden aldaar op 26 januari 1888.
Zij trouwde in Haelen op 28 april 1851 met MARCUS VAN OETEREN.

24 FRANS TULKENS, gedoopt in Neeritter op 10 april 1790, woonde in Hunsel, overleden in Neeritter op 5 oktober 1871, zoon van JACOBUS TULKENS (48) en MARIE PETERS (49).

Boerde in Uffelsen

Hij trouwde (2) in Hunsel op 1 oktober 1850 met ELISABETH GERADTS.

Hij trouwde (1) in Hunsel op 2 juni 1808 (1) met

25 GERTRUDIS JOOSTEN, gedoopt in Hunsel op 14 januari 1789, overleden aldaar op 10 januari 1833, dochter van PETRUS JOOSTEN (50) en MARIE COENEN (51).

Uit dit huwelijk:

- PIETER, geboren in Hunsel op 29 april 1808, zie 12.

- LEONARD, geboren in Hunsel op 12 februari 1810, overleden in Neeritter op 29 juli 1883.
Hij trouwde in Neeritter met GERTRUDIS DIRIX.

- MARIA, geboren in Hunsel op 25 juni 1821, overleden aldaar op 3 juli 1824.

- JACOBUS, geboren in Hunsel op 16 november 1825, overleden aldaar op 22 september 1830.

- MARIA, geboren in Hunsel op 9 juli 1829, overleden in Neeritter op 17 april 1876.
Zij trouwde in Neeritter op 26 oktober 1849 met JAN MATHIAS THEUNISSEN.


Boerderij met watermolen in Uffelsen, waar Tulkens woonde.

26 GODEFRIDUS BUCHTERS, gedoopt in Neeritter op 21 september 1767, woonde in Beersel, overleden in Neeritter op 22 oktober 1822, zoon van HENRICUS BUCHTERS (52) en CATHARINA TRUIJEN (53).

Bij het huwelijk van dochter Joanna Maria gaven de volgende familieleden toestemming: van de bruidegom de vaderlijke ooms Michael uit Beegden en Hendrik uit Weert; van de bruid de moederlijke oom Hendrik uit Weert een neef Antoon uit Weert en Michiel Koppen eveneens uit Weert

Hij trouwde in Weert op 10 meo 1801 met

27 CATHARINA SEEREN, gedoopt in Weert op 17 december 1773, overleden in Neeritter op 26 november 1831, dochter van FRANS SEERDEN (54) en MECHTILDIS GOVERS (55).

Uit dit huwelijk:

- MICHIEL ANTOON geboren in Weert op 17 januari 1802, overleden aldaar op 8 mei 1877.
Hij trouwde in Weert op 3 juli 1841 met WILHELMINA VOSSEN.

- MARIA GERTRUDIS geboren in Neeritter op 17 maart 1806.

- HENRICUS geboren in Neeritter op 3 februari 1808, overleden in Nederweert op 22 november 1886.
Hij trouwde in Weert op 10 oktober 1840 met ANNA MARIE VAN GOOR.

- ANNA MECHTILDIS geboren in Neeritter op 18 december 1810, overleden in Weert op 6 oktober 1887.
Zij trouwde in Weert op 23 juli 1838 met PETRUS STULTIENS.

- JOANNA MARIA geboren in Neeritter op 12 februari 1816, zie 13.

28 HENRICUS MAESSEN, gedoopt in Roermond op 9 november 1778, overleden in Melick op 28 april 1845, zoon vanCHRISTIAAN MAESSEN (56) en MECHTILDIS WILMS (57).

Hendrik liet na te Melick huis en hof aan de Groenstraat.

Hij trouwde in Melick op 28 april 1805 met

29 CATHARINA HEUTS, gedoopt in Linne op 15 februari 1772, overleden in Melick op 24 december 1848, dochter van JOANNES INGENHUDT (58) en HELENA SCHEFFERS (59).

Uit dit huwelijk:

- ANNA MARIA geboren in Melick op 20 april 1806, overleden aldaar op 30 september 1806.

- MARIA HELENA geboren in Melick op 17 augustus 1807, overleden aldaar op 27 januari 1809.

- MECHTILDIS, geboren in Melick op 25 september 1809, overleden aldaar op 15 april 1872.
Zij trouwde (1) in Melick op 24 oktober 1837 met GERARD OP DEN KAMP, akkerbouwer, wonende in Herkenbosch.
Zij trouwde (2) met JAN LEENEN.

- CHRISTIANUS geboren in Melick op 24 februari 1812, overleden aldaar op 2 maart 1812.

- HELENA geboren in Melick op 7 februari 1813, overleden aldaar op 17 juli 1891.
Zij trouwde in Melick op 29 juni 1840 met LEONARD WOLTERS, akkerbouwer, wonende in Melick.

- JAN LEOPOLD geboren in Melick op 13 februari 1816, zie 14.

30 GERARD EVERTS kweker, gedoopt in St Odilienberg op 14 februari 1766, woonde in Asenraij, overleden in Maasniel op 5 december 1814, zoon van JOANNES EVERS (60) en HELENA CUIJPERS (61).

Boerde op het Spik

Hij trouwde in St.Odilienberg op 16 januari 1798 met

31 FRANCISCA SMEETS geboren in Maasniel (?) In het jaar 1773, overleden in Maasniel op 8 november 1833, dochter van REINERUS SMETS (62) en PETRONELLA HELDENS (63).

Volgens de volkstelling is zij in 1796 2 jaar jonger dan haar zus Catharina

De echtgenote heette in de kerk Franciska Heldens, maar volgens de Burgelijke Stand Franciska Smeets; zij trouwden vanuit Leerop.

Uit dit huwelijk:

- HELENE geboren in Maasniel op 7 augustus 1798, overleden aldaar op 15 juli 1803.

- RENIER geboren in Maasniel op 7 december 1800, overleden in Melick op 20 juni 1843.
Hij trouwde in Maasniel op 11 april 1834 met ANNA CATHARINA BOMONT.

- PETRONELLA geboren in Maasniel op 9 februari 1803, overleden in Susteren op 12 september 1864.
Zij trouwde in Maasniel op 30 september 1823 met WILLEM RENIER PETERS.

- HELENE geboren in Maasniel op 6 januari 1805, overleden in St.Odilienberg op 20 december 1832.
Zij trouwde in Maasniel op 20 december 1832 met JOANNES MAESSEN.

- JEAN geboren in Maasniel op 28 februari 1807, overleden aldaar op 28 oktober 1831.

- ANNA CATHARINA geboren in Maasniel op 13 augustus 1809, overleden in Roermond op 22 juli 1874.
Zij trouwde in Roermond op 9 april 1836 met PETER HUBERT VERSTEGEN.

- JOHANNA geboren in Maasniel op 2 maart 1812, zie 15.

- MARGERITHE geboren in Maasniel op 9 augustus 1814, overleden in Melick op 5 oktober 1869.
Zij trouwde in Maasniel op 29 april 1840 met CORNELIUS BREMMERS.

-- VI --

32 JOANNES HEIJNDERS dagloner, gedoopt in Neer op 19 september 1731, woonde in Neer, overleden aldaar op 8 maart 1811, zoon van THEODORUS HEINDERS (64) en MARIE SILLEKENS (65).

Boerderij in Brumholt, waar Heijnders gewoond zou kunnen hebben

Woonde te Brumholt op de Vlaas; dit is dicht tegen Nunhem aan.

Hij trouwde (1) in Neer op 3 mei 1770 met ELISABETH GHEENEN, overleden in Neer op 15 maart 1776. Hun dochter stierf kort na de geboorte op 3 februari 1776.

In het Kerkregister van Neer staat het volgende testament dd 4 maart 1776

Elisabeth Geenen, sieck te bedde liggende ---- voorders overdenckende den grooten dienst denwelcken in haere sieckte haer is gedaen van haeren oom Hendrick Gerits man van Hendrien Ruttiens soo komt sij aen hem te laeten en te geven glijck sij hem hierdoor is laetende en gevende een stuck lands groot omtrent eenen morgen gelegen omtrent Beritte stratie afkomende van de testatrice moeder, voorders laet sij oock om reden van getrouwen onderstandt aen haere nichte inden tweeden graet van beijde vaders kant Elisabeth Geenen vrouw van Engel Janssen een stuck lands groot omtrent een half bonder gelegen op de Hoven afkomende van de testatrice moeder, voorders laet de testatrice met consent van haeren man Jan Heijners aen Petronel Metzemakers haer geel stoffen kleedt hetwelcke sij wilt kors naer haere doodt dat sal gegeven worden aen de voorgemelde Petronel waer in haeren man oock is consenterende----aldus gepassert te huijse van de testatrice gelegen op de Vlaes onder de parochie Neer----

w.g. Elisbeth Geenen ( merk); de getuigen Jacobus Stemkens en Hermannus ( merk); Joannes Franciscus Anthonius van Hilst, vice pastor in Neer.

Hij trouwde (2) in Neer op 19 september 1776 met

33 PETRONELLA METSEMAEKERS gedoopt in Neer op 31 augustus 1740, overleden aldaar op 3 september 1804, dochter van WILHELMUS MESSEMAEKERS (66) en JOANNA BUSSERS (67).

(Zij had van een onbekende man één zoon JOANNES, gedoopt 23 mei 1766.)

Uit dit huwelijk:

- THEODORUS gedoopt in Neer op 20 september 1776, overleden aldaar op 15 augustus 1778.

- THEODORUS gedoopt in Neer op 12 april 1780, zie 16.

- ELISABETH gedoopt in Neer op 24 juni 1785.

34 JOACHIM NAUS gedoopt in Kessel op 18 maart 1754, woonde in Kessel Eijck, overleden in Kessel op 29 augustus 1826, zoon van JOANNES NAUS (68) en JOANNA BUERSKENS (69).

Hij trouwde in Horn op 4 april 1780 met

35 JOANNA SCHOENMAKERS gedoopt in Horn op 28 april 1759, overleden in Kessel op 23 april 1820, dochter van JACOBUS SCHOENMAKERS (70 en MARGARETHA BERGHS (71).

Uit dit huwelijk:

- JOANNA MARIA gedoopt in Grathem op 13 januari 1781, zie 17.

- HERMANUS gedoopt in Horn op 6 juni 1784, overleden in Kessel op 23 augustus 1834.
Hij trouwde in Kessel op 17 oktober 1816 met GERTRUDIS BEURSKENS.

- ANNA CATHARINA gedoopt in Horn op 25 juli 1786.
Zij trouwde in Kessel op 6 maart 1813 met JACOBUS ENGELS.

- JOANNES gedoopt in Kessel op 17 oktober 1788, overleden aldaar op 12 april 1862.
Hij trouwde in Kessel op 23 november 1820 met MECHTILDIS JOOSTEN.

- LAMBERTUS gedoopt in Kessel op 17 september 1790, overleden in Tegelen op 31 oktober 1845.
Hij trouwde in Tegelen op 26 september 1815 met HELENA STEVENS.

- JACOBUS gedoopt in Kessel op 16 november 1792, overleden aldaar op 28 december 1859.
Hij trouwde in Belfeld op 12 april 1820 met JOANNA JACOBS.

- JOACHIM gedoopt in Kessel op 7 februari 1795, overleden in Maasbree op 10 september 1827.
Hij trouwde in Maasbree op 26 maart 1818 met PETRONEL SCHOENMAKERS.

- MICHAEL gedoopt in Kessel op 2 februari 1797, overleden aldaar op 10 augustus 1798.

- JOANNA gedoopt in Kessel op 5 maart 1799, overleden aldaar op 16 juli 1800.

- JOANNA gedoopt in Kessel op 30 mei 1801.

Boerderij in Kessel-eick. Hierin of hiernaast woonde Naus

36 MATHIEU PIELS landbouwer, gedoopt in Horn op 27 december 1745, woonde aldaar, overleden aldaar op 30 maart 1810, zoon van MATHEUS PIELS (72) en MARIA COLBERTS (73).

Boerde Op 't Broek

Hij trouwde in Horn op 30 april 1778 met

37 CATHARINA VEUGELAERS gedoopt in Melick op 6 december 1750, overleden in Horn op 16 april 1810, dochter van MATHIAS VEUGELAERS (74) en GERTRUDE DECKERS (75).

Kwam in 1776 naar Horn en was bij de volkstelling van 1796 45 jaar.

Uit dit huwelijk:

- MATHEUS gedoopt in Horn op 27 februari 1779.

- JACOBUS gedoopt in Horn op 23 oktober 1780.

- PETRUS gedoopt in Horn op 28 februari 1782.

- JACOBUS gedoopt in Horn op 2 februari 1784.
Hij trouwde in Roermond op 4 november 1822 met CATHARINA SMEDTS.

- PETRUS gedoopt in Horn op 6 september 1786.
Hij trouwde in Haelen op 31 maart 1818 met M.D. PUTS.

- LODEWIJK geboren in Horn, gedoopt op 11 september 1788, zie 18.

- LEONARDUS gedoopt in Horn op 20 december 1791.
Hij trouwde in Heel op 2 april 1815 met CHRISTIAAN HENCKENS.

- GERTRUDIS gedoopt in Horn op 25 augustus 1794.

38 LEONARDUS KEUVEN gedoopt in Roermond op 1 april 1751, dagloner, overleden aldaar op 5 november 1795, zoon van LEONARDUS KEUVEN (76) en MARIE LINSSEN (77).

Woonde in "de Weerd". Volgens het bunderboek uit 1789 bezat hij in Roermond de percelen: 995 in het Hatenboer, en 1072, 1080, 1094, 1112 in de Weerd, alles te samen 370 roeden. De laatste 4 nummers lagen bij de Polak

Hij trouwde in Haelen op 12 november 1780 met

39 MARTINA SCHREURS gedoopt in Haelen op 29 september 1746, was veerbaas van het tweede veer, overleden in Roermond op 20 juni 1825, dochter van JOANNES SCHREURS (78) en ANNA PIELS (79).

Bij de volkstelling in 1802 woonden in de Weerd 7 gezinnen: Op de Donck Timmermans, op de Polak van Herten en verder Daniels, wed Keuven, M. van Herten, M. Keuven. G. Gisberts, J. Timmermans.

Uit dit huwelijk:

- JOHANNES LEONARDUS gedoopt in Roermond op 23 maart 1785.

- PETRONELLA gedoopt in Roermond op 10 april 1787, zie 19.

40 WILHELMUS BEECK gedoopt in Swalmen op 18 februari 1738, overleden in Haelen op 18 september 1781, zoon van WILHELMUS BEECK (80) en ELISABETH PAUWLISSEN (81).

Hij trouwde in Nunhem met

41 CATHARINA GERARDTS overleden in Haelen op 2 maart 1787.

Vermoedelijk is haar vader schepen in Nunhem.

Uit dit huwelijk:

- WILHELMUS gedoopt in Haelen op 17 januari 1772.

- JOHANNES gedoopt in Haelen op 24 maart 1774, zie 20.

42 PETRUS CLEUSEN gedoopt in Horn op 12 mei 1750, overleden aldaar op 13 maart 1790, zoon van JACOBUS CLEUSEN (84) en JOANNA GERARDTS (85).

Hij trouwde in Grathem op 3 november 1778 met

43 JOANNA SOUTMANS ook genaamd Saetmans, gedoopt in Heel op 22 december 1750, woonde in Horn, overleden aldaar op 15 januari 1802, zoon van ARNOLDUS NICOLAAS SAETMANS (86) en JOHANNA PUTS (87) .

Boerde in 1796 "Op de Hoogte"

Volgens de overlijdensakte is zij in 1802 49 jaar oud, geboren in Horn.

Beleende op 30-07-1795 1,5 morgen akkerland in het Leegveld aan de Houtersberg.

Uit dit huwelijk:

- JOANNA gedoopt in Horn op 21 februari 1779, zie 21.

- ELISABETH gedoopt in Horn op 17 december 1780, overleden in Haelen op 18 november 1867.
JACOBUS gedoopt in Horn op 18 juli 1784.
Hij trouwde in Nunhem op 3 mei 1824 met AGNES BOLLEN.

- MARIA gedoopt in Horn op 4 augustus 1791.

44 JOANNES VAN HORCK gedoopt in Haelen op 18 november 1744, overleden aldaar op 15 september 1814, zoon van CHRISTIANUS VAN HORCK (88) en SOPHIE LINSEN (89).

Volgens de volkstelling van 1796 was Jean toen 50 jaar en Cornelia 54 jaar oud; zij woonden naast de kerk 'sous les saules ".

Kocht 23-05-1782 1,3 vrecht grond in Heijerveld en op 03-03-1781 0,5 boender in de Krieckacker; verkocht op 24-03-1779 en op 17-01-1781 grond in Horn

Hij trouwde in Horn op 13 juli 1769 met

45 CORNELIA POLLAERT gedoopt in Horn op 13 augustus 1739, overleden in Haelen op 21 april 1817, dochter van CHRISTOPHORUS POLLAERT (90) en JOANNA SEGERS (91).

Zijn 4e graad verwant

Uit dit huwelijk:

- CHRISTOPHORUS gedoopt in Haelen op 14 december 1770, overleden aldaar op 28 februari 1771.

- CHRISTOPHORUS gedoopt in Haelen op 16 januari 1773, zie 22.

- SOPHIA gedoopt in Haelen op 10 oktober 1775, overleden aldaar op 14 december 1778.

- JOANNA gedoopt in Haelen op 14 november 1777.

- GODEFRIDUS gedoopt in Haelen op 3 februari 1780, overleden in Roermond op 30 mei 1857.
Hij trouwde in Buggenum op 1 mei 1805 met GUILLAUME DIRCKX.

- CATHARINA gedoopt in Haelen op 28 maart 1785, overleden aldaar op 24 augustus 1837.
Zij trouwde in Buggenum op 23 oktober 1815 met HENRICUS JANSSEN.

46 JOANNES GORISSEN landbouwer, gedoopt in Haelen op 1 januari 1747, overleden aldaar op 2 februari 1787, zoon van HUBERTUS GORISSEN (92) en MARIA KEUCKEN (93).

Kocht 06-04-1780 1 morgen land; beleende op 07-11-1774 grond aan het Haegelkruis en aan de Schietboom

Hij trouwde in Haelen op 9 juli 1778 met

47 ELISABETH RENSING gedoopt in Recklinghausen(Pr), overleden in Haelen op 13 maart 1804.

Haar broer Henricus was in 1778 brandewijnstoker.

Uit dit huwelijk:

- ANGELINA gedoopt in Haelen op 13 december 1778, zie 23.

- PAULUS gedoopt in Haelen op 23 november 1782, overleden aldaar op 11 april 1787.

48 JACOBUS TULKENS gedoopt in Neeritter op 24 juni 1756, overleden in Hunsel op 22 september 1830, zoon van HENRICUS TULKENS (96) en MARIA TRUIJEN (97).

Hij trouwde (2) met MARIE COENEN, gedoopt in Hunsel op 6 augustus 1754, overleden aldaar op 17 december 1819.

Hij trouwde (1) in Kessenich op 11 april 1785 met

49 MARIE PETERS gedoopt in Neeritter op 25 december 1761, overleden aldaar op 26 april 1792, dochter van WILHELMUS PEETERS (98) en ELISABETH REYVEN (99).

Uit dit huwelijk:

- PETRUS gedoopt in Neeritter op 2 november 1785.
Hij trouwde in Hunsel op 18 april 1817 met ANNA HENDRIKS.

- JOANNES gedoopt in Neeritter op 10 juni 1788.

- FRANS gedoopt in Neeritter op 10 april 1790, zie 24.

- REINERUS gedoopt in Neeritter op 19 maart 1792, overleden in Hunsel op 25 augustus 1811.

50 PETRUS JOOSTEN landbouwer, gedoopt in Hunsel op 15 januari 1756, wonende aldaar, overleden aldaar op 24 mei 1797, zoon van PETRUS JOOSTEN (100) en MARIA LEURS (101).

Boerde te Coppe

Hij trouwde in Hunsel op 22 januari 1782 met

51 MARIE COENEN gedoopt in Hunsel op 6 augustus 1754, overleden aldaar op 17 december 1819, dochter van JACOBUS COENEN (102) en GERTRUDIS STEPPERS (103).

(Zij hertrouwde met JACQUES TULKENS, zie 48.)

Uit dit huwelijk:

- SIMONIS, gedoopt in Hunsel op 1 maart 1783.

- PETRUS MATHIAS gedoopt in Hunsel op 17 maart 1786.

- GERTRUDIS gedoopt in Hunsel op 14 januari 1789, zie 25.

- JACOBUS gedoopt in Hunsel op 28 augustus 1792.

52 HENRICUS BUCHTERS landbouwer, gedoopt in Neeritter op 28 februari 1732, woonde in Molenbeersel, overleden in Neeritter op 20 maart 1787, zoon van JOANNES VERBUCHTEN (104) en ELISABETH BRUNEN (105).

Schepenbank: 28-01-1762 vererfmangelde 3 bunder land; 22-04-1762 betaalde 1200 gulden voor den Key ambt; 04-12-1766 kocht 350 roeden land; 03-06-1782 land op de Zandstraat; 20-10-1784.

Op 11-10-1791 leefden nog: Mathias, Godefridus, Elisabeth, Aldegonda,en Helena.

Hij trouwde in Neeritter op 17 februari 1759 met

53 CATHARINA TRUIJEN gedoopt in Neeritter op 17 oktober 1738, overleden aldaar op 1 oktober 1814, dochter van JOANNES TRUIJEN (106) en ALDEGONDA GIJSSEN (107).

(Zij hertrouwde in Neeritter in april 1790 met PHILIPPUS HORNIX.)

Uit dit huwelijk:

- MATHIAS gedoopt in Neeritter op 9 november 1759.
Hij trouwde in Stramproij op 16 mei 1795 met MARIE BORMANS.

- JOANNES gedoopt in Neeritter op 18 augustus 1761.

- JOANNES gedoopt in Neeritter op 8 september 1763, overleden aldaar op 16 mei 1771.

- JACOBUS gedoopt in Neeritter op 11 september 1765.

- GODEFRIDUS gedoopt in Neeritter op 21 september 1767, zie 26.

- ELISABETH gedoopt in Neeritter op 2 december 1769.
Zij trouwde in Thorn met WILHELMUS STALS.

- ALDEGONDA gedoopt in Neeritter op 30 januari 1772.
Zij trouwde in Thorn op 2 april 1799 met WOLTER BECKERS

- JOANNA gedoopt in Neeritter op 6 augustus 1774.

- JOANNES gedoopt in Neeritter op 9 september 1776, overleden aldaar op 24 april 1780.

- ANNA gedoopt in Neeritter op 25 oktober 1777.

- HELENA gedoopt in Neeritter op 31 augustus 1781.
Zij trouwde in Neeritter op 25 januari 1812 met JAN VAN DE WAEL.

54 FRANS SEERDEN, gedoopt in Weert op 28 oktober 1732, zoon van HENRICUS SEERDEN (108) en CATHARINA STEULTIENS (109).

Hij trouwde in Weert op 6 mei 1764 met

55 MECHTILDIS GOVERS, gedoopt in Stramproij op 10 augustus 1738, overleden in Weert op 18 november 1801, dochter van GODEFRIDUS GOEVAERS (110) en CATHARINA VERLINDEN (111).

Uit dit huwelijk:

- JOANNA MARIA gedoopt in Weert op 25 januari 1766.

- HENRINA gedoopt in Weert op 11 april 1768.

- ANTONIUS gedoopt in Weert op 22 september 1770.

- CATHARINA gedoopt in Weert op 17 december 1773, zie 27.

- MARGARITA gedoopt in Weert op 14 november 1776.

- HENRICUS gedoopt in Weert op 7 september 1780.

56 CHRISTIAAN MAESSEN gedoopt in Roermond op 25 december 1742, wonende aldaar, overleden aldaar op 8 april 1795, zoon van HENRICUS MAESSEN (112) en CATHARINA COX (113).

Was pachter op de Armenhof "Muggenbroek".

Na het overlijden van Christiaan ging de pacht over op zijn weduwe uit zijn derde huwelijk; zij droeg de pacht over op haar kind uit een voorhuwelijk. Voor het eerst sedert 150 jaar was een niet-Maessen pachter van de Armenhof. Kort daarna confisceerden de Fransen de boerderij en kon de familie Goldschmidt deze kopen.

Hij trouwde (2) in Roermond op 27 januari 1789 met MARIA BEENEN.

Hij trouwde (3) in Roermond op 29 november 1789 met JOANNA EVERS. (Zij was eerder gehuwd met NN GOLDSCHMITT en had van hem een zoon Arnold)

Hij trouwde (1) in Roermond op 4 februari 1777 met

57 MECHTILDIS WILMS, gedoopt in Melick op 8 mei 1751, overleden in Roermond op 4 januari 1788, dochter van JOANNES WULMS (114) en CATHARINA SEGERS (115).
Zij kwam van hoeve Schondelen.

Uit dit huwelijk:

- CATHARINA gedoopt in Roermond op 3 december 1777.

- HENRICUS gedoopt in Roermond op 9 november 1778, zie 28.

- CATHARINA IDA gedoopt in Roermond op 25 mei 1781, overleden aldaar op 15 augustus 1791.

- MARIA ELISABETH gedoopt in Roermond op 8 oktober 1784.

- MARIA AGATHA gedoopt in Roermond op 16 april 1787, overleden aldaar op 29 februari 1788.

Uit het derde huwelijk:

- JOANNES LEOPOLDUS gedoopt in Roermond op 1 mei 1791, overleden op 14 maart 1801

- ANNA CATHARINA gedoopt in Roermond op 9 september 1795

58 JOANNES INGENHUDT vermoedelijk afkomstig uit Waldfeucht

Is bij de volkstelling in 1796 50 jaar

Hij trouwde in St.Odilienberg op 26 november 1769 met

59 HELENA SCHEFFERS, geboren in Maasniel rond 1746, overleden in Vlodrop op 11 juli 1810 Volgens de sterfakte was toen 64 jaar oud, ex Maasniel.

Uit dit huwelijk:

- ANNA CATHARINA gedoopt in Linne op 21 september 1770.

- ANNA CATHARINA gedoopt in Linne op 15 februari 1772, zie 29.

- JOANNES gedoopt in Linne op 2 september 1773.
Hij trouwde in Vlodrop op 1 februari 1807 met ELISABETH POTTING.

- ANNA MARIE gedoopt in Linne op 20 april 1775.

- ELISABETH gedoopt in Linne op 10 januari 1777.

- ANNA MECHTILDIS gedoopt in Linne op 1 april 1778.

- MARGARETHA gedoopt in Vlodrop op 24 januari 1780.

- THEODORUS gedoopt in Vlodrop op 14 februari 1783.

60 JOANNES EVERS, akkerman, gedoopt in St.Odilienberg op 1 februari 1730, wonende in Lerop, overleden in St.Odilienberg op 24 februari 1812, zoon van HENRICUS EVERS (120) en CATHARINA SLIJPEN (121).

Boerderij in Lerop

Jan Evers erfde van zijn schoonvader een halve boerderij in Lerop en bovendien de koe, de kalveren, het paard, de lammeren, de kreem met baggen en de bijen, verder het veldgewas de vruchten en het stro in de schuur. Jan Evers en Helena Cuypers besloten het akkerland, dat Jacob Verstegen aan zijn verwanten had nagelaten op te kopen. Zij hadden er meer profijt van, daar de anderen elders woonden. De erfgenamen Verstegen hadden de grond onderling verdeeld, zodat Jan 4 koopakten moest tekenen voor een totaal van 104 pattacons. In totaal verwierf hij ongeveer 11 morgen land. Het grootste deel van deze gelden kwam uit de erfenis van de ouders van Jan die een goed lopende brouwerij hadden.

Hij trouwde in St.Odilienberg op 6 februari 1759 met

61 HELENA CUIJPERS gedoopt in St.Odilienberg op 5 november 1731, overleden aldaar op 9 maart 1785, dochter van GERARDUS CUPERS (122) en CATHARINA HENDRIX (123).

Uit dit huwelijk:

- CATHARINA gedoopt in St.Odilienberg op 9 maart 1759, overleden aldaar op 3 januari 1760.

- HENRICUS gedoopt in St.Odilienberg op 18 augustus 1760.
Hij trouwde in Maasniel op 13 april 1788 met CATHARINA VAN MELICK.

- ANNA CATHARINA gedoopt in St.Odilienberg op 9 november 1763.
Zij trouwde in St.Odilienberg op 9 november 1790 met P. BECKERS.
pachter op boerderij Oosten

- GERARDUS gedoopt in St. Odilienberg op 14 februari 1766, zie 30.

- JOANNES gedoopt in St.Odilienberg op 10 april 1768, overleden aldaar op 25 februari 1778.

- JOANNA MARIA gedoopt in St.Odilienberg op 5 november 1770.
Zij trouwde in St.Odilienberg op 22 april 1798 met HENDRIK MOORS.

- CORNELIA gedoopt in St.Odilienberg op 23 juni 1773, overleden aldaar op 13 maart 1794.
Zij trouwde in St.Odilienberg op 13 november 1792 met PETRUS MULDERS.

- GERTRUDIS gedoopt in St.Odilienberg op 29 mei 1777.

62 REINERUS SMETS afkomstig van Maasniel, overleden in Roermond op 10 oktober 1802, zoon van GERARDUS SMETS (124) en CHRISTINA THOMASSEN (125).

Woonde in Lerop. Pacht in 1790 de "Roerderhof" van de Kruisheren.

In 1796, bij de volkstelling, woonden op de Kruisherenhof: Renerus Smets 51 j-Catharina 23-Franciska 21-Gerardus 19-Christine 16-Joannes 14-Josephus 12 Hubertus 9 en verder 3 knechten, 1 meid, 1 spinnerse en 1 varkenshoeder

Hij trouwde in Maasniel op 28 juli 1770 met

63 PETRONELLA HELDENS, gedoopt in Kessel op 7 augustus 1746, overleden in St.Odilienberg op 17 januari 1795, dochter van MATHIAS HELDENS (126) en ALDEGUNDIS PETERS (127).

Uit dit huwelijk:

- GERARDUS gedoopt in Maasniel op 20 november 1770.

- CATHARINA gedoopt in Maasniel op 18 februari 1772.

- FRANCISCA geboren in Maasniel (?) In het jaar 1773, zie 31.

- MATHIA gedoopt in Maasniel op 30 oktober 1774.

- GERARDUS gedoopt in St.Odilienberg op 14 december 1776, overleden in Roermond op 10 februari 1802.
Hij trouwde in St.Odilienberg op 14 april 1801 met MARIA COX.

- JOANNES gedoopt in St.Odilienberg op 2 februari 1781, woonde in Roermond.
Pachter op "'t Ham"
Hij trouwde in Roermond op 3 juni 1804 met JOANNA COX.

- JOANNES JOSEPHUS gedoopt in St.Odilienberg op 23 november 1783.

- ALDEGUNDUS gedoopt in St.Odilienberg op 12 oktober 1786, overleden aldaar op 29 januari 1787.

- MATHIAS gedoopt in St.Odilienberg op 12 oktober 1786, overleden aldaar op 18 november 1791.

- HUBERTUS gedoopt in St.Odilienberg op 27 december 1788.

-- VII --

64 THEODORUS HEINDERS overleden in Neer op 26 september 1768.

In het bunderboek van Neer van 09-11-1715 komt Theodorus niet als grondeigenaar voor.

Zijn geboorte en huwelijk zijn noch in Neer noch in de omliggende dorpen te vinden. Van zowel Nunhem als Baexem zijn geen kerkboeken over deze periode bewaard gebleven. In de boeken van Grathem, Heijthuizen, Roggel en Nederweert komt de naam Heijnders voor als getuige bij dopen. Dit zijn allemaal grensdorpen van Baexem. In Baexem bestond in die tijd een Hinderschenhoeve. Deze naam wordt in 1706 voor het laatst genoemd. Deze hoeve was eigendom van het Prinsdom Thorn en lag naast de Abenhoeve aan de grens met Grathem. Te denken is dat Heijnders daar pachter was en dat hij na beeindiging van de pacht of het ophouden van de boerderij hij naar Neer vertrok en werk vond op een andere boerderij van het Prinsdom Thorn.

Hij trouwde met

65 MARIE SILLEKENS overleden in Neer op 17 februari 1763.

Uit dit huwelijk:

- MATHIAS gedoopt in Neer op 2 september 1721.
Hij trouwde (1) in Neer op 8 november 1759 met ELISABETH MULDERS.
Hij trouwde (2) met CATHARINA KELLERS.

- ANNA gedoopt in Nunhem? Of is zij dezelfde als Wilhelmina?
Zij trouwde (1) in Neer op 12 mei 1757 met PAULUS van CROIJ
Zij trouwde (2) met SIMON DELISSEN.

- JOANNES gedoopt in Neer op 19 september 1731, zie 32.

- WILHELMINA, gedoopt in Neer op 14 oktober 1733.

66 WILHELMUS MESSEMAEKERS gedoopt in Neer op 14 februari 1707 ? , overleden aldaar op 9 maart 1752.

Wulm verkocht aan zijn zuster Margarita, die getrouwd is met Nicolaes Bullers, zijn erfdeel in hun ouderlijk goed en twee stucken land op Brimholt in het Campen. Zij laat dit goed na aan haar voorkind Martinus Auben. Aldus vastgelegd in het testament voor de kapellaan te Neer op 19 juni 1769.

Hij trouwde in Neer op 10 november 1734 met

67 JOANNA BUSSERS gedoopt in Neer op 25 juli 1706, overleden aldaar op 24 november 1793, dochter van MEVIS BUSSERS (134) en IDA HUIBEN (135).

Uit dit huwelijk:

- ELISABETH gedoopt in Neer op 3 augustus 1735, overleden in Weert op 18 juli 1818.
Zij trouwde in Neer op 3 augustus 1735 met JACOBUS NAUS.

- IDA gedoopt in Neer op 28 oktober 1736.

- JOANNA gedoopt in Neer op 9 september 1738.

- PETRONELLA gedoopt in Neer op 31 augustus 1740, zie 33.

- MARIA gedoopt in Neer op 22 januari 1743, overleden aldaar op 5 juli 1750.

- BARTHOLOMEUS gedoopt in Neer op 16 september 1745.
Hij trouwde in Neer op 13 april 1769 met WILHELMINA VAN HEUR

- JACOBUS gedoopt in Neer op 2 augustus 1748, overleden aldaar op 29 januari 1771.

68 JOANNES NAUS gedoopt in Kessel op 31 oktober 1722, overleden in Neer op 1 februari 1791, zoon van HERMANUS NAUS (136) en VERONICA MOCCHA (137).

Hij trouwde in Kessel op 16 mei 1753 met

69 JOANNA BUERSKENS gedoopt in Kessel op 7 oktober 1724, overleden in Neer op 21 mei 1793, dochter van JOACHIM BEURSKENS (138) en JOANNA HAECKX (139).

Uit dit huwelijk:

- JOACHIM gedoopt in Kessel op 18 maart 1754, zie 34.

- JOANNES gedoopt in Kessel op 31 januari 1756.
Hij trouwde in Neer op 8 oktober 1795 met PETRONELLA RAMAKERS.

- REINERUS gedoopt in Kessel op 20 april 1759.

- HERMANUS gedoopt in Kessel op 20 april 1759.

- HENRICUS gedoopt in Kessel op 31 oktober 1761.
Hij trouwde in Neer op 3 november 1789 met HENRICA NIJSEN.

70 JACOBUS SCHOENMAKERS gedoopt in Horn op 5 maart 1733, illegitiem geboren, wonende in Catert, overleden in Grathem op 28 januari 1799, zoon van SIBER SCHOENMAKERS (140) en CATHARINA VEKENS (141).

Boerderij in Catert, een enclave in de gemeente Grathem, maar behoernd tot Heel

Erfde van zijn ouders op 15-06-1768 een huis met moeshof in de Dorpstraat, reigenoten Mathijs Op 'T Roodt en Joannes Beeters. Een helft is van Joannes Gijsbert Schoenmakers; verder 1 vrecht op Horner ohe, 1 vrecht aan de Bircke en 25 roeden op de Dael.

Op 19-01-1774 verkocht hij het huis aan Jacob Veugelers getrouwd met Petronella Schaeken.

Hij trouwde in Baexem op 16 juli 1758 met

71 MARGARETHA BERGHS gedoopt in Baexem op 12 februari 1734, dochter van MICHAEL BERGHS (142) en MARIA VOORTER (143).

Uit dit huwelijk:

- JOANNA gedoopt in Horn op 28 april 1759, zie 35.

- HELENA gedoopt in Grathem op 16 mei 1762.

- MARIA gedoopt in Grathem op 16 maart 1765.
Zij trouwde met ANTONIUS VERSPAEGHEN.

- MICHAEL gedoopt in Grathem op 20 maart 1767.

- JACOBUS gedoopt in Horn op 10 april 1772, overleden in Grathem op 2 juli 1773.

72 MATHEUS PIELS, overleden in Horn op 26 maart 1764, zoon van MATHEUS PIELS (144) en MARGARETHA GEURTS (145).

Hij trouwde in Horn op 11 april 1741 met

73 MARIA COLBERTS gedoopt in Horn op 18 november 1713, overleden aldaar op 19 maart 1793, dochter van JACOBUS COLBERTS (146) en PETRONELLA TIMMERMANS (147).

Uit dit huwelijk:

- MICHAEL gedoopt in Horn op 30 september 1741.
Hij trouwde in Haelen op 13 april 1780 met MATHIA LINSEN.

- PETRONELLA gedoopt in Horn op 14 juni 1743.

- MATHIEU gedoopt in Horn op 27 december 1745, zie 36.

- MARGARETHA gedoopt in Horn op 22 maart 1750.

- PETRUS gedoopt in Horn op 3 maart 1754, overleden aldaar op 6 maart 1774.

- PETRONELLA gedoopt in Horn op 28 april 1759.

74 MATHIAS VEUGELAERS.

Hij trouwde in Melick op 29 april 1738 met

75 GERTRUDE DECKERS , dochter van MATHIAS DECKERS (150) en HELENA TIMMERMANS (151)

Uit dit huwelijk:

- HELENA gedoopt in Melick op 28 oktober 1739.

- MARIA GERTRUDE gedoopt in Melick op 3 januari 1741.

- HELENA gedoopt in Melick op 11 maart 1743.

- JOANNES gedoopt in Melick op 11 september 1744.

- HELENA gedoopt in Melick op 4 april 1746.

- JOANNES gedoopt in Melick op 5 maart 1748.
Hij trouwde in Horn op 15 april 1774 met JOANNA COLBERTS.

- CATHARINA gedoopt in Melick op 6 december 1750, zie 37.

- PETRUS gedoopt in Melick op 21 juni 1753.
Pachter op Hatenboer
Hij trouwde in Roermond op 2 november 1783 met MARIA SNIJDERS.

- MECHTILDIS gedoopt in Melick op 24 april 1758, overleden in Horn op 26 november 1761.

76 LEONARDUS KEUVEN gedoopt in Horn op 29 oktober 1714, woonde in de Roermondse Weerd, overleden aldaar op 4 januari 1775, zoon van HENRICUS KEUVEN (152) en ELISABETH LENSSEN (153).

De buurtschap werd genoemd " Insula de Weerd” en ook “Insula Dei”.

Hij trouwde (1) in Linne op 24 oktober 1741 met FREDERICA VAN DE VINNE, overleden in Linne op 10 juli 1747.

Hij trouwde (2) in Roermond op 13 januari 1750 met

77 MARIE LINSSEN gedoopt in Roermond op 17 oktober 1715, overleden aldaar op 25 februari 1812, dochter van GODEFRIDUS LINSSEN (154) en MECHTILDIS PLUYMEN (155).

(Zij is eerder getrouwd in Horn op 7 januari 1738 met LEONARDUS THIJSSEN, visser en handelaar, overleden op 5 december 1746.)

Op 3 augustus 1781 laat Maria Linssen, al haar gerede goederen, gene daarvan uitgezonderd, aan haar beide kinderen Leonardus en Frederica, onder de conditie dat de kinderen haar, Maria Linssen, gedurende haar leven onderhouden in kost en kleren, voorts in "haer kranckheijden" oppassen en verders naar dessens overlijden te verzorgen een behoorlijke begrafenisse naar haren staat.

Uit dit huwelijk:

- LEONARDUS gedoopt in Roermond op 1 april 1751, zie 38.

- FREDERICA gedoopt in Roermond op 15 februari 1756.
Zij trouwde in Horn op 23 januari 1787 met NICOLAAS TEWEN.

Uit een eerder huwelijk:

- HENRICUS KEUVEN gedoopt in Linne op 25-12-1741
Hij trouwde in Horn op 16 april 1765 met Theresia Timmermans

- JACOBUS KEUVEN gedoopt in Linne op 27 juni 1744

- MARTINUS THISSEN gedoopt in Horn op 27 februari 1738 handelaar, voorvader van Thissen-Borckelmans

78 JOANNES SCHREURS gedoopt in Haelen op 17 januari 1712, overleden aldaar op 4 maart 1782, zoon van NICOLAUS SCHREURS (156) en PETRONELLA MOOREN (157).

Hij trouwde in Haelen op 18 februari 1740 met

79 ANNA PIELS gedoopt in Haelen op 15 mei 1713, overleden aldaar op 11 augustus 1791, dochter van HENDRICUS PIELS (158) en AGNES VERHEGGEN (159).

Uit dit huwelijk:

- HENRICUS gedoopt in Haelen op 23 december 1740, overleden aldaar op 22 augustus 1791.

- MARIA gedoopt in Haelen op 8 maart 1743, overleden aldaar op 10 april 1743.

- PETRUS gedoopt in Haelen op 8 maart 1743.

- PETRONELLA gedoopt in Haelen op 13 december 1744.

- MARTINA gedoopt in Haelen op 29 september 1746, zie 39.

- AGNES gedoopt in Haelen op 31 januari 1749.
NICOLAUS gedoopt in Haelen op 31 januari 1749.
Hij trouwde in Haelen op 10 april 1777 met GERTRUDIS PLUYMEN.

- AGNES gedoopt in Haelen op 5 januari 1751.
Zij trouwde in Haelen op 9 februari 1777 met MATHIAS CUSTERS.

- JACOMINA gedoopt in Haelen op 9 december 1755.
Zij trouwde in Haelen op 25 november 1784 met GODEFRIDUS QUICKEN.

- FRANCISCUS gedoopt in Haelen op 6 mei 1758, overleden aldaar op 22 november 1837.
Hij trouwde in Haelen op 18 april 1792 met GERTRUDIS STEVENS.

80 WILHELMUS BEECK gedoopt in Swalmen op 30 mei 1720, zoon van PETRUS BEECK (160) en ANNA (BERTA) SMEETS (161).

Hij trouwde in Swalmen op 16 januari 1738 met

81 ELISABETH PAUWLISSEN, gedoopt in Swalmen op 15 maart 1711, overleden aldaar op 14 oktober 1751, dochter van WILHELMUS PAUWLISSEN (162) en MECHTILDIS BONGERS (163).

Uit dit huwelijk:

- WILHELMUS, gedoopt in Swalmen op 18 februari 1738, zie 40.

- PETRUS, gedoopt in Swalmen op 17 augustus 1739.

- JOANNES, gedoopt in Swalmen op 10 december 1741.

- ANNA, gedoopt in Swalmen op 2 juli 1743.

- CATHARINA gedoopt in Swalmen op 20 juli 1745.

- HENDRINA gedoopt in Swalmen op 3 oktober 1747.

- CHRISTIANUS gedoopt in Swalmen op 2 maart 1749.

84 JACOBUS CLEUSEN, gedoopt in Horn op 30 maart 1720, overleden aldaar op 11 september 1778, zoon van PETRUS CLEUSEN (168) en ELISABETH JANSSEN (169).

Hij trouwde in Buggenum op 1 mei 1749 met

85 JOANNA GERARDTS.

Zij is vermoedelijk een dochter van Joannes Gerardts, schepen te Nunhem

Uit dit huwelijk:

- PETRUS, gedoopt in Horn op 12 mei 1750, zie 42.

- JOANNES, gedoopt in Horn op 1 februari 1752.

- MARIA, gedoopt in Horn op 20 februari 1756, overleden in Nunhem op 10 juni 1825.
Zij was gehuwd met HENDRIK DUIJSENT.

- ELISABETH, gedoopt in Horn op 27 juni 1759.

- ELISABETH, gedoopt in Horn op 21 augustus 1760, overleden aldaar op 26 februari 1828.
Zij trouwde in het jaar 1791 met HERMANUS GERAETS.

Kasteel in Heel, waarvoor Arnoldus als pachter werkte

86 ARNOLDUS NICOLAAS SAETMANS gedoopt in Neeritter op 23 december 1699, overleden in Heel op 10 januari 1754, zoon van JOANNES SAETMANS (172) en ANNA VERHEIJEN (173).

Hij trouwde (1) in Thorn op 20 juli 1723 met JOHANNA VERMEULEN, overleden in Heel op 17 september 1747.

Hij trouwde (2) in Heel op 14 oktober 1749 met

87 JOHANNA PUTS, overleden in Beegden op 30 december 1807.

(Zij hertrouwde in Beegden op 22 mei 1755 met LEONARDUS KLERCKX.)

Uit dit huwelijk:

- JOANNA ook genaamd Soutmans, gedoopt in Heel op 22 december 1750, zie 43.

- MARIA JOSEPH gedoopt in Heel op 5 augustus 1753.

Uit het eerste huwelijk:

- HENRICUS gedoopt te Heel op 16 februari 1724

- ANNA MARIA gedoopt te Heel op 15 augustus 1726

- JOSEPHUS gedoopt te Heel op 20 maart 1728

- JACOBUS gedoopt te Heel op 12 september 1730

- JOANNA gedoopt te Heel op 10 april 1732

- LAMBERTUS gedoopt te Heel op 28 oktober 1733

- JOANNES MATHEUS gedoopt te Heel op 6 maart 1736

- MARGRETA gedoopt te Heel op 1 september 1738

- GERTRUDIS gedoopt te Heel op 30 juni 1743

88 CHRISTIANUS VAN HORCK, gedoopt in Neer op 24 december 1719, overleden in Haelen op 3 juli 1791, zoon van JOANNES VAN HORCK (176) en JOANNA CORSTEN (177).

Hij trouwde (2) in Haelen op 26 november 1750 met PETRONELLA VAN DAEL.

Hij trouwde (1) in Horn op 11 april 1742 met

89 SOPHIE LINSEN, gedoopt in Horn op 16 februari 1720, overleden in Haelen op 7 oktober 1750, dochter van MARTINUS LINSEN (178) en MARIA MERTENS (179).

Uit dit huwelijk:

- JOANNA gedoopt in Haelen op 21 juni 1742.

- JOANNES gedoopt in Haelen op 18 november 1744, zie 44.

- GODEFRIDUS gedoopt in Haelen op 19 september 1749.

90 CHRISTOPHORUS POLLAERT gedoopt in Horn op 11 oktober 1702, woonde aldaar, overleden aldaar op 20 maart 1764, zoon van JOANNES POLLAERT (180) en CATHARINA LENSSEN (181).

Kocht op 16-12-1734 4 stukken akkerland; de kinderen Joannes, Cornelis, Martinus en Mathias verkochten op 11-02-1778 hun huis en hof op de Wal.

Hij trouwde (2) in Horn op 22 juli 1750 met CATHARINA CONINX.

Hij trouwde (1) in Thorn op 24 november 1734 met

91 JOANNA SEGERS gedoopt in Linne op 31 juli 1707, overleden in Horn op 11 februari 1750, dochter van MATHIAS SEGERS (182) en CATHARINA NN (183).

Uit dit huwelijk:

- JOANNES gedoopt in Thorn op 2 november 1734.
Hij trouwde in Horn op 28 mei 1765 met MARIA LINSSEN.

- JACOBUS, gedoopt in Horn op 19 november 1736.

- CORNELIA gedoopt in Horn op 13 augustus 1739, zie 45.

- MATHEUS, gedoopt in Horn op 9 november 1741.
Hij trouwde in Horn op 24 november 1779 met JOANNA BOOMAN.

- MARTINUS gedoopt in Horn op 27 juli 1743.
Hij trouwde in Horn op 25 januari 1774 met CORNELIA FABRY.

- MATHIAS gedoopt in Horn op 5 november 1745, overleden aldaar op 2 maart 1796.

- GODEFRIDUS gedoopt in Horn op 26 maart 1749.

92 HUBERTUS GORISSEN gedoopt in Haelen op 22 januari 1713, woonde aldaar, zoon van JOANNES GORISSEN (184) en ALDEGONDA VERHEGGEN (185).

Boerde op Valkensberg, dit is een grote hof aan de weg naar Nunhem.

Hub releveerde op hoofd Jan Gorissen( oud 27 jaar) op 07-12-1773

Hij trouwde in Haelen op 14 december 1745, met Bisschoppelijke toestemming, met

93 MARIA KEUCKEN gedoopt in Haelen op 14 september 1719, overleden aldaar op 3 februari 1797, dochter van PAULUS KEUCKEN (186) en BARBARA DUYSENT (187).

Uit dit huwelijk:

- JOANNES, gedoopt in Haelen op 1 januari 1747, zie 46.

- JOANNA gedoopt in Haelen op 2 januari 1750, overleden aldaar op 23 december 1822.
Zij trouwde in Haelen op 23 januari 1772 met THEODORUS HENDRIX.

- PAULUS gedoopt in Haelen op 22 december 1752.

- PETRONELLA gedoopt in Haelen op 21 januari 1756.

- PETRONELLA gedoopt in Haelen op 25 mei 1759.
Zij trouwd in Haelen op 2 mei 1784 met MICHAEL BACKERS.

96 HENRICUS TULKENS, schutte meester van Groot-Beersel, gedoopt in Neeritter op 21 mei 1728, wonende in Beersel, overleden in Kessenich op 8 november 1793, zoon van PETRUS TULKENS ( 192) en JACOMINA (JACOBA) KEYERTS (193).

Henri kocht op 27-03-1771 het erfdeel van Catherina Tulkens gehuwd met Dirick Kuppens.

Hij trouwde in Kessenich op 17 februari 1751 met

97 MARIA TRUIJEN gedoopt in Neeritter op 26 maart 1729, overleden aldaar in augustus 1791, dochter van JOANNES TRUIJEN (194) en ALDEGONDA GIJSEN (195).

Uit dit huwelijk:

- JOANNES, gedoopt in Neeritter op 22 maart 1752.
Hij trouwde in Kessenich op 6 augustus 1776 met ELISABETH ARETHS.

- JACOBUS, gedoopt in Neeritter op 2 november 1754.

- JACOBUS, gedoopt in Neeritter op 24 juni 1756, zie 48.

- MARIA CATHARINA gedoopt in Neeritter op 27 november 1758.

- JACOMINA gedoopt in Kessenich op 13 juli 1761.

- ALDEGONDA gedoopt in Kessenich op 22 augustus 1768.

98 WILHELMUS PEETERS overleden in Hunsel op 26 maart 1798.

Bij de volkstelling in 1796 was Wilhelmus 60 jaar

Jacobus Tulkens, oud 36 jaar, woonde toen in.

Wilhelmus verkocht op 08-02-1770 156 roeden land op den Har; verkocht eveneens op 14-07-1778 en 15-05-1786

Hij trouwde met

99 ELISABETH REYVEN, gedoopt in Neeritter op 25 oktober 1736, overleden aldaar op 25 maart 1777, dochter van JOANNES REYVEN (198) en MARIA HAUFFENTER (199).

Uit dit huwelijk:

- PETRUS, gedoopt in Neeritter op 27 februari 1759.

- PETRUS, gedoopt in Neeritter op 4 februari 1761.

- MARIE CHRISTINA gedoopt in Neeritter op 25 december 1761, zie 49.

- RENERUS gedoopt in Neeritter op 1 februari 1765.
Hij trouwde in Neeritter op 26 februari 1788 met CATHARINA CUIJPERS.

- LEONARDUS gedoopt in Neeritter op 3 december 1767.

- JOANNA gedoopt in Neeritter op 27 januari 1770.

- JOANNES gedoopt in Neeritter op 4 maart 1771.

- PETRONELLA gedoopt in Neeritter op 23 september 1774.

- FRANCISCUS gedoopt in Neeritter op 2 maart 1777.

100 PETRUS JOOSTEN, gedoopt in Neeritter op 15 juni 1723, overleden in Hunsel op 24 mei 1797, zoon van JUDOCUS JOOSTEN (200) en JOANNA GIELEN (201).

Hij trouwde met

101 MARIA LEURS gedoopt in Kessenich op 1 november 1725, overleden in Hunsel op 21 december 1805, dochter van PETRUS LEURS (202) en ELISABETH OP LICHTENBERG (203).

Uit dit huwelijk:

- JOSEPHUS gedoopt in Neeritter op 1 april 1749.

- JOANNA gedoopt in Neeritter op 26 augustus 1751.

- PETRUS gedoopt in Neeritter op 13 april 1753.

- PETRUS gedoopt in Hunsel op 15 januari 1756, zie 50.

- JOANNES gedoopt in Hunsel op 1 februari 1758.
Hij trouwde in Hunsel op 16 januari 1792 met MARIA KOLEN.

- JOSEPHUS gedoopt in Hunsel op 20 juli 1760.

- JOANNA gedoopt in Hunsel op 28 juli 1761.

- JOSEPHUS gedoopt in Thorn op 5 april 1763.
Hij trouwde in Neeritter op 4 juli 1790 met GERTRUDE HAELERMANS.

102 JACOBUS COENEN, gedoopt in Kessenich op 8 mei 1723, overleden in Hunsel op 23 september 1787, zoon van SIMON COENEN (204) en MARIA SIMONS (205).

Hij trouwde in Grathem op 16 mei 1751 met

103 GERTRUDIS STEPPERS, gedoopt in Grathem op 30 december 1725, dochter van JOANNES STEPPERS (206) en JOANNA CUNNEN (207).

Uit dit huwelijk:

- SIMON gedoopt in Hunsel op 19 april 1752.

- MARIE gedoopt in Hunsel op 6 augustus 1754, zie 51.

- MARGARITA gedoopt in Hunsel op 29 april 1757.
Zij trouwde in Hunsel op 2 april 1782 met JACOBUS VLEESHOUWERS.

104 JOANNES VERBUCHTEN ook genaamd Simons, overleden in Neeritter op 16 mei 1771, woonde in Molenbeersel.

Schepenbank Neeritter: 28-04-1715 Jan Verbucht jonkman uit Maeseijk; 27-02-1738 koopt grond; 12-12-1739 momber kinderen Bouwens

Hij trouwde (1) te Neeritter op 28 april 1715 met ELISABETH REINERS.

Hij trouwde (2) met

105 ELISABETH BRUNEN, gedoopt in Thorn op 5 juli 1698, overleden in Neeritter op 10 november 1762, dochter van AMASIUS BRUYNEN (210) en MARIA BOUWENS (211).

Uit dit huwelijk:

- GODEFRIDUS gedoopt in Neeritter op 26 oktober 1724 overleden aldaar op 12 februari 1766

- JOANNA gedoopt in Neeritter op 7 september 1728 overleden aldaar op 16 oktober 1779
Zij was gehuwd met PETRUS VERKISSEN.

- HENRICUS gedoopt in Neeritter op 28 februari 1732, zie 52.

Uit het eerste huwelijk

- JACOBUS gedoopt te Neeritter op 9 juni 1715

106 JOANNES TRUIJEN gedoopt in Neeritter op 8 september 1687, woonde in Molenbeersel, overleden in Neeritter op 16 december 1760, zoon van PAULUS TRUIJEN (212) en ANNA MINIKENS (213).

Joannes was kapitein ( van de schutterij?)

Schepenbank: 21-01-1732; 13-12-1734; 22-04-1735 kocht hij 1,5 bunder land in Molenbeersel; 28-11-1737 kocht hij weer grond in Molenbeersel, grenzend aan zijn eigen grond; 13-05-1743 kocht hij meerdere stukken grond; 20-03-1749 verkocht grond; 11-01-1753 loste een lening af van 300 gulden; 07-10-1756

Hij trouwde in Neeritter op 12 maart 1718 met

107 ALDEGONDA GIJSSEN overleden in Neeritter op 12 augustus 1765.

Uit dit huwelijk:

- ANNA, gedoopt in Neeritter op 20 augustus 1718.

- ANNA, gedoopt in Neeritter op 13 oktober 1720.
Zij trouwde in Neeritter op 12 april 1758 met LEO DENIER.

- JACOBUS, gedoopt in Neeritter op 22 mei 1723.

- MARIA, gedoopt in Neeritter op 26 maart 1726.

- MARIA, gedoopt in Neeritter op 26 maart 1729.
Zij trouwde in Neeritter op 17 februari 1751 met HENRI TULKENS.

- JEANNE gedoopt in Neeritter op 23 april 1732.

- ELISABETH gedoopt in Neeritter op 8 februari 1735.

- CATHARINA ELISABETH gedoopt in Neeritter op 17 oktober 1738, zie 53.

108 HENRICUS SEERDEN gedoopt in Weert in het jaar 1705, zoon van FRANS SEERDEN (216) en MATHIA HENDRIX (217).

Hij trouwde in Weert op 3 februari 1732 met

109 CATHARINA STEULTIENS gedoopt in Weert op 31 juli 1709, dochter van MATHIAS STEULTIENS (218) en MARGARETHA NOUWEN (219).

Uit dit huwelijk:

- FRANS gedoopt in Weert op 28 oktober 1732, zie 54.

- GUILLELMUS gedoopt in Weert op 1 april 1734.

- JOANNES, gedoopt in Weert op 21 november 1735.
Hij trouwde in Weert in het jaar 1770 met ELISABETH VOSSEN.

- MARIA, gedoopt in Weert op 3 februari 1740.

- MATHIAS gedoopt in Weert op 29 mei 1742.

- MARGARETHA gedoopt in Weert op 12 april 1744.

- HENRICUS gedoopt in Weert op 16 januari 1746.

110 GODEFRIDUS GOEVAERS, gedoopt in Weert op 16 augustus 1712, overleden aldaar op 22 juni 1786, zoon van LAURENTIUS GOVERS (220) en MARIA PAUWELS (221).

Hij trouwde in Stramproij op 26 januari 1737 met

111 CATHARINA VERLINDEN, gedoopt in Thorn op 10 juli 1715, overleden in Weert op 22 augustus 1774, dochter van WILHELMUS VERLINDEN (222) en JOANNA ABRAHAMS (223).

Uit dit huwelijk:

- MECHTILDIS gedoopt in Stramproij op 10 augustus 1738, zie 55.

- CATHARINA gedoopt in Weert op 6 december 1740.

- JOANNES, gedoopt in Weert op 6 juni 1743.

- Hij trouwde in Weert op 24 februari 1770 met ELISABETH VOSSEN.

- MATHIAS gedoopt in Weert op 4 mei 1746.
Hij trouwde in Weert op 3 juli 1781 met CATHARINA GIELIS.

112 HENRICUS MAESSEN pachter van de Armenhof, gedoopt in Roermond op 25 juli 1711, overleden aldaar op 16 november 1747, zoon van JOANNES MAESSEN (224) en IDA VAN DER VELDEN (225).

Conditien ende voorwaerden onder de welke de armenmeesters deeser stadt Ruremonde verpacht hebben aen Hendrick Maessen ende Catharina Cox, eheluijden, den Armenhoff genaemt het Muggenbroek, alhier achter de capelle van O.L.Vrouwe int sant geleegen bestaende in huis, hoff, schuijre, stallingen, boomgaerde beneffens alle de landerijen ende bempden soo onder Ruremonde ende het Meelijcker veldt geleegen ende sulx voor den tijdt van acht achtereenvoilgende jaeren, edoch ten halven op te seggen wie sulx van de contractanten sal gelieven, aenvanck neemende met paesschen 1700 twee en viertigh ende te eijndigen met paesschen 1700 ende vijfftigh.

Ten eerste sall den pachter gehouden weesen alle de landerijen well in hunne vooren ende paelen te houden ende de selve well te bemisten ende bouwen.

Ten tweeden sal den pachter gehouden sijn de onderste reijwanden wel te onderhouden ende alle jaeren tot onderhoudt der daecken te leeveren drij hondert schouwen waer van de verpachter sullen betaelen den deckloon, ende den aenpachter sal geeven cost ende dranck wie oock van de verdere reparatien aen voorschreven hoff te doen.

Ten derden sal den aenpachter onfailbaerlijck betaelen voor huijre soo vant huijs, schuijre, moeshof, boomgaerdt, grasgewasch ende weijde als de armen die onder Ruremonde ende Meelijck sijn hebbende, wie meede een verderdeel van den hoijbaempt in de Leeuwer O geleegen, soo ende gelijck hij aenpachter deselve teegenwoordigh int gebruick is hebbende: Jaerlijx de somme van 25 pattacons, eerstmael te vervallen met paesschen 1700 drijenviertigh.

Ten vierden sal den aenpachter gehouden sijn jaerlijx tussen St. Remigy ende alderheiligen te leeveren voor pacht van de landerijen die de armen onder Meelijck sijn hebbende, soo vrij als schadtbaer landt, voorbehouden ongeveher vier morgen achter de kerck tot Meelijck geleegen door andere beackert wordende als meede van de landerijen int Muggenbroeker ende capeller veldt onder Ruremonde geleegen, soo als den aenpachter deselve teegenwordigh in ackerwinninge is hebbende, door malcanderen de quantiteijt van dertigh malder rogge, een malder weijdt, een malder erten, een en twintigh malder gerst, acttien malder boekweijdt ende twee malder haever doende te saemen drijenseeventigh malder alle drooge suijvere ende welgewande vruchten, ende alle in rouwe Ruremontsche maete.

Ten vijfden sal den aenpachter verplicht sijn te houden eene kreeme met noch ses ooverjaerige verckens, beneffens vijftigh ofte noch meerdere schaepen, die door de verpachter ende aenpachter sijn worden gefourneert sullende alle de daer van coomende prouffijten als wolle ende aentocht te saemen gedeelt worden.

Ten sesden sal den aenpachter gehouden worden bij afftreck van den hoff voor den volgenden pachter onbesaijt te laeten liggen een derden deel met van de beste noch van de slechtste der landerijen.

Ten seevenden hebben de verpachters ende aenpachters te saemen getorneert het beste peerdt ende de vier beste coejen, welcke peerdt ende koejen sullen worden getaxeerdt ende bij afftreck van den aenpachte door den selven voor de helligte aen de verpachters worden vergoet sullende den aentocht der selve coomen ten prouffijte van den aenpachter.

Ten achden in vall quame te gebeuren datter eenige confiderabelen haegelslagh, windslagh, merckelijck krieghsverderff of generael mischgewass daer godt almachtigh voor behoeden wil. Tijde deesen pachtjaeren voorviele ende vrucht daer door merckleijck beschaedight wierden ende alsoo vereijscht wierde datter naerlaetinge ofte quijdtslagh in den aenbeloofden pacht moesten aen de aenpachter gedaen worden als dan sal den aenpachterr in deesen onverhoopten voorval behouden sijn den selven schaede binnen drij daegen naer dat dijen sal sijn geschiedt aen den verpachters beketh te maecken om op costen van den aenpachter van dies kennisse te hebbende persoonen behoirlijck te worden gevisiteert ende dijenvolgens naer de reedelijckheidt naerlaet ofte quijdtslagh in den aenbeloofden pacht aen den aenpachter te worden gedaen ende anders niet.

Ten negenden alle het gene hier inne niet en mochte weesen geconditioneert sal volgens stadt ende landrechten worden gereguleert in welcken oirconde sijn hier van gemaeckt twee gelijck luijdende weedersijdts onderteeckent binnen Ruremonde deesen 16 meij 1700 ende twee en viertigh.

Niet voor iedere pachtperiode werd een contract opgesteld. Het bestaande liep gewoon door. Als er meningsverschil over de uitvoering was of er onvoorziene omstandigheden waren geweest werden hierover punten in het contract opgenomen.

Hij trouwde in Maasniel op 29 juni 1734 met

113 CATHARINA COX, gedoopt in Maasniel, overleden in Roermond op 14 juni 1786, dochter van ADRIANUS COX (226) en ELISABETH LINSSEN (227).

(Zij hertrouwde in Roermond op 12 januari 1749 met CHRISTIANUS BEERSGENS, overleden in Roermond op 12 oktober 1773.)

De armenzorg in Roermond was, evenals alle zorg voor armen, ouderen en zieken, in 1732 opgegaan in het Godshuis. In de boeken hiervan vindt men gegevens over het lot van de Armenhof en haar bewoners.

De achterstand in leveringen, ontstaan in het begin van de eeuw, waren bij het huwelijk van Henricus met Catharina nog niet ingelopen, Integendeel. Na het overlijden van Henricus neemt Catharina het heft in handen. Zij schijnt te kunnen lezen en schrijven en voert zelfs de boekhouding, wat voor een vrouw in die tijd exceptioneel is. Dit is echter minder verwonderlijk als men naar haar achternaam kijkt. Cox. Enkele generaties terug behoorden zij tot de bewindvoerders van Roermond. In die kringen genoten ook de dames onderwijs, en de behoefte hieraan is tot bij Catharina en later gebleven.

Uit de boeken:

Volghens de staeth hier bij gevoeght heeft de halferse op den pacht alleenlijck geleveert:

Gerst 10 malder en Boeckweit 18 malder sijnde door het campement veel landerijen verdestrueert en betrappelt waer door den armenmeesteraen haer heeft quijdtschelding gedaen van 10 malder rogge ende 10 malder gerst, neffens 10 pattacons voor de weide aen de roer omtrent de Capelle, van de militaire peerden afgeweijdt; item volghens verclaeringhe hier toe annex, is geconditioneert door de armenmeester dat aen de halferse soude goedtgedaen worden 10 pattacons voor den grooten schaede omtrent St. Andries 1747 door het crepeeren van elf stuck rindtbeesten, hebbende dusdaenighe vergoedinghe ter oorsaecke voorseids den secretaris der abdije munster gedaen aen haereb nabuijr sijnde munsters halfman, dije sijne beesten ook geborsten waeren. Welcke beijde remissien of vergoedingen sijnde 25 pattacons hier naer worden gecort aen hetgheene de halferse moet in gelt betaelen ende verschult was.

Roggenpacht jaers te leveren 30 malder

Resteren anni 1748 dus rogge 30 malder, als hier vooren aengebrocken is geremitteert 10 malder; roggenpacht 1748 dus 20 malder, roggenpacht 1749 30 malder, doet saemen 50 malder hier op geleveert 36 rest 14 malder Over naar 1750

En zo gaat het voort voor alle te leveren producten.

In 1776 schrijft de beheerder van het Godshuis in het jaarverslag, dat Catharina Cox een boeksken heeft, waarin zij alle inkomsten en uitgaven heeft genoteerd over alle voorgaande jaren. Dit boeksken wordt gehanteerd bij het opmaken van de uitstaande schulden.

Uit dit huwelijk:

- IDA, gedoopt in Roermond op 7 augustus 1735.
Zij trouwde in Roermond op 5 oktober 1762 met WALTER BREMMERS.

- JOANNES, gedoopt in Roermond op 8 december 1735, overleden in Maasniel op 29 oktober 1798.
Hij was gehuwd (1) met CATHARINA HEMELS.
Hij was gehuwd (2) met GERTRUDIS ENGELEN.

- GERARDUS, gedoopt in Roermond op 19 februari 1739, overleden aldaar op 24 februari 1739.

- MARIA, gedoopt in Roermond op 2 februari 1740, overleden aldaar op 7 mei 1795.
non in Maria Wee

- CHRISTIAAN, gedoopt in Roermond op 25 december 1742, zie 56.

- GERARDUS, gedoopt in Roermond op 27 mei 1747.
Hij trouwde in Melick op 24 oktober 1768 met MARIE WULMS.

114 JOANNES WULMS, pachter, zoon van REINERUS WILLEMS (228) en MECHTILDIS THISSEN (229).

Pachter van de hoeve Schondelen. De Heer heette Franciscus Ambrosius de Bernard, deze en diens vrouw waren doopgetuigen bij een der kinderen.

Hij trouwde in St.Odilienberg op 22 april 1738 met

115 CATHARINA SEGERS.

Uit dit huwelijk:

- MARIA ELISABETH gedoopt in St.Odilienberg op 25 oktober 1738.
Zij trouwde in het jaar 1758 met PETRUS VAN MELICK.

- AGATHA gedoopt in St.Odilienberg op 18 januari 1741.

- MARIA gedoopt in St.Odilienberg op 9 mei 1743.
Zij trouwde in Melick op 24 oktober 1768 met GERARDUS MAESSEN.

- JACOMINA gedoopt in St.Odilienberg op 4 september 1745.

- JOANNES AMBROSIUS gedoopt in Melick op 16 maart 1748, overleden in Roermond op 30 augustus 1749.

- MECHTILDIS gedoopt in Melick op 17 juni 1750.

- MECHTILDIS gedoopt in Melick op 8 mei 1751, zie 57.

- ANNA MARGARETHA gedoopt in Melick op 13 mei 1754.

- ANNA MARGARETHA gedoopt in Melick op 8 december 1755.

- REINERUS gedoopt in Melick op 14 juli 1759.

120 HENRICUS EVERS, gedoopt in St.Odilienberg op 9 mei 1700, overleden aldaar op 19februari 1745, zoon van JOANNES EVERS (240) en JOANNA HENDRIX (241).

Henricus was schepen van St.Odilienberg; herbergier op den heuvel.

Hij trouwde in St.Odilienberg op 7 juni 1726 met

121 CATHARINA SLIJPEN, gedoopt in St.Odilienberg op 26 november 1701, overleden aldaar op 29 januari 1745, dochter van NICOLAUS SLIJPEN (242) en CORNELIA CUPERS (243).

Uit dit huwelijk:

- NICOLAUS gedoopt in St.Odilienberg op 3 september 1727.

- JOANNES gedoopt in St.Odilienberg op 1 februari 1730, zie 60.

- CORNELIA gedoopt in St.Odilienberg op 16 augustus 1732.
Zij was gehuwd met RUTGER GERAETS.

- CHRISTIANUS WILHELMUS gedoopt in St.Odilienberg op 4 november 1734.

- HERMANUS gedoopt in St.Odilienberg op 7 augustus 1735, overleden aldaar op 23 juli 1794.
Hij trouwde in St.Odilienberg op 3 juni 1766 met HELENA SLABBERS.

- JOANNA gedoopt in St.Odilienberg op 15 april 1739.

- HENDRINA gedoopt in St.Odilienberg op 16 april 1739.

- HENDRINA gedoopt in St.Odilienberg op 22 oktober 1741, overleden aldaar op 16 december 1810.
Zij trouwde in St.Odilienberg op 8 mei 1770 met JOANNES CUIJPERS.

122 GERARDUS CUPERS gedoopt in St.Odilienberg op 24 augustus 1696, overleden aldaar op 20 februari 1736, zoon van MATHIAS CUYPERS (244) en HELENA MAESEN (245).

Gerardus erfde de helft van het grootouderlijk huis te Lerop en het derde deel van een kamp van ruim 5 morgen In 1734 werd hij aangeslagen voor 4 koeien en 33 bijenkorven. Zijn broer Jan woonde bij hem in. Hij was niet onbemiddeld. Omdat hij zonder lijfserven is overleden ging zijn erfdeel over op de anderen. Voor zijn zielenheil werd jaarlijks een gezongen mis opgedragen

Hij trouwde in St.Odilienberg op 22 oktober 1730 met

123 CATHARINA HENDRIX gedoopt in St.Odilienberg op 26 december 1701, overleden aldaar op 20 juni 1772, dochter van JOANNES HENDRIX (246) en CATHARINA HEMELS (247).

(Zij hertrouwde in St.Odilienberg op 28 juli 1746 met JACOB VERSTEGEN.)

Catharina hertrouwde met Jacob Verstegen een kleinzoon van Verstegen op Schondelen. Samen breiden zij de boerderij uit; er kwamen meer koeien en korven en ook begonnen zij schapen te houden. Bovendien kochten zij diverse stukken land in Lerop en Herten. Samen zeker 15 morgen. In 1774 voelde Jacob het einde naderen. Hij maakte toen zijn testament ten gunste van Jan Evers, getrouwd met Helena zijn stiefdochter, vanwege diens trouwe diensten. Het deel van de boerderij, dat het echtpaar Verstegen had gekocht met het geld van Catharina' s erfgoederen uit Waldfeugt zou overgaan op Jan Evers. Anna de andere dochter werd uitgekocht.

Buurtschap Lerop

Uit dit huwelijk:

- HELENA gedoopt in St.Odilienberg op 5 november 1731, zie 61.

- ANNA gedoopt in St.Odilienberg op 9 november 1736.
Zij trouwde in Maasniel in het jaar 1763 met JACOB VERSTEGEN.

- MARIA

- JOANNES

124 GERARDUS SMETS herbergier in Asenraij, overleden in Maasniel op 3 maart 1782.

Zij woonden jarenlang in hun huis op altaarsland naast het erfdeel van Hendrik Thomassen. Zij hadden huis, hof en land verworven na het overlijden van Reyner Thomassen; hetzij uit erfenis, hetzij door aankoop. In 1723 stond de boerderij nog op Reyners naam en werd gemeten op 312 roeden. Het echtpaar Smeets heeft hun eerstgeborene naar hem genoemd. In 1786 had nog geen erfdeling plaatsgevonden. Toen stonden ruim 7 morgen akkerland op naam van de erven Geerken Smeets.

Hij trouwde (2) in Maasniel op 10 april 1763 met MARIA VERSTEEGHEN.

Hij trouwde (1) in Maasniel op 4 juli 1745 met

125 CHRISTINA THOMASSEN, gedoopt in Maasniel in het jaar 1722, dochter van DANIEL THOMASSEN (250) en MARGRETA MEVISSEN (251).

Uit dit huwelijk:

- PETRUS gedoopt in Maasniel op 29 juni 1749.
Hij was gehuwd met BERTA HELDENS.

- JOSEPHUS gedoopt in Maasniel op 5 maart 1752.

- AGNES gedoopt in Maasniel op 21 maart 1754.

- HENRICUS gedoopt in Maasniel op 27 december 1757.

- MARGRETA gedoopt in Maasniel op 8 mei 1760.
Zij was gehuwd met HENRICUS THOMASSEN.

- CATHARINA gedoopt in Maasniel op 15 januari 1763.

- REINERUS, zie 62.

126 MATHIAS HELDENS pachter, gedoopt in Baarlo op 11 maart 1719, overleden in Maasniel op 30 april 1771, zoon van JOANNES HELDENS (252) en VERONICA BONGAERTS (253).

Hij was pachter op de Cornelishof; dit was een boerderij van de Kruisbroeders in Roermond.
Hij trouwde met

127 ALDEGUNDIS PETERS, gedoopt in Walbeck in het jaar 1715, overleden in Maasniel op 19 november 1800.

(Zij hertrouwde in Maasniel op 13 februari 1774 met JOANNES ERKAMP, is dan 60 jaar.)

Uit dit huwelijk:

- PETRONELLA gedoopt in Kessel op 7 augustus 1746, zie 63.

- JOANNES gedoopt in Kessel op 19 december 1752.

- BEATRIX gedoopt in Kessel op 2 november 1755.
Zij was gehuwd met PETRUS SMEETS, pachter op de Kruisbroedershof.

- HERMANUS gedoopt in Kessel op 9 november 1757, overleden in Maasniel op 21 januari 1808.
Hij trouwde in Maasniel op 5 mei 1778 met MARGRETA SLABBERS, Herbergiersdochter uit Asenraij

- CATHARINA gedoopt in Maasniel op 22 december 1760, trouwde in 1786 met Joannes Cox

Zij boerden op het Spick

- BERDINA gedoopt in Kessel, overleden in Maasniel op 15 februari 1808.
Zij is getrouwd in Maasniel op 22 augustus 1779 voor de kerk met HENRICUS STOX.

Zij woonden op Cornelishof

-- VIII --

134 MEVIS BUSSERS landbouwer.

Mevis is momber van een kind van Seger Bussers gehuwd met Jen Moore na het overlijden van Peter Bussers.

Volgens het bunderboek van Neer had Mevis grond georven van Hencken Bussers gehuwd met Grietgen, ongeveer 200 roeden. Hij bezat in totaal 4 boender 3 vrechten 14,5 roeden, verspreid over Neer

Hij trouwde (2) in Baarlo op 6 oktober 1711 met PETRONELLA JACOBS, overleden in Neer op 8 februari 1736.

Hij trouwde (1) in Neer op 24 juni 1703 met

135 IDA HUIBEN, overleden in Neer op 25 december 1710.

Uit dit huwelijk:

- MATHIA gedoopt in Neer op 4 september 1704.
Zij trouwde in Neer op 13 september 1731 met PETRUS EMONS.

- JOANNA gedoopt in Neer op 25 juli 1706, zie 67.

- GERARDUS gedoopt in Neer in oktober 1708.

- Hij trouwde in Neer op 5 juni 1755 met MARIA VERRIJCKEN.

136 HERMANUS NAUS, gedoopt in Kessel op 1 september 1685, overleden aldaar op 15 september 1762, zoon van WILHELMUS NAUS (272) en MARGARETHA JACOBI (273).

Hij trouwde (2) in Kessel op 28 september 1724 met GERTRUDIS ENGELEN.

Hij trouwde (1) met

137 VERONICA MOCCHA overleden in Kessel op 23 maart 1724.

Uit dit huwelijk:

- HERMANUS gedoopt in Kessel op 23 februari 1715.

- HENRICUS gedoopt in Kessel op 7 september 1717.

- JOACHIM gedoopt in Kessel op 1 december 1719.

- JOANNES gedoopt in Kessel op 31 oktober 1722, zie 68.

Uit het tweede huwelijk:

- VERONICA gedoopt te Kessel op 3 april 1725

- VERONICA gedoopt te Kessel op 7 april 1729

- SYBERTUS gedoopt te Kessel op 29 juli 1732

- HENRICUS gedoopt te Kessel op 17 juli 1735

- ANNA gedoopt te Kessel op 14 juli 1738

- JOACHIM gedoopt te Kessel op 4 mei 1740

138 JOACHIM BEURSKENS landbouwer, gedoopt in Kessel op 4 maart 1684, overleden aldaar op 15 mei 1758, zoon van WILHELMUS BEURSKENS (276) en JOANNA van Enkenvoort (277).

Bezit in Neer 685 roeden grond

Hij trouwde in Kessel op 9 februari 1723 met

139 JOANNA HAECKX gedoopt in Kessel op 9 augustus 1701, overleden aldaar op 7 oktober 1732, dochter van JOANNES HAECKX (278) en IDA JOANNIS (279).

Uit dit huwelijk:

- WILHELMUS, gedoopt in Kessel op 26 februari 1723.

- JOANNA gedoopt in Kessel op 7 oktober 1724, zie 69.

- REINERUS, gedoopt in Kessel op 14 juni 1726.

- MARTINUS gedoopt in Kessel op 5 oktober 1730.

140 SIBER SCHOENMAKERS.

Hij had een relatie met

141 CATHARINA VEKENS, gedoopt in Horn op 21 februari 1707, overleden in Baexem op 7 december 1782, dochter van JACOBUS VEKENS (282) en JOANNA FRANSEN (283).

(Zij trouwde in Horn op 15 november 1746 met JOANNES HENDERICKX, wonende in Clooster Ringelheim.)

Uit deze verbintenis

- JACOBUS, gedoopt in Horn op 5 maart 1733 illegitiem, zie 70.
Bij de geboorte gaf de moeder op aandringen van de vroedvrouw de naam van de vader: Siber Schoenmakers

142 MICHAEL BERGHS gedoopt in Heijthuisen op 18 juli 1696, overleden in Baexem op 18 januari 1763, zoon van HENDRIK OP GEN BERG (284) en GERTRUDIS OP DEN DRINK (285).

Hij trouwde in Grathem op 9 september 1725 met

143 MARIA VOORTER, gedoopt in Grathem op 30 oktober 1696, overleden in Baexem op 5 januari 1763, dochter van THEODORUS VOORTER (286) en MARGRETA HENDERIX (287).

Uit dit huwelijk:

- HELENA gedoopt in Heythuisen in het jaar 1726.

- THEODORUS gedoopt in Grathem op 17 maart 1728
Hij trouwde in Heythuisen op 17 maart 1770 met SIBILLA OP HET ROET
.

- HENRICUS gedoopt in Grathem op 19 januari 1731.
Hij trouwde in Heythuisen op 22 mei 1757 met MARIA SOETERMANS.

- MARGARETHA gedoopt in Baexem op 12 februari 1734, zie 71.

- ELISABETH gedoopt in Baexem op 13 augustus 1736.
Zij trouwde in Nederweert op 9 april 1758 met ROGIER COUMANS
.

144 MATHEUS PIELS.

Hij trouwde rond 1726 met

145 MARGARETHA GEURTS, geboren in het jaar 1705, overleden in Horn op 16 februari 1745.

Uit dit huwelijk:

- HENRICUS, gedoopt in Horn op 18 juni 1726.

- MATHEUS, zie 72.

146 JACOBUS COLBERTS.

Hij trouwde in Horn op 19 augustus 1700 met

147 PETRONELLA TIMMERMANS.

Uit dit huwelijk:

- PETRONELLA, gedoopt in Horn op 29 november 1700, overleden aldaar op 18 april 1716.

- MARTINUS, gedoopt in Horn op 2 februari 1702.
Hij trouwde in Horn 3de graads verwantschap met ELISABETH TIMMERMANS.

- JACOBUS, gedoopt in Horn op 6 december 1704.
Hij was gehuwd met CATHARINA MAESSEN.

- JOANNA, gedoopt in Horn op 22 februari 1707.

- JOANNA, gedoopt in Horn op 8 augustus 1708.

- PETRUS, gedoopt in Horn op 4 februari 1711, overleden aldaar op 12 juni 1764.
Hij trouwde in Horn op 12 april 1742 met AGNES SLEBOS.

- MARIA, gedoopt in Horn op 18 november 1713, zie 73.

150 MATHIAS DECKERS, zoon van HAUB DECKERS (300) en GIERT VAN BRACHT (301).

Verkochten hun huis in Horn op 22-01-1744

Hij trouwde (2) in Melick op 5 oktober 1729 met MECHTILDIS DOHMEN.

Hij trouwde (1) met

151 HELENA TIMMERMANS, dochter van JOANNES TIMMERMANS (302) en MARIA BAERTS (303)

Uit dit huwelijk:

- GERTRUDE , zie 75

- CAECILIA , gedoopt in Melick op 4 augustus 1715.

- JOANNES, gedoopt in Melick op 4 februari 1717, overleden in Horn op 21 november 1745.

- MARIA MARGARETHA gedoopt in Melick op 17 februari 1725.
Zij trouwde in Melick op 1 mei 1743 met MICHAEL BERGS.

- WILHELMUS, gedoopt in Melick op 17 februari 1725.

- WILHELMUS, gedoopt in Melick op 11 oktober 1726.
Hij trouwde in Melick op 6 augustus 1752 met CATHARINA ERDKAMPS .

- MARIA CATHARINNA gedoopt in Melick op 7 januari 1729.

152 HENRICUS KEUVEN , overleden in Horn op 5 maart 1727.

Hij trouwde met

153 ELISABETH LENSSEN , overleden in Horn op 19 oktober 1727.

Uit dit huwelijk:

- FRANCISCUS, gedoopt in Horn op 4 oktober 1699, overleden aldaar op 19 september 1746.
Hij trouwde in Horn op 23 december 1728 met MARIA CLAESEN .

- PETRUS, gedoopt in Horn op 12 maart 1702.

- CATHARINA , gedoopt in Horn op 1 maart 1704.

- JOANNES, gedoopt in Horn op 10 november 1706.
Hij trouwde in Roermond op 20 juni 1731 met SOPHIA VAN HERTEN.

- MARIA, gedoopt in Horn op 7 januari 1709.

- MAGDALENA , gedoopt in Horn op 5 oktober 1710.

- LEONARDUS gedoopt in Horn op 29 oktober 1714, zie 76.

- HELENA
Zij trouwde in Horn op 24 april 1739 met PETRUS SALVE .

154 GODEFRIDUS LINSSEN , overleden in Horn op 1 september 1757, zoon van MARTINUS LINSSEN (308) en ELISABETH JEGERS (309).

Hij trouwde in Roermond op 29 september 1709 met

155 MECHTILDIS PLUYMEN , gedoopt in Roermond op 21 februari 1679, overleden in Horn op 28 september 1747, dochter van FRANCISCUS PLEUMEN (310) en GERTRUDIS SCHREURS (311).

Uit dit huwelijk:

- FRANS MARTINUS gedoopt in Roermond op 8 juni 1710.

- MARTINUS , gedoopt in Roermond op 19 november 1711.

- ELISABETH , gedoopt in Roermond op 19 januari 1714.

- MARIA , gedoopt in Roermond op 17 oktober 1715, zie 77.

- MARGRIET, gedoopt in Roermond op 15 oktober 1717.

-ELISABETH MECHTILDIS gedoopt in Roermond op 13 oktober 1719.

- FRANS CAROLUS gedoopt in Roermond op 13 oktober 1719.

- ELISABETH , gedoopt in Roermond op 1 maart 1722.

Kasteel Aldenghoor in Haelen

156 NICOLAUS SCHREURS , gedoopt in Haelen op 1 januari 1675, overleden aldaar op 21 mei 1744, zoon van MARTINUS SCHREURS (312) en MARIA BECKERS (313).

Hij trouwde in Haelen op 30 september 1703 met

157 PETRONELLA MOOREN , gedoopt in Heythuisen op 26 januari 1682, overleden in Haelen op 23 november 1759, dochter van CASPAR MOOREN (314) en MARIA STEEMANS (315).

Uit dit huwelijk:

- MARIA, gedoopt in Haelen op 20 maart 1704.

- CATHARINA, gedoopt in Haelen op 17 mei 1706.

- JOANNES, gedoopt in Haelen op 17 januari 1712, zie 78.

- MATHIAS, gedoopt in Haelen op 2 december 1715.

- HILDEGUNDA, gedoopt in Haelen op 16 september 1721.

158 HENDRICUS PIELS, overleden in Haelen op 20 februari 1728, zoon van JACOBUS PIELS (316) en JOANNA HENRIX (317).

Hij trouwde met

159 AGNES VERHEGGEN, overleden in Haelen op 29 december 1750, dochter van HENRICUS VERHEGGEN (318) en CATHARINA SCHREYEN (319).

(Zij hertrouwde in Haelen op 20 januari 1729 met LEONARDUS JOOSTEN.)

Uit dit huwelijk:

- MARIA, gedoopt in Haelen op 15 december 1697.

- JACOBUS, gedoopt in Haelen op 16 februari 1701.

- BALDUINUS, gedoopt in Haelen op 4 november 1703.

- GERTRUDA, gedoopt in Haelen op 13 maart 1706.

- JOANNA, gedoopt in Haelen op 7 oktober 1710.

- ANNA, gedoopt in Haelen op 15 mei 1713, zie 79.

Zij trouwde in Haelen op 18 februari met JOANNES SCHREURS

- JOANNA CATHARINA , gedoopt in Haelen op 19 juli 1716.

160 PETRUS BEECK, gedoopt in Swalmen op 29 maart 1680, zoon van JOANNES BEECK (320) en JUDITH RAMECKERS (321).

Hij trouwde (1) met MARGRETA NICKMANS.

Hij trouwde (2) in Swalmen op 14 september 1719 met

161 ANNA(BERTA) SMEETS, gedoopt in Swalmen op 7 oktober 1688, overleden aldaar op 24 februari 1731, dochter van SILVESTER SMEETS (322) en SIBILLE WILSCHUTS (323).

Uit dit huwelijk:

- WILHELMUS, gedoopt in Swalmen op 30 mei 1720, zie 80.

Hij trouwde in Swalmen op 16 januari 1738 met ELISABETH PAULISSEN

- GERARDUS, gedoopt in Swalmen op 23 januari 1723.

- SILVESTER, gedoopt in Swalmen op 23 januari 1723.

- CAECILIA, gedoopt in Swalmen op 1 mei 1724.

- JOANNES ASSUERUS , gedoopt in Swalmen op 28 oktober 1725.

Uit het eerste huwelijk:

- JUDITH, gedoopt in Swalmen op 5 maart 1713

Zij trouwde met MATHIAS BONGAERTS

162 WILHELMUS PAUWLISSEN, gedoopt in Swalmen op 22 december 1675, zoon van MARCELLUS PAUWLISSEN (324) en MECHTILDIS RAMECKERS (325).

Hij trouwde in Swalmen op 3 mei 1703 met

163 MECHTILDIS BONGERS, gedoopt in Swalmen op 23 december 1677, dochter van GODEFRIDUS (GOTSCHALEUS) BONGERS (326) en ELISABETH JANSEN (327).

Uit dit huwelijk:

- MARIA ELISABETH , gedoopt in Swalmen op 17 augustus 1704.
Zij trouwde in Swalmen op 18 oktober 1730 met JOANNES EVERS.

- GODFRIDUS, gedoopt in Swalmen op 12 november 1706.

- MECHTILDIS, gedoopt in Swalmen op 3 mei 1708.

- ELISABETH, gedoopt in Swalmen op 15 maart 1711, zie 81.

- CORNELIA, gedoopt in Swalmen op 25 februari 1713.

- ANNA, gedoopt in Swalmen op 13 maart 1715.

- MARCELLUS, gedoopt in Swalmen op 27 mei 1717.

168 PETRUS CLEUSEN, overleden in Horn op 28 januari 1741.

Hij trouwde in Horn op 24 februari 1705 met

169 ELISABETH JANSEN, overleden in Horn op 3 augustus 1762.

Uit dit huwelijk:

- NICOLAAS, gedoopt in Horn op 28 juni 1705.

- HUBERTUS, gedoopt in Horn op 19 oktober 1709, overleden aldaar op 3 juli 1768.

- LUDOVICUS, gedoopt in Horn op 7 januari 1718.

- JACOBUS, gedoopt in Horn op 30 maart 1720, zie 84.

- NICOLAAS, gedoopt in Horn op 10 februari 1723, overleden aldaar op 7 januari 1793.
Hij trouwde in Horn op 19 april 1741 met JOANNA JANSSEN.

- MARTINUS, gedoopt in Horn op 4 maart 1726.

172 JOANNES SAETMANS .

Hij trouwde met

173 ANNA VERHEIJEN , gedoopt in Thorn op 26 mei 1660, dochter van MATHIAS VERHEIJDEN (346) en IDA SPRANCKHUISEN (347).

Uit dit huwelijk:

- JOANNES MATHIAS , gedoopt in Thorn op 6 februari 1692.

- JOANNES MATHIAS , gedoopt in Thorn op 7 februari 1694.

- NICOLAAS ARNOLDUS , gedoopt in Neeritter op 23 december 1699, zie 86.

- JOANNES MATHIAS , gedoopt in Thorn op 12 september 1703.
Hij trouwde in Thorn op 20 april 1723 met MECHTILDIS HERMANS.

- MARIA ANNA , gedoopt in Neeritter op 29 februari 1702.

176 JOANNES VAN HORCK .

Hij trouwde met

177 JOANNA CORSTEN .

Uit dit huwelijk:

- CHRISTIANUS, gedoopt in Neer op 28 juli 1713.

- ANTONIUS, gedoopt in Neer op 20 november 1714.

- MARIA, gedoopt in Neer op 20 juni 1717.

- CHRISTIANUS, gedoopt in Neer op 24 december 1719, zie 88.

178 MARTINUS LINSEN, overleden in Haelen op 5 maart 1764.

Hij trouwde (2) in Haelen op 26 april 1733 met CORNELIA GORISSEN , overleden in Haelen op 2 juni 1759.

Hij trouwde (3) in Haelen op 13 november 1760 met JOANNA JANSEN.

Hij trouwde (1) in Horn op 20 september 1719 met

179 MARIA MERTENS , gedoopt in Haelen op 14 februari 1694, overleden in Horn op 8 augustus 1732, dochter van MATHIAS MERTENS (358) en ELISABETH CUPERS (359).

Uit dit huwelijk:

- SOPHIA , gedoopt in Horn op 16 februari 1720, zie 89.

- MATHIAS , gedoopt in Horn op 16 augustus 1721.

- GODEFRIDUS, gedoopt in Haelen op 14 april 1723, overleden aldaar op 27 september 1723.

- GODEFRIDUS, gedoopt in Haelen op 9 september 1729.
Hij trouwde in Haelen op 20 april 1755 met WILHELMINA KORSTEN.

- MATHIAS, gedoopt in Haelen op 22 juni 1732.

180 JOANNES POLLAERT, is capteyn der Justitie in het land van Horn., woonde in Horn , overleden in Horn op 3 oktober 1747.

In de gemeente gekomen in 1697

Hij trouwde in Horn op 18 februari 1698 met

181 CATHARINA LENSSEN , overleden in Horn op 17 september 1747.

Uit dit huwelijk:

- HENRICUS, gedoopt in december 1698, overleden in Horn op 8 februari 1723.

- MARTINUS, gedoopt in Horn op 2 februari 1700, overleden aldaar op 8 februari 1723.

- CHRISTOPHORUS, gedoopt in Horn op 11 oktober 1702, zie 90.

- FRANCISCUS, gedoopt in Horn op 26 december 1704.

- FRANCISCUS, gedoopt in Horn op 27 september 1706.

-ANNA CATHARINA , gedoopt in Horn op 1 oktober 1708, overleden aldaar op 16 november 1777.

- SOPHIA, gedoopt in Horn op 5 december 1711, overleden aldaar op 1 juni 1753.

182 MATHIAS SEGERS.

Hij trouwde met

183 CATHARINA NN.

Uit dit huwelijk:

- GERTRUDIS, gedoopt in Linne op 20 januari 1704.

- JACOBUS, gedoopt in Linne op 29 april 1705.

- JOANNA, gedoopt in Linne op 31 juli 1707, zie 91.

- JACOBUS, gedoopt in Linne op 22 september 1709.

- JACOBUS, gedoopt in Linne op 9 december 1711.

- MARIA GERTRUDIS, gedoopt in Linne op 11 april 1713.

- JOANNES, gedoopt in Linne op 22 december 1714.

- MARIA, gedoopt in Linne op 26 december 1716.

- GERTRUDIS, gedoopt in Linne op 13 januari 1719.

- PETRONELLA, overleden in Linne op 21 oktober 1746.

Kasteel in Horn

184 JOANNES GORISSEN, geboren in Haelen op 25 februari 1685, overleden in Horn op 17 april 1726, HUBERTUS GORISSEN (368) en GERTRUDA DUYSENT (369).

Hij trouwde in Horn op 6 april 1711 met

185 ALDEGONDA VERHEGGEN, gedoopt in Haelen op 14 april 1683, overleden aldaar op 26 februari 1774, dochter van JOANNES VERHEGGEN (370) en THEODORA VAN ENCKENROOT (371).

Uit dit huwelijk:

- HUBERTUS, gedoopt in Haelen op 22 januari 1713, zie 92.

- JOANNES, gedoopt in Haelen op 7 december 1714.
Hij trouwde in Haelen op 30 juli 1741 met ALDEGONDIS SCHREURS.

- ANTONIUS, gedoopt in Haelen op 22 januari 1717.

- CORNELIA, gedoopt in Haelen op 22 januari 1717.

- MARGARETHA, gedoopt in Haelen op 6 oktober 1719.
Zij trouwde in Haelen op 6 september 1742 met JOANNES VAN DAEL .

- MARIA, gedoopt in Haelen op 14 april 1722.

- THEODORA, gedoopt in Haelen op 19 november 1724.

186 PAULUS KEUCKEN, schepen, gedoopt in Haelen op 30 mei 1681, overleden aldaar op 4 oktober 1750, zoon van WILHELMUS KEUCKEN (372) en JOHANNA PIELS (373).

Schepenbank Haelen : kocht op 14-06-1741 1 morgen van Herman Schreurs; verkocht op 22-03-1764 land op Lichtenberg.

Hij trouwde (2) met MARIA QUICKEN.

Hij trouwde (1) met

187 BARBARA DUYSENT , overleden in Haelen op 27 april 1764.

Uit dit huwelijk:

- CORNELIA, gedoopt in Haelen op 23 oktober 1713.

- MARIA, gedoopt in Haelen op 23 oktober 1713.

- JOANNA, gedoopt in Haelen op 12 september 1715.

- JOANNA, gedoopt in Haelen op 29 maart 1717
Zij trouwde in Haelen op 30 november 1743 met JOANNES TEUWEN.

- MARIA, gedoopt in Haelen op 14 september 1719, zie 93.

- GUILLELMUS , schepen, gedoopt in Haelen op 2 januari 1722.

- GERTRUDIS, gedoopt in Haelen op 16 oktober 1725.
Zij was gehuwd met CHRISTIANUS NEESSEN.

- WILHELMUS, gedoopt in Haelen op 10 december 1728.

192 PETRUS TULKENS alias Kunnen, landbouwer, gedoopt in Thorn op 20 januari 1706, wonende in Molenbeersel, zoon van AEGIDIUS TULKENS (384) en MARIE REYVEN (385).

Schepenbank Neeritter: 07-03-1754 Peter gehuwd met Jacoba verkochten een hoeve en 3 vrechten land; 04-06-1750 verkocht land in Hubensveld.

Hij trouwde in Neeritter op 1 september 1727 met

193 JACOMINA (JACOBA) KEYERTS , gedoopt in Neeritter op 4 oktober 1690, overleden aldaar op 25 november 1754, dochter van JOANNES KEYERTS (386) en JACOBA SNIKERS (387).

(Zij hertrouwde met LEONARDUS OP DE GOORT , overleden in Neeritter op 9 september 1678.)

Uit dit huwelijk:

- HENRICUS, gedoopt in Neeritter op 21 mei 1728, zie 96.

- CATHARINA, gedoopt in Neeritter op 13 januari 1730.
Zij trouwde in Neeritter op 26 juni 1754 met THEODORUS KUPPENS
.

194 JOANNES TRUIJEN , landbouwer, gedoopt in Neeritter op 8 september 1687, wonende in Molenbeersel, capiteyn, overleden in Neeritter op 16 december 1760, zoon van PAULUS TRUIJEN (388) en ANNA MINCKENS (389).

Schepenbank Neeritter: kocht op 10-11-1718 land in Slichtenkamp; verkocht op 20-03-1749 1/4 boender; nam op 13-05-1751 voor 325 gulden het kindsdeel, in het Truijengoedt, van Margreta en Elisabeth over; loste op 11-01-1753 een lening van 300 gl af.

Hij trouwde in Neeritter op 12 maart 1718 met

195 ALDEGONDA GIJSEN.

Uit dit huwelijk:

- ANNA, gedoopt in Neeritter op 20 augustus 1718.

- ANNA, gedoopt in Neeritter op 12 oktober 1720.
Zij trouwde in Neeritter op 12 april 1758 met LEO DENIER.

-JACOBUS, gedoopt in Neeritter op 22 mei 1723.

- MARIA, gedoopt in Neeritter op 26 maart 1726.

- MARIA, gedoopt in Neeritter op 26 maart 1729, zie 97.

- JEANNE, gedoopt in Neeritter op 23 april 1732.

- ELISABETH, gedoopt in Neeritter op 8 februari 1735.

- CATHARINA ELISABETH , gedoopt in Neeritter op 17 oktober 1738.
Zij trouwde in Neeritter op 17 februari 1759 met HENRICUS BUCHTEN .

198 JOANNES REYVEN , gedoopt in Neeritter op 4 maart 1708, woonde in Haeler onder Kessenich, overleden in Neeritter op 23 maart 1769, zoon van LEONARDUS REYVEN (396) en MARIA CATHARINA VESTIENS (397).

Schepenbank Neeritter: 24-07-1768 leent 2500 gl aan P.Houben met als onderpand "Vennerhof"

In 1752 zijn de omens van de 4 kinderen: Peter Verwijlen, Peter Kremers en Thomas Arits

Hij trouwde (2) in Neeritter op 4 mei 1745 met JOANNA JANSEN.

Hij trouwde (1) met

199 MARIA HAUFFENTER, erve van Jan Hauffenter en Petronella Hulskens, afkomstig uit Haeler onder Kessenich, overleden in Neeritter op 24 februari 1744.

Uit dit huwelijk:

- ELISABETH, gedoopt in Neeritter op 25 oktober 1736, zie 99.

- LEONARDUS, gedoopt in Neeritter op 31 januari 1738.
Hij trouwde in Neeritter op 28 april 1777 met ELISABETH JORISSEN
.

- JOANNA, gedoopt in Neeritter op 4 december 1740.
Zij was gehuwd met JACOBUS SENTJENS .

- REINERUS, gedoopt in Neeritter op 21 december 1743.
Hij trouwde in Neeritter op 23 september 1767 met JOANNA BOSMANS .

Uit het tweede huwelijk:

- MARIA, gedoopt in Neeritter op 5 mei 1746

- MARIA, gedoopt in Neeritter op 14 november 1747

Zij trouwde in Neeritter op 8 november 1768 met ANTONIUS SCHEYMANS

200 JUDOCUS JOOSTEN ook genaamd Brentchens, gedoopt in Wessem op 30 januari 1663, overleden in Neeritter op 27 mei 1733, zoon van GERARDUS JOOSTEN (400) en PETRONELLA (401).

Op 08-03-1736 verkochten de mombers van de kinderen van Joost Joosten en Jenneke Geelen hun huis en hof gelegen te Neeritter bij het Wadderbroek voor 116 gulden

Hij trouwde (1) in Neeritter op 15 oktober 1690 met SYBILLE VAN DE WINKEL, overleden in Neeritter op 13 februari 1718.

Hij trouwde (2) in Neeritter op 11 augustus 1718 met

201 JOANNA GIELEN, gedoopt in Kessenich op 12 juli 1691, overleden in Neeritter op 23 september 1748, dochter van PETRUS GIELEN (402) en BARBARA UFFELEN (403).

(Zij hertrouwde in Neeritter op 26 juli 1734 met LAMBERT CRAENEN.)

Uit dit huwelijk:

- PETRUS, gedoopt in Neeritter op 16 juni 1719.

- MARIA, gedoopt in Neeritter op 14 juni 1720, overleden aldaar op 6 oktober 1781.

- SYBILLA, gedoopt in Neeritter op 14 juni 1720.

- PETRUS, gedoopt in Neeritter op 15 juni 1723, zie 100.

- MATHIAS, gedoopt in Neeritter op 3 januari 1727.
Hij is getrouwd in Neeritter op 1 juli 1753 voor de kerk met JOANNA BOKELERS.

Uit het eerste huwelijk:

- RENERUS gedoopt te Neeritter op 21 januari 1691

- JACOBUS gedoopt te Neeritter op 6 maart 1693

- JOANNES gedoopt te Neeritter op 11 december 1695

- MARTINUS gedoopt te Neeritter op 30 december 1696

Hij trouwde (1) met ANNA HERMANS

Hij trouwde (2) met ELISABETH SNIJKERS

- JOANNES gedoopt te Neeritter op 28 maart 1700

- GUILLELMUS gedoopt te Neeritter op 18 oktober 1702

- LUDOVICUS gedoopt te Neeritter op 16 oktober 1704

202 PETRUS LEURS , Halfwin, overleden in Kessenich op 6 mei 1785.

Boerde in februari 1736 op Breuxkenshof en in 1754 op Haegerhof.

Hij trouwde in Kessenich op 7 februari 1725 met

203 ELISABETH OP LICHTENBERG ook genaamd Verkissen, gedoopt in Kessenich op 9 oktober 1702, overleden aldaar op 5 april 1767, dochter van JAN OP LICHTENBERG (406) en ARIANA TULKENS (407).

Uit dit huwelijk:

- MARIA, gedoopt in Kessenich op 1 november 1725, zie 101.

- ANNA, gedoopt in Kessenich op 24 juni 1727.

- ELISABETH, gedoopt in Kessenich op 14 oktober 1729.

- PETRUS, gedoopt in Kessenich op 17 december 1730.

- JAN, gedoopt in Kessenich op 26 februari 1734.

Hij trouwde met MARIA SMEETS.

- CORNELIS, gedoopt in Kessenich op 30 april 1737.

- MATHIAS, gedoopt in Kessenich op 4 mei 1738.

- THEODORUS, gedoopt in Kessenich op 11 augustus 1741.

204 SIMON COENEN, gedoopt in Bree op 3 juli 1699, overleden in Hunsel op 26 september 1747, zoon van MICHAEL COENEN (408) en ANNA COPPENS ( 409).

Hij trouwde met

205 MARIA SIMONS.

Uit dit huwelijk:

- MARIA, gedoopt in Kessenich op 2 december 1720.

- JACOBUS, gedoopt in Kessenich op 8 mei 1723, zie 102.

- MICHAEL, gedoopt in Kessenich op 11 juli 1726.

- JAN, gedoopt in Kessenich op 21 februari 1729.

- JAN, gedoopt in Kessenich op 10 december 1732.

206 JOANNES STEPPERS, gedoopt in het jaar 1688, overleden in Grathem op 14 augustus 1758, zoon van GERARDUS STEPPERS (412) en SYBILLA THISSEN (413).

Hij trouwde met

207 JOANNA CUNNEN, overleden in Grathem op 3 september 1779.

Uit dit huwelijk:

- HENRICUS, gedoopt in Grathem op 29 juni 1716.

- ANNA, gedoopt in Grathem op 25 december 1722.

- GERTRUDIS, gedoopt in Grathem op 30 december 1725, zie 103.

- MARIA, gedoopt in Grathem op 6 juni 1731.

210 AMASIUS BRUYNEN ook genaamd Servatius, gedoopt in Thorn op 26 augustus 1665, overleden in Neeritter op 20 januari 1744, zoon van HENRICUS BRUYNEN (420) en ELISABETH BRUENEN (421).

Van 1709 tot 1793 woonden achtereenvolgend op Bruijnenhof: Maes Bruijnen - Hendrik Bruijnen - Maes Bruijnen. Bruijnenhof was gelegen tot Winkel en was aan het adelijk huis Borgitter schuldig.

Schepenbank Neeritter : 11-03-1706;21-10-1706;24-05-1708;06-12-1708;21-03-1709.

Hij trouwde met

211 MARIA BOUWENS ook genaamd Grefkens.

Uit dit huwelijk:

- THOMAS

Hij trouwde met GERTRUDE HEYER

- ELISABETH, gedoopt in Thorn op 5 juli 1698, zie 105.

- JOANNA, gedoopt in Thorn op 21 december 1700.

- GUILLELMUS, gedoopt in Thorn op 20 oktober 1703.
Hij trouwde in Stramproij op 7 juni 1731 met MARIA VAN ROY.

- HENRICUS, gedoopt in Thorn op 1 juli 1707.

- THEODORUS, gedoopt in Thorn op 5 juli 1710.

212 PAULUS TRUIJEN, woonde te Neeritter, overleden aldaar op 11 maart 1733

Hij trouwde (2) te Neeritter op 25 januari 1706 met Helena van Heyler , overleden 25 februari 1706.

Hij trouwde (3) te Neeritter met Dina Dirix, overleden aldaar op 24 april 1712

Op 15 november 1696 verkochten de momboirs van de onmondige kinderen van Lem Truijen zaliger en van Trincken Welters,Theunis Welters uit de Manestraat en Jan in gen Tolle uit Molenbeersel in de Winkel, het erfgoed van de kinderen, de Truijenhoff gelegen te Molenbeersel aan hun oom Paulus Truijen. De hoff bestond uit huis en moeshof, landt en sandt, heijde en weijde, ten natten en ten droghen niets daarvan uitgescheiden. De koopsom bedroeg 200 gulden, brabants, Maeseijker koers, deze werd niet betaald maar omgezet in een lening a 4 ten honderd per jaar tot het overlijden van de moeder der kinderen.

Op 13 oktober 1707 nam Paulus een lening van 100 gulden op met als onderpand de Truijenhof.Hij verklaart dan de hof gekocht te hebben van Thenus Velters en Jan Verschuren ( let op de andere naam) Deze schuld werd door zijn zoon Jan afgelost in 1732.

Hij trouwde (1) te Neeritter op 11 oktober 1684 met

213 ANNA MINIKENS, alias JANSEN, overleden te Neeritter op 18 februari 1704

Uit dit huwelijk:

- ELISABETH gedoopt te Neeritter op 15 april 1686

- JOANNES gedoopt te Neeritter op 8 september 1687, zie 106

- MARGARETHA gedoopt te Neeritter op 27 april 1689
Zij trouwde te Neeritter op 15 augustus 1718 met CORNELIS LIJSEN

- ELISABETH gedoopt te Neeritter op 12 april 1691, overleden op 12 november 1754
Zij trouwde te Neeritter op 16 november 1718 met CONRARDUS SMEETS

- CHRISTIANUS gedoopt te Neeritter op 27 december 1693

Uit het tweede huwelijk:

- ANNA, gedoopt te Neeritter op 14 mei 1708

- MARIA, gedoopt in Neeritter op 23 september 1710

216 FRANS SEERDEN, gedoopt in Weert op 9 mei 1682, zoon van THEODORUS SEERDEN (432) en MARIA VERHAGEN (433).

Hij trouwde in Weert op 21 november 1702 met

217 MATHIA HENDRIX.

Uit dit huwelijk:

- ELISABETH, gedoopt in Weert op 26 oktober 1702.

- HENRICUS, gedoopt in Weert in het jaar 1705, zie 108.

- PETRUS, gedoopt in Weert op 22 mei 1707.

- CATHARINA, gedoopt in Weert op 13 juni 1709.

- WILHELMUS, gedoopt in Weert op 26 december 1711.

- MATHIAS, gedoopt in Weert op 23 april 1714.

- JOANNES, gedoopt in Weert op 27 november 1716.

- GERTRUDIS, gedoopt in Weert op 1 maart 1719 , overleden aldaar op 4 november 1727

- GERARDUS, gedoopt in Weert op 1 september 1721.

- CORNELIS.

218 MATHIAS STULTIENS.

Hij trouwde (2) in Weert op 2 februari 1732 met MARIE HAELDERMANS.

Hij trouwde (1) in Weert op 30 november 1702 met

219 MARGARETHA NOUWEN, gedoopt in Weert op 23 december 1668, dochter van JOANNES NOUWEN (438) en JOANNA LINSSEN (439).

Uit dit huwelijk:

- JOANNES, gedoopt in Weert op 1 november 1702.

- CATHARINA, gedoopt in Weert op 31 juli 1709, zie 109.

- MARIA, gedoopt in Weert op 19 oktober 1712.

220 LAURENTIUS GOVERS, overleden in Weert op 28 november 1748.

Hij trouwde met

221 MARIA PAUWELS, overleden in Weert op 22 november 1747.

Uit dit huwelijk:

- MECHTILDIS, gedoopt in Weert op 22 september 1707.

- BARBARA, gedoopt in Weert op 23 februari 1710.

- GODEFRIDUS, gedoopt in Weert op 16 augustus 1712, zie 110.

222 WILHELMUS VERLINDEN.

Hij trouwde met

223 JOANNA ABRAHAMS.

Uit dit huwelijk:

- JOANNES, gedoopt in Thorn op 31 mei 1710.

- WILHELMUS, gedoopt in Thorn op 22 april 1712.
Hij trouwde op 19 februari 1743 met WILHELMINA BERBEN.

- JOANNES, gedoopt in Thorn op 21 maart 1714.

- CATHARINA, gedoopt in Thorn op 10 juli 1715, zie 111.

- GERTRUDIS, gedoopt in Thorn op 30 mei 1720.

- ANGELA, gedoopt in Thorn op 4 juli 1721.

- ELISABETH, gedoopt in Thorn op 11 januari 1724.

- ELISABETH, gedoopt in Thorn op 22 januari 1725.

De Wijngaerd in Thorn.

224 JOANNES MAESSEN, pachter van de Armenhof Muggenbroek, gedoopt in Roermond op 6 mei 1682, overleden aldaar op 1 april 1737, zoon van MARTINUS MAESSEN (448) en MARIA TIMMERMANS (449).

Uit de boeken van het Godshuis:

Uijtgaeven op den Hoff van Muggenbroeck:

Voor 3 scheerers, scheper en knecht 3

Voor wijn 6

Een ton bier en accijs 6 2

Aen pijpen, touback en wittenbroot 3 6

Aen den stroijdecker voor arbeitsloon 3 19

Met de halflieden op merummer mercts als aen de capelle verteert 1 12

Aen den verckens knechs 0 8

Voor 1/2 pint kalcks 1 8

Voor reparatie van den put 1

betaelt voor arbeitsloon aen Jan Herwegh 3 4

voor naegels 0 13

voor 100 harde steenen aen den put 1 4

betaelt aen L.Engels voor nagels 1 1

aen Mr Cibeer Cibot 2 4

3 deele plancken 1 1

Den halfman Joannes Maessen is ten achteren aen vruchten tot desen jaere 1735

Aen rogge 195 malder, aen gerst 58 malder, aen boeckweit 29 malder, rest insgelijcks aen huijshuijre mitten jaere 1735 ad 7 pattacons jaers 187 pattacons 2 schellinghe 7 stuijvers waer op in minderinge 3500 schouven als den halfman in den jaere 1733, 1734, 1735 heeft gelevert ad 100 schoof ad 4,5 schillinge wie mede thien gulden 8 stuijver wegens costgelt aen den selven competernde van de stroijdeckers, timmerlieden en metselaers doende te samen 22 pattacons 7,5 schillingh gecort aen de bovenstaende pretentie rest alnoch totten jaere 1735 aen gelt 164 pattacons 3 schillingh 3,5 stuijver

Hij trouwde in Roermond op 25 april 1706 met

225 IDA VAN DER VELDEN, gedoopt in Maasniel op 11 juni 1681, overleden in Roermond op 17 november 1733, dochter van HENRICUS VAN DER VELDEN (450) en PETRONELLA LENAERTS (451).

Uit dit huwelijk:

- ELBERDINA, gedoopt in Roermond op 30 september 1707.

- MARTINUS, gedoopt in Roermond op 7 mei 1709.
Hij trouwde in Roermond op 2 mei 1745 met ANNA MARIE SLABBERS.

- HENRICUS, gedoopt in Roermond op 25 juli 1711, zie 112.

- PETRUS, gedoopt in Roermond op 19 november 1713.
Hij trouwde op 30 mei 1745 met ANNE MARIE CANNEN.

- WILHELMUS, gedoopt in Roermond op 3 augustus 1716,

Was Pachter op Spick en Claessenhof.
Hij trouwde in Maasniel in september 1739 met MARGRETA COX.

- GERARDUS, bediende in het klooster Godsweerd, gedoopt in Roermond op 13 december 1718.

226 ADRIANUS COX, gedoopt in Roermond op 5 december 1680, overleden in Maasniel op 4 april 1753, zoon van HENDRIK COX (452) en MARGARETHA VAN DER HEYDEN (453).

Adriaan kocht op 18-03-1738 van de kinderen van zijn zus Eva voor 100 patacons 4 morgen land op Obersveld in het Kerckeveld en haar huis en moeshof op 't Spick naast zijn erf. Hij stierf op het Jesuitenspek. Lost op 12 maart 1738 de schuld van zijn ouders af:

Wij Johan van Laer, scholtis, Willem van der Holt ende Gerard van der Smissen schepenen des gericht van Maesniel, Leewuwen ende Aesenraedt in den vrijlande van Daelenbroeck doen conde ende certificerende hiermede dat voor ons in eijgene persoone commen ende erscheenen sijn ---van Daemen, Adrianus Cox en Hendrick Linssen de welcke hebben verclaert mit consent hunner huijsvrouwen, soo sij eheluijden weegens eene schuld hercommende van hunne ouders, wijlen Hendrick Cox ende Margaretha van der Heijden wezende deughdelijck schuldigh te weesen aenHr Leonard Cox, Raedtsverwand der Stadt Ruremonde eene somme van hondert acht en vijftigh rijxdaalders beloovende van de selve capitaele somme jaerlijcx te betaelen vijff per cento, edoch, sullen de selve connen volstaen mit vier ende half per cento mits betaelende binnen vierthien daeghen naer den verschijnsdagh, welcken verschijnsdagh voor de eerste reijse sal weesen op 12 dagh meert van den toecoomende jaere. Ende soo voorts van jaere tot jaere totte aflosse\inge toe welcke alle jaeren sal moghen geschieden mits de opcondinghe sal sijn gedaen een half jaer voor den verschijnsdagh ende als dan erleggende het voorsijde capitael verlopen e interessen ende costen daer toe aengewendt ende hebben de voorsijde comparanten soo voorsijde capitael als interessen tot een vast onderpandt gestelt 12 morgen ackerlandt onder deeze vrijheerlijckheidt op het Obersveldt geleghen.

Een herbergbezoek begin juli 1704 werd Adriaen bijna fataal. Ongeregldheden in de herberg van de "custerije" liepen uit op een straatruzie. Het tumult hield de mensen in het dorp die zomernacht nog lang wakker. Daarbij werd Adriaen met een zwaar stuk hout van achteren op het hoofd geslagen. Hulpeloos zakte hij op de grond, waarbij hij zich nog aan Matijs Baeckhoven vastklampte. Deze heeft hem omhoog geholpen, bang dat Adtiaen het leven zou laten. Daarna werd het slachtoffer naar het huis van de koster gedragen. Hij had onderweg al veel bloed verloren. Adriaen werd daarna door Hans Jurgen Geis uit Roermond behandeld. Deze chirurchijn was tevens scherprechter. De wond was tot de hersens doorgedrongen.. Hij herstelde echter.Hij erfde een bunder op het Kerckeveld en ruim 5 morgen land op de Spick. In 1729 verhuisde het gezin naar de Claessenhof. Dat heeft hem geen windeieren gelegd, want hij kon naderhand gronden van de Spick terugkopen.

Hij was gehuwd met

227 ELISABETH LINSSEN, gedoopt in Maasniel op 15 april 1683, overleden aldaar op 6 mei 1761, dochter van GERARDUS LINSSEN (454) en 455 CORNELIA GRAVEN (455).

Uit dit huwelijk:

- CATHARINA, gedoopt in Maasniel, zie 113.

- HENDRIK, pachter Gasthuishof te Asenraij.
Hij was gehuwd met CATHARINA HEUSKENS.

- JOANNES.
Hij trouwde in Maasniel op 16 april 1741 met CATHARINA SALDEN.

- GERARDUS.
Hij trouwde in Maasniel op 24 januari 1769 met PETRONELLA VAN DER VELDEN.

- FRANCIS.
Hij trouwde in Maasniel op 1 juni 1746 met CATHARINA THOMASSEN.

- MARGARETHA.
Zij trouwde in Maasniel op 13 september 1739 met WILHELMUS MAESSEN, pachter van o.a. Steijnenhof.

- MARIA.
Zij trouwde in Maasniel in het jaar 1748 met JACOB SIMONS, pachter van Schaerbroeck.

228 REINERUS WILLEMS, pachter, gedoopt in Maasniel op 25 maart 1663, overleden in St.Odilienberg op 23 april 1743, zoon van WILLEM REUTEGENS (456) en ELISABETH FRENCKEN (457).

Woonde van 1695 tot 1705 op de Schouwberg te Leeuwen; van 1705 tot 1723 op de Rijdt; daarna pachter in St.Odilienberg. In 1723 werden voor de Rijterhof aan maten opgegeven: den Enghkkamp 17 morgen groot, en de akker aan het huis 32 morgen, de boerderij met moestuin aan de beek 2,5 morgen. De hoeve lag toen nog aan de Melicker zijde van de beek en viel onder de parochie van Sint Andreas. De boerderij was sedert 1606 eigendom van de Kruisheren in Roermond.

Schepenbank Maasniel: 30-01-1702 momber van de kinderen Jacob Slabbers en El.Willems; 09-09-1711 proces over een verkoop van grond in Leeuwen

Hij trouwde in Maasniel op 27 januari 1695 met

229 MECHTILDIS THISSEN, gedoopt in Maasniel op 4 mei 1670, overleden in Melick op 11 juni 1749, dochter van MATHIAS JANSEN (458) en JUDITH BOOMEN (459).

Uit dit huwelijk:

- SYBILLA, gedoopt in Maasniel op 28 november 1695.
Zij was gehuwd met JOANNES SCHOUWENBERG.

- ELISABETH, gedoopt in Maasniel op 20 september 1698.

- MARGARETHA, gedoopt in Maasniel op 18 april 1700.

- HELENA, gedoopt in Maasniel op 30 november 1702.

- HENRICUS, gedoopt in Melick op 28 juli 1706.

- MATHIAS, gedoopt in Melick op 12 juli 1709.

- AGATHA, gedoopt in Melick op 27 juli 1710.
Zij trouwde in Melick in het jaar 1731 met JOANNES WACKERS.

- GERARDUS, gedoopt in Melick op 17 februari 1715.

- JOANNES, zie 114.

240 JOANNES EVERS, gedoopt in St.Odilienberg op 3 januari 1660, overleden aldaar op 2 november 1729, zoon van JACOBUS EVERTS (480) en SOPHIA NN (481).

Hij trouwde (2) in St.Odilienberg op 27 november 1723 3e dispensatie met GERTRUDIS HEUSKENS.

Hij trouwde (1) in St.Odilienberg op 13 oktober 1686 met

241 JOANNA HENDRIX, overleden in St.Odilienberg op 30 januari 1722.

Uit dit huwelijk:

- CHRISTIANUS, gedoopt in St.Odilienberg op 17 mei 1687.

- ODILIA, gedoopt in St. Odilienberg op 14 februari 1694.
Zij trouwde in St.Odilienberg op 12 augustus 1711 met HENRICUS BECKERS.

- LEONARDUS, gedoopt in St.Odilienberg op 5 augustus 1696.

- MATHIAS, gedoopt in St.Odilienberg op 18 mei 1698.
Hij trouwde in St.Odilienberg op 19 augustus 1724 met GERTRUDIS WILLEMS.

- HENRICUS, gedoopt in St.Odilienberg op 9 mei 1700, zie 120.

- MARIA, gedoopt in St.Odilienberg op 29 december 1704.

242 NICOLAUS SLIJPEN, overleden in St.Odilienberg op 5 februari 1727.

Hij trouwde in St.Odilienberg op 4 oktober 1693 met

243 CORNELIA CUPERS, afkomstig uit Waldfeucht (?), overleden in St.Odilienberg op 7 maart 1729.

Uit dit huwelijk:

- CHRISTOPHORUS, gedoopt in St.Odilienberg op 1 oktober 1694.

- MARIA, gedoopt in St.Odilienberg op 16 juni 1697.

- CATHARINA, gedoopt in St.Odilienberg op 26 november 1701, zie 121.

244 MATHIAS CUYPERS, schepen, gedoopt in Haelen op 8 mei 1650, overleden in St.Odilienberg op 14 augustus 1704, zoon van ANTONIUS CUYPERS (488) en CATHARINA CUYPERS (489).

Thijs volgde zijn vader in 1685 op als pachter van "het Steynenhuys". In 1702 volgde hij hem op in de schepenbank. Rond 1800 kon men bij de schatheffing vaststellen dat op 8 van de 9 boerderijen in Lerop afstammelingen woonden van Thijs en Helena. Zij waren dus nogal honkvast.

Ook Thijs kon het goed vinden met zijn overheid, want rentmeester Langenacker was peter bij een van zijn kinderen.

Hij trouwde in St.Odilienberg op 24 september 1682 met

245 HELENA MAESEN, overleden in St.Odilienberg op 16 juni 1730.

(Zij hertrouwde in St.Odilienberg op 24 januari 1705 met ANTONIUS CORSTEN, pachter op Jongenhof.)

De afkomst van Helena Maessen heb ik niet kunnen vinden. Op beide boerderijen in Muggenbroek, aan de overkant van de roer vanuit Lerop gezien, woonden families Maessen, die onderling verwant waren. In Lerop zelf is in de schepenboeken ook sprake van een Maessen, die echter in de kerkboeken niet genoemd wordt.

In 1717 kochten Helena en haar tweede man Anthoin Corsten een huis met hof en plaats en 2 stukken grond.. Voorlopig bleven zij als pachter op het Steynenhuis wonen. Na het overlijden van Helena werd de definitieve boedelscheiding met de kinderen Cuypers geregeld. Daarbij ging het in 1717 gekochte huis naar het jongste kind Herman. Deze boerderij werd verder "bij Cuypers"genoemd. Zijn broers Gerardus en Antonius verwierven de boerderij van hun grootouders aan de gemeenteweiden. Daarnaast werden nog eens 10 morgen land verdeeld.

Uit dit huwelijk:

- ANDREAS, gedoopt in St.Odilienberg op 30 november 1683.

- JOANNES, gedoopt in St.Odilienberg op 18 februari 1685.

- ANNA, gedoopt in St.Odilienberg op 13 november 1687.

- CATHARINA, gedoopt in St.Odilienberg op 25 juni 1690.
Zij trouwde in St.Odilienberg in februari 1714 met MICHAEL HENDRICKX, boerde op Paarlo.

- ELISABETH, gedoopt in St.Odilienberg op 8 juli 1692.
Zij trouwde in het jaar 1720 met JACOB BONGAERTS, schepen te Herten.

- GERARDUS, gedoopt in St.Odilienberg op 21 november 1694.

- GERARDUS, gedoopt in St.Odilienberg op 24 augustus 1696, zie 122.

- HERMANUS, geboren in St.Odilienberg rond 1700.
Hij was gehuwd met ANNA LENSSEN.

- WILHELMUS, gedoopt in St.Odilienberg op 11 april 1702.

- ANTONIUS.
Hij trouwde in St.Odilienberg op 26 april 1724 met BARBARA CORSTEN.

246 JOANNES HENDRIX, gedoopt in St.Odilienberg op 31 augustus 1672, zoon van HENRICUS HENRICHS (492) en ODA TEGELS (493).

Hij trouwde in St.Odilienberg op 29 september 1697 met

247 CATHARINA HEMELS, afkomstig uit Waldfeucht, overleden in St.Odilienberg op 27 juli 1749 is dan weduwe.

Uit dit huwelijk:

- JOANNES, gedoopt in St.Odilienberg op 8 maart 1700.

- CATHARINA, gedoopt in St.Odilienberg op 26 december 1701, zie 123.

- ANNA, gedoopt in St.Odilienberg op 1 november 1703.

- AEMILIA, gedoopt in St.Odilienberg op 18 oktober 1705.

250 DANIEL THOMASSEN, gedoopt in Maasniel op 22 maart 1689, overleden aldaar vóór 1738, zoon van ANTONIUS THOMASSEN (500) en GERTRUDE (MARGRETA) GERARDTS (501).

Daniel erfde een herberg aan de Veestraat, later de Drekstraat geheten en nu de Dorpstraat; kocht in 1723 land op de Donk, bij de koop werd vermeld, dat de grond reeds enkele generaties in pacht was genomen; Daniel erfde van zijn moeder alle goederen die zij bezat.

Hij was gehuwd met

251 MARGRETA MEVISSEN ook genaamd Gijsen, dochter van GIJS MEVIS (502) en TRINKEN TIMMERMANS (503).

(Zij hertrouwde met JOANNES OBIRS.)

Uit dit huwelijk:

- CHRISTINA, gedoopt in Maasniel in het jaar 1722, zie 125.

- CATHARINA.
Zij trouwde in Maasniel op 1 juni 1746 met FRANCIS COX.
Erfde akkers te Mouthagen en in het dorp, woonden op het Schuttekempke die hij in 1749 had gekocht.

- JOANNA.

- WILHELMUS.
Hij trouwde in Maasniel op 29 april 1759 met CATHARINA THIJSSEN.

252 JOANNES HELDENS, gedoopt in Baarlo op 10 oktober 1683, overleden in Kessel op 26 oktober 1729, zoon van FRANCISCUS HELDENS (504) en MATTHIOLA DORRENBOSCH (505).

Hij trouwde in Baarlo op 6 mei 1717 met

253 VERONICA BONGAERTS, gedoopt in Baarlo in september 1691, overleden in Kessel op 9 april 1771, dochter van EVERARDUS BONGAERTS (506) en GODEFRIDA FIJEN (507).

(Zij hertrouwde in Kessel op 18 januari 1730 met ARNOLDUS MEERTS.)

Uit dit huwelijk:

- JOANNES, gedoopt in Baarlo op 13 februari 1718.

- MATHIAS, gedoopt in Baarlo op 11 maart 1719, zie 126.

- AGNES, gedoopt in Baarlo op 28 maart 1720.
Zij was gehuwd met JACOBUS BUERSKENS.

- CATHARINA, gedoopt in Kessel op 12 januari 1728.

- MARIA, gedoopt in Kessel op 4 september 1729.
Zij was gehuwd met HENRICUS DAEMEN
.

-- IX --

272 WILHELMUS NAUS, overleden in Kessel op 7 april 1688.

Hij trouwde met

273 MARGARETHA JACOBI, gedoopt in Thorn op 23 januari 1643, overleden in Kessel op 12 november 1729. dochter van PETRUS JACOBI (546) en ELISABETH REIJNDERS (547).

(Zij hertrouwde in Kessel op 19 augustus 1695 met GODEFRIDUS FIJEN.)

Uit dit huwelijk:

- ELISABETH, gedoopt in Kessel op 6 februari 1677.
Zij trouwde in Kessel op 5 februari 1711 met GERARDUS HENDRICKX.

- JACOBUS, gedoopt in Kessel in juli 1679.
Hij trouwde in Kessel op 26 april 1713 met JACOBINA SEELEN.

- ANNA, gedoopt in Kessel op 15 september 1682.

- HERMANUS, gedoopt in Kessel op 1 september 1685, zie 136.

276 WILHELMUS BEURSKENS, overleden in Kessel op 5 september 1721.

Hij trouwde in Kessel op 11 juni 1678 met

277 JOANNA VAN ENKENVOORT, gedoopt in Helden op 4 februari 1646, overleden in Kessel op 6 augustus 1726, dochter van JOANNES AB INCKENVOORT (554) en BEATRIX AEN GEN INDT (555).

Uit dit huwelijk:

- JOANNES, gedoopt in Kessel op 17 december 1679.

- ANNA, gedoopt in Kessel op 29 oktober 1681.

- JOACHIM, gedoopt in Kessel op 4 maart 1684, zie 138.

- MARTINUS, gedoopt in Kessel op 19 augustus 1688.
Hij was gehuwd met ELISABETH MEVISSEN.

- BEATRIX, gedoopt in Kessel op 12 maart 1692.

278 JOANNES HAECKX, overleden in Kessel op 18 mei 1701.

Hij trouwde (1) in Kessel op 5 februari 1683 met GERTRUDIS KEYSERS.

Hij trouwde (2) met

279 IDA JOANNIS ook genaamd Geutiens, overleden in Kessel op 1 juni 1732.

Uit dit huwelijk:

- SOPHIA, gedoopt in Kessel op 3 maart 1696, gesneuveld.

- JOANNA, gedoopt in Kessel op 9 augustus 1701, zie 139.

Uit het eerste huwelijk

- PETRUS gedoopt in Kessel op 2 juli 1686

- ANNA gedoopt in Kessel op 27 augustus 1689

- GODEFRIDUS gedoopt in Kessel op 6 januari 1693

282 JACOBUS VEKENS, overleden in Horn op 17 maart 1715.

Schepenbank Horn: 07-01-1699 gehuwd met Schrijvers koopt land in de Daelacker; 14-02-1710 gehuwd met Franssen koopt huis van Schrijvers; 1729 huis verkocht aan Jan Veekens, teruggevorderd door Joanna in 1734

Hij trouwde (1) in Horn in het jaar 1699 met SOPHIA SCHRIJVERS, overleden in Horn op 10 februari 1702.

Hij trouwde (2) met

283 JOANNA FRANSEN, overleden in Horn op 31 oktober 1747.

Uit dit huwelijk:

- LUCIA, gedoopt in Horn op 24 oktober 1705, overleden aldaar op 27 mei 1768.
Zij was gehuwd met MARTEN VAN ASS.

- CATHARINA, gedoopt in Horn op 21 februari 1707, zie 141.

- SYBILLA, gedoopt in Horn op 11 oktober 1709, overleden aldaar op 22 oktober 1747.

- HENRICUS, gedoopt in Horn op 1 januari 1712.

- AEGIDIUS, gedoopt in Horn op 5 februari 1715.

284 HENDRIK OP GEN BERG, overleden in Heythuisen op 10 januari 1739.

Hij trouwde in Heythuisen op 7 januari 1696 met

285 GERTRUDIS OP DEN DRINK, overleden in Heythuisen op 30 januari 1751.

Uit dit huwelijk:

- MICHAEL, gedoopt in Heythuisen op 18 juli 1696, zie 142.
Hij trouwde te Grathem op 9 september 1725 met MARIA VOORTER

- MECHTILDIS, gedoopt in Heythuisen op 3 juni 1699.

- ANDREAS, gedoopt in Heythuisen op 14 augustus 1704.
Hij was gehuwd met CATHARINA SILLEN

- LUDOVICUS, gedoopt in Heythuisen op 26 maart 1711.

- MATHIAS.
Hij was gehuwd met MARIA DRIESSENS
.

286 THEODORUS VOORTER.

Hij trouwde met

287 MARGRETA HENDERIX.

Uit dit huwelijk:

- MARIA, gedoopt in Grathem op 30 oktober 1696, zie 143.

- ELISABETH, gedoopt in Grathem op 11 april 1700.
Zij was gehuwd met WIJNANDUS OUBEN.

- JOSEPH, gedoopt in Grathem op 12 augustus 1702.

- ANTONIUS.
Hij was gehuwd met AGNES BERBEN.

- HENRICUS.
Hij was gehuwd met HELENA VERKOELEN.

- PETRUS.
Hij was gehuwd met MARIA HENNISSEN.

300 HAUB DECKERS, overleden in Melick op 6 januari 1716.

Hij trouwde met

301 GIERT VAN BRACHT.

Uit dit huwelijk:

- GERARDUS, gedoopt in Melick op 23 augustus 1680.

- MARGARETHA, gedoopt in Melick op 12 juli 1683.

- GERTRUTH, gedoopt in Melick op 25 april 1686, overleden in Horn op 17 april 1758.
Zij trouwde in Horn op 23 februari 1710 met MARTINUS TIMMERMANS.

- WILHELM, gedoopt in Melick op 15 januari 1690.

- MATHIAS, zie 150.

302 JOANNES TIMMERMANS, geboren rond 1660.

Hij trouwde met

303 MARIA BAERTS, geboren rond 1665.

Uit dit huwelijk:

- HELENA, zie 151.

308 MARTINUS LINSSEN, geboren rond 1650.

Hij trouwde met

309 ELISABETH JEGERS, geboren rond 1655.

Uit dit huwelijk:

- GODEFRIDUS, zie 154.

310 FRANCISCUS PLEUMEN, geboren rond 1645.

Hij trouwde met

311 GERTRUDIS SCHREURS, geboren rond 1645.

Uit dit huwelijk:

- MARIA, gedoopt in Roermond in het jaar 1675.

- MECHTILDIS, gedoopt in Roermond op 21 februari 1679, zie 155.

- ARNOLDUS, gedoopt in Roermond op 22 augustus 1683.

312 MARTINUS SCHREURS, overleden in Haelen op 4 september 1725.

Hij trouwde met

313 MARIA BECKERS, overleden in Haelen op 3 maart 1730.

Aegidius Beckers is de grootvader van Maria Beckers en komt uit Aken.

Uit dit huwelijk:

- CATHARINA, gedoopt in Haelen op 19 februari 1664.

- ARNOLDUS, gedoopt in Haelen op 10 januari 1671.
Hij trouwde in Haelen op 6 maart 1708 met GERTRUDA DUYSENT.

- NICOLAUS, gedoopt in Haelen op 1 januari 1675, zie 156.

- JOANNES, gedoopt in Haelen op 4 augustus 1679.
Hij trouwde in Haelen op 16 september 1721 met HENRICA ROOSEN.

- WILHELMUS.
Hij trouwde in Haelen op 5 februari 1704 met CATHARINA MOOREN
.

314 CASPAR MOOREN, overleden in Haelen op 27 oktober 1722.

Hij trouwde in Heythuisen op 5 februari 1663 met

315 MARIA STEEMANS, overleden in Haelen op 24 augustus 1701.

Uit dit huwelijk:

- HENRICUS, gedoopt in Heythuisen op 17 juni 1663.

- ANNA, gedoopt in Heythuisen op 22 december 1665.

- QUIRINUS, gedoopt in Heythuisen op 2 januari 1667.

- PETRONELLA, gedoopt in Heythuisen op 26 januari 1682, zie 157.

316 JACOBUS PIELS, geboren rond 1620.

Hij trouwde (1) met CATHARINA GORISSEN.

Hij trouwde (2) in Haelen op 5 oktober 1653 met

317 JOANNA HENRIX ook genaamd Noelen, gedoopt in Haelen op 9 april 1624, dochter van HENCKEN NEULEN (634) en FREDERICA VALCKENVLOEG (635).

Uit dit huwelijk:

- MARIA, gedoopt in Haelen op 17 juli 1659.

- HENRICUS, zie 158.

Uit het eerste huwelijk:

- JOANNA gedoopt te Haelen op 26 januari 1644

318 HENRICUS VERHEGGEN, geboren rond 1620.

Hij trouwde met

319 CATHARINA SCHREYEN, geboren rond 1620.

Uit dit huwelijk:

- GERTRUDIS, gedoopt in Haelen op 3 april 1648.

- WALTER, ook GUALTERUS gedoopt in Haelen op 17 augustus 1649.
Hij trouwde in Buggenum op 9 augustus 1704 met GERTRUDIS SLABBERS.

- PETRUS, gedoopt in Haelen op 28 juli 1658.

- AGNES, zie 159.

- JOANNES.

- GUILLELMUS.
Hij trouwde in Haelen op 3 mei 1714 met MARIA VAN DEN ACKER.

320 JOANNES BEECK, overleden in Swalmen op 4 februari 1683.

Hij trouwde in Swalmen op 18 november 1665 met

321 JUDITH RAMECKERS, overleden in Swalmen op 15 november 1695.

Uit dit huwelijk:

- WILHELMUS, gedoopt in Swalmen op 5 augustus 1666.

- LEONARDUS, gedoopt in Swalmen op 14 februari 1668, overleden aldaar op 6 oktober 1675.

- HENRICUS, gedoopt in Swalmen op 21 juli 1669, overleden aldaar op 13 oktober 1676.

- WILHELMUS, gedoopt in Swalmen op 2 februari 1671.

- MARIA, gedoopt in Swalmen op 6 november 1672.

- WILHELMUS, gedoopt in Swalmen op 2 februari 1674.

- HENRICUS, gedoopt in Swalmen op 21 juni 1678.

- PETRUS, gedoopt in Swalmen op 29 maart 1680, zie 160.

- MARIA, gedoopt in Swalmen op 27 mei 1682.

322 SILVESTER SMEETS, gedoopt in Swalmen op 2 september 1645, overleden aldaar op 10 maart 1705, zoon van NICOLAAS SMEETS (644) en PETRONELLA LINDEMANS (645).

Schepenbank Swalmen: december 1691 nr 19 verkoop van grond

Hij trouwde (1) in Swalmen op 19 juni 1678 met BERTHA CUIJVEN.

Hij trouwde (2) met

323 SIBILLE WILSCHUTS, gedoopt in Swalmen op 8 juni 1652, overleden aldaar op 22 september 1727, dochter van MATHIAS WILSCHUTS (646) en CATHARINA CREEMERS (647).

Uit dit huwelijk:

- PETRONELLA, gedoopt in Swalmen op 22 maart 1687.

- ANNA(BERTA), gedoopt in Swalmen op 7 oktober 1688, zie 161.

- GERTRUDIS, gedoopt in Swalmen op 12 mei 1693.

- MARIA, gedoopt in Swalmen op 31 augustus 1696.

- NICOLAUS, gedoopt in Swalmen op 10 juni 1700.

324 MARCELLUS PAUWLISSEN ook genaamd Silvester Obirs, overleden in Swalmen op 27 februari 1682.

Hij trouwde in Swalmen op 2 november 1673 met

325 MECHTILDIS RAMECKERS, gedoopt in Swalmen op 21 februari 1647, dochter van GUILELMUS RAMECKERS (650) en ANNA BEURSKENS (651).

(Zij hertrouwde in Swalmen op 20 juni 1683 met PETRUS QUITEN.)

Uit dit huwelijk:

- MARIA, gedoopt in Swalmen op 22 oktober 1674.

- WILHELMUS, gedoopt in Swalmen op 22 december 1675, zie 162.

- PAULUS, gedoopt in Swalmen op 9 november 1677.

- ANNA, gedoopt in Swalmen op 2 november 1679.

326 GODEFRIDUS(GOTSCHALEUS) BONGERS, gedoopt in Swalmen op 3 april 1648, overleden aldaar op 12 maart 1682, zoon van zoon van CHRISTIANUS BOMGARTS (652) en CATHARINA CROMPVOETS (653).

Hij trouwde met

327 ELISABETH JANSEN ook genaamd Jacobs.

(Zij hertrouwde in Swalmen op 24 juli 1682 met HENRICUS RAMACKERS.)

Uit dit huwelijk:

- CHRISTIANUS, gedoopt in Swalmen op 12 mei 1675.

- MECHTILDIS, gedoopt in Swalmen op 23 december 1677, zie 163.

- JACOBUS, gedoopt in Swalmen op 24 maart 1680.

- JACOBUS, gedoopt in Swalmen op 12 januari 1682.

346 MATHIAS VERHEIJDEN, geboren rond 1620.

Hij trouwde met

347 IDA SPRANCKHUISEN, geboren rond 1625, dochter van JAN SPRANCKENIS (694) en HELENA CLOETEN (695).

Uit dit huwelijk:

- JOANNES, gedoopt in Thorn op 8 april 1654.

- JACOBUS, gedoopt in Thorn op 3 april 1658.

- ANNA, gedoopt in Thorn op 26 mei 1660, zie 173.

- MARIA, gedoopt in Thorn op 22 juli 1662.

- JOANNA, gedoopt in Thorn op 17 september 1665.

- AGNES, gedoopt in Thorn op 7 oktober 1669.

- GERTRUDIS, gedoopt in Thorn op 26 oktober 1672.

358 MATHIAS MERTENS, geboren rond 1665.

Hij trouwde met

359 ELISABETH CUPERS, geboren rond 1665, dochter van DIONISIUS CUPERS (718) en CATHARINA PRETORIUS (719).

Uit dit huwelijk:

- MARIA, gedoopt in Haelen op 14 februari 1694, zie 179.

- DIONISIUS, gedoopt in Haelen op 4 december 1695.

- JOANNES, gedoopt in Haelen op 4 december 1695.

- JOANNES, gedoopt in Haelen op 21 augustus 1697.

- DIONISIUS, gedoopt in Haelen op 5 februari 1702.

- CATHARINA, gedoopt in Haelen op 5 maart 1704.

- PETRONELLA, gedoopt in Haelen op 15 december 1706.

368 HUBERTUS GORISSEN, gedoopt in Haelen op 12 mei 1656, overleden aldaar op 16 oktober 1702, zoon van JOANNES GORISSEN (736) en HENRICA MICHELS (737).

Hij trouwde in Haelen op 5 mei 1683 met

369 GERTRUDA DUYSENT, overleden in Haelen op 10 maart 1707, dochter van GODEFRIDUS DUYSENT (738) en MARGARETHA VOGELS (739) van.

Uit dit huwelijk:

- JOANNES, gedoopt in Haelen op 23 januari 1684.

- JOANNES, geboren in Haelen op 25 februari 1685, zie 184.

- HUBERTUS, gedoopt in Haelen op 25 februari 1685.

- CORNELIA, gedoopt in Haelen op 21 juni 1687.

- GODEFRIDUS, gedoopt in Haelen op 13 januari 1690, overleden aldaar op 2 maart 1704.

370 JOANNES VERHEGGEN, geboren rond 1640.

Hij trouwde in Haelen op 23 februari 1672 met

371 THEODORA VAN ENCKENROOT, overleden in Haelen op 2 mei 1722.

Uit dit huwelijk:

- ANTONIUS, gedoopt in Haelen op 18 januari 1673.

- CATHARINA, gedoopt in Haelen op 6 oktober 1675.

- ALDEGONDA, gedoopt in Haelen op 14 april 1683, zie 185.

372 WILHELMUS KEUCKEN, geboren rond 1640, zoon van HERMANUS CUYCKEN (744) en HENRICA (745).

Hij trouwde met

373 JOHANNA PIELS, gedoopt in Haelen op 26 januari 1644, dochter van JACOBUS PIELS (746) en CATHARINA GORISSEN (747).

Uit dit huwelijk:

- HERMANUS, gedoopt in Haelen op 6 september 1666.
Hij was gehuwd met JOANNA VAN DAEL.

- CATHARINA, gedoopt in Haelen op 26 september 1668.

- GERTRUDIS, gedoopt in Haelen op 23 september 1670.
Zij was gehuwd met ANTONIUS SCHREURS.

- IDA, gedoopt in Haelen op 23 juni 1675.

- JOHANNA, gedoopt in Haelen op 11 juli 1678.

- PAULUS, gedoopt in Haelen op 30 mei 1681, zie 186.

- CHRISTIANUS, gedoopt in Haelen op 16 januari 1684.

- MATHIA, gedoopt in Haelen op 21 oktober 1687.

384 AEGIDIUS TULKENS, geboren rond 1670, woonde in Molenbeersel.

Kwijting tussen Jan en Peter Tulkens voor hun twee zusters Maria en Elisabeth met hun vader Giel Tulkens tbv de kinderen van Jacob Verstappen gehuwd met Elisabeth Deben

Van 1732 tot 1793 woonden achtereenvolgend Giel Tulkens, Jan Tulkens en Lemmen Tulkens op de Capellaenen hoef in Beersel.

Hij trouwde met

385 MARIE REYVEN, geboren rond 1670.

Uit dit huwelijk:

- JOANNA, gedoopt in Thorn op 21 september 1702.

- JOANNES, gedoopt in Thorn op 11 juli 1704.

- PETRUS ook genaamd Kunnen, gedoopt in Thorn op 20 januari 1706, zie 192.

- JOANNES, schepen, gedoopt in Thorn op 24 juni 1712.
Hij was gehuwd met ALDEGONDA HURXKENS.

- MARIA, gedoopt in Thorn op 25 februari 1715.

- MATHIAS, gedoopt in Thorn op 15 februari 1718.

386 JOANNES KEYERTS ook genaamd op de Ghoort.

Hij trouwde in Neeritter op 3 maart 1680 met

387 JACOBA SNIKERS, dochter van RENERUS SNIJKERS (774).

(Zij was eerder gehuwd met LEONARDUS OP DE GOORT, overleden in Neeritter op 9 september 1678.)

Uit dit huwelijk:

- GODEFRIDUS, gedoopt in Neeritter op 14 maart 1684.

- JOANNA, gedoopt in Neeritter op 28 juni 1687.

- JACOMINA( JACOBA), gedoopt in Neeritter op 4 oktober 1690, zie 193.

- MATHIA, gedoopt in Neeritter op 1 oktober 1696.

388 PAULUS TRUIJEN, overleden in Neeritter op 11 maart 1733, zoon van JAN TRUIJEN (776) en MARIE (777).

Schepenbank Neeritter: Paulus kocht op 15-11-1695 de Truijen hoeve van de onmondige kinderen van zijn broer Lambertus; 24-05-1708;05-12-1707;13-10-1707;20-11-1718.

Hij trouwde (2) in Neeritter op 25 januari 1706 met HELENA VAN HEYLER, overleden in Neeritter op 25 februari 1706

Hij trouwde (3) met DINA DIRIX, overleden in Neeritter op 24 april 1712.

Hij trouwde (1) in Neeritter op 11 oktober 1684 met

389 ANNA MINCKENS, overleden in Neeritter op 18 februari 1704.

Uit dit huwelijk:

- ELISABETH, gedoopt in Neeritter op 15 april 1686.

- JOANNES, gedoopt in Neeritter op 8 september 1687, zie 194.

- MARGARETHA, gedoopt in Neeritter op 27 april 1689.
Zij trouwde in Neeritter op 15 augustus 1718 met CORNELIS LIJSEN.

- ELISABETH, gedoopt in Neeritter op 12 april 1691, overleden aldaar op 12 november 1754.
Zij trouwde in Neeritter op 16 november 1718 met CONRADUS SMEETS.

- CHRISTIANUS, gedoopt in Neeritter op 27 december 1693.

396 LEONARDUS REYVEN, alias "In het Husken" overleden in Neeritter op 6 mei 1719, zoon van JAN REYVEN (792) en MARIA SMEETS (793).

Schepenbank Neeritter: Op 30 april 1708 geeft Gertrud Smets, uit vrijen wil, aan Lenert Reijven een huis op de Maenestraat om daarmee zijn vrije wil te doen. Verder draagt zij aan hem over diverse stukken land, gelegen in Neeritter voor een bedrag van 400 guldens brabants, Maeseijker koers. Omdat Lenert dit geld niet heeft moet hij aan rente jaarlijks betalen vier ten honderd en blijft het kapitaal schuldig.

Op 9 oktober 1721 verklaart de schepen Thijs Smets, dat hij namens zijn zusters en broeders als ook voor Maria Reijven, getrouwd met Aegidius Tulkens, ontvangen te hebben van de weduwe Lenert Reijven het kapitaal van 400 gulden en de achterstallige rente.

Leo kocht op15-01-1711 1 bunder hei; en op 07-05-1716 2 bunder op de Manestraat; en kocht op 23-09-1717 70 roeden akkerland.

Hij trouwde in Neeritter op 24 november 1707 met

397 MARIA CATHARINA VESTIENS, gedoopt in Neeritter op 3 oktober 1684, overleden aldaar op 3 oktober 1751, dochter van JOANNES VESTIENS (794) en MARGARETHA BASTERS (795).

Zij hertrouwde te Neeritter op 24 november met RENERUS STEYVERS.

Maria Catharina kochtop 23-05-1720 land onder de Manestraat;19-11-1733 M.C.Vestiens moeder van Joannes en Joanna Reijven verkocht 1,5 bunder op Maegde baemptien.

Uit dit huwelijk:

- JOANNES, gedoopt in Neeritter op 4 maart 1708, zie 198.

- MARIA, gedoopt in Neeritter op 9 augustus 1709.

- MATHIAS, gedoopt in Neeritter op 30 januari 1711.
Hij trouwde in Neeritter op 30 april 1744 met SEVERINA SNIJKERS
.

- JOANNA CATHARINA, gedoopt in Neeritter op 4 april 1712.

- ANNA MARIA, gedoopt in Neeritter op 2 februari 1714.

- MATHIAS, gedoopt in Neeritter op 11 november 1716.

- JOANNES MATHIAS, gedoopt in Neeritter op 8 februari 1718.

400 GERARDUS JOOSTEN, overleden in Wessem op 8 augustus 1714, zoon van JUDOCUS BRENTCHENS (800).

Hij trouwde in Wessem op 24 september 1662 met

401 PETRONELLA MEVISSEN, overleden in Wessem op 7 maart 1724.

Uit dit huwelijk:

- JUDOCUS ook genaamd Brentchens, gedoopt in Wessem op 30 januari 1663, zie 200.

- GERTRUDIS, gedoopt in Wessem op 17 september 1665.

- JOANNES, gedoopt in Wessem op 27 februari 1671.
Hij trouwde in Wessem op 18 februari 1703 met ELISABETH MITTEN.

- CHRISTIAAN, gedoopt in Wessem op 18 oktober 1672.
Hij is getrouwd in Wessem op 1 juni 1704 met THEODORA BLOCKEN.

- MARIA, gedoopt in Wessem op 26 december 1674.

- PETRUS, gedoopt in Wessem op 10 januari 1677.

- MARIA, gedoopt in Wessem op 17 februari 1681.

402 PETRUS GIELEN, gedoopt in Kessenich op 1 maart 1658, zoon van JOANNES GIELEN (804) en MARGRETA OP LICHTENBERG (805).

schepenbank Kessenich: 20-03-1709 ligging van Truenshof

Hij trouwde in Kessenich op 1 juli 1687 met

403 BARBARA UFFELEN, gedoopt in Kessenich op 13 februari 1661, dochter van RENERUS UFFELEN (806).

Uit dit huwelijk:

- JOANNES, gedoopt in Kessenich op 22 oktober 1687.
Hij was gehuwd met MARIA COLEN.

- MARGARETHA, gedoopt in Kessenich op 29 maart 1690.

- JOANNA, gedoopt in Kessenich op 12 juli 1691, zie 201.

- SERVATIUS, gedoopt in Kessenich op 15 maart 1694.

- SERVATIUS, gedoopt in Kessenich op 2 mei 1695.
Hij trouwde in Kessenich op 30 juni 1720 met CATHARINA NIJSEN.

- MATHIAS, gedoopt in Kessenich op 25 juli 1699.

Hij was gehuwd met MARIA HERMANS.

- CORNELIA, gedoopt in Kessenich op 14 september 1700.

406 JAN OP LICHTENBERG, gedoopt in Kessenich op 12 september 1660, zoon van PETRUS OP LICHTENBERG (812) en ELISABETH OP DE LOMBERT (813).

Hij trouwde in Kessenich op 4 mei 1701 met

407 ARIANA TULKENS, gedoopt in Kessenich op 29 november 1669, dochter van JOANNES TULKENS (814) en ANNA (815).

Uit dit huwelijk:

- ELISABETH ook genaamd Verkissen, gedoopt in Kessenich op 9 oktober 1702, zie 203.

- JAN, gedoopt in Kessenich op 20 maart 1704.

- PETRUS, gedoopt in Kessenich op 16 maart 1706.

- ANNA, gedoopt in Kessenich op 13 maart 1708.
Zij trouwde in Kessenich op 7 mei 1734 met FRANS AENDEKERK.

- JOANNES, gedoopt in Kessenich op 10 oktober 1709.

408 MICHAEL COENEN, gedoopt in Bree op 15 mei 1672, overleden aldaar op 27 januari 1681, zoon van SIJMON COENEN ( 816) en ELISABETH HERMANS (817).

Hij had een buitenechtelijke relatie met

409 ANNA COPPEN.

Uit deze relatie:

- SIMON, gedoopt in Bree op 3 juli 1699, zie 204.

412 GERARDUS STEPPERS, overleden in Grathem op 14 januari 1732 te Ass.

Hij trouwde in het jaar 1685 met

413 SYBILLA THISSEN, overleden in Grathem op 29 december 1724.

Uit dit huwelijk:

- ELISABETH, gedoopt in Grathem op 22 september 1686.

- JOANNES, gedoopt in het jaar 1688, zie 206.

- MARIA, gedoopt in Grathem op 23 januari 1689.

- SILVESTER, gedoopt in Grathem op 17 april 1692.

- PETRONELLA, gedoopt in Grathem op 29 september 1695.

- MARGARETHA, gedoopt in Grathem op 16 augustus 1702.

- IDA.
Zij was gehuwd met LEONARDUS KOCKELKOREN.

420 HENRICUS BRUYNEN ook genaamd Bruenen en Arets, geboren rond 1620, zoon van GOERT ARETS (840) en NEIJS SIJMKENS (841).

Schepenbank Neeritter:10-06-1655 verkoop grond;18-02-1656 Heijn Arets x Liesken Bruenen;29-04-1656;26-03-1657;21-04-1659;30-01-1659;29-01-1665 koopt grond in Molenbeersel van de erven Caris;08-03-1668 koopt grond in Molenbeersel;21-03-1669;22-10-1671;23-01-1676

Hij trouwde met

421 ELISABETH BRUENEN, geboren rond 1620, dochter van JAN BRUIJNEN (842).

Uit dit huwelijk:

- GUILLELMUS, gedoopt in Thorn op 11 september 1648.

- JOANNA, gedoopt in Thorn op 15 maart 1662.

- AMASIUS ook genaamd Servatius, gedoopt in Thorn op 26 augustus 1665, zie 210.

- GEURT.
Hij was gehuwd met HELENA SIMONS.

432 THEODORUS SEERDEN, gedoopt in Weert op 16 maart 1655, overleden aldaar op 10 juli 1737, zoon van HENRICUS SEERDEN (864) en HEILWIGES NN (865).

Hij trouwde (1) met FRANCISCA BR..

Hij trouwde (2) in Weert op 29 april 1681 met

433 MARIA VERHAGEN, gedoopt in Weert op 28 mei 1651, dochter van PETRUS VERHAGEN (866) en MATHIA (867)

Uit dit huwelijk:

- FRANS, gedoopt in Weert op 9 mei 1682, zie 216.

- MARIA, gedoopt in Weert op 6 september 1684.

- PETRUS, gedoopt in Weert op 26 oktober 1687.
Hij was gehuwd met MARGRETHA BRANGERS
.

- CORNELIUS, gedoopt in Weert op 13 mei 1690.

Uit het eerste huwelijk:

- HELENA gedoopt te Weert op 15 februari 1678

438 JOANNES NOUWEN, overleden in Weert op 16 april 1718.

Hij trouwde (1) in Weert op 18 april 1657 met ELISABETH BATEN.

Hij trouwde (2) in Weert op 12 februari 1668 met

439 JOANNA LINSSEN.

Uit dit huwelijk:

- MARGARETHA, gedoopt in Weert op 23 december 1668, zie 219.

- JOANNES, gedoopt in Weert op 21 juni 1671.

- GUILLELMUS, gedoopt in Weert op 29 oktober 1674.

Uit het eerste huwelijk:

- RUTGERUS gedoopt te Weert op 16 november 1659

- JOANNES gedoopt te Weert op 3 november 1664

- MARIA gedoopt te Weert op 24 maart 1666

448 MARTINUS MAESSEN, gedoopt in Roermond op 1 oktober 1655, zoon van JOANNES MAESSEN (896) en JACOBINA LINSEN (897).

Pachter van de Armenhof te Muggenbroek. Deze hof was eigendom van de stedelijke armenzorg. Het was een grote boerderij gelegen op de grens van Gelre, waar Roermond onder viel en Melick, een deel van het Hertogdom Gulick. De akkers lagen in Roermond, Broekhin in Maasniel, Melick en Lerop onder St.Odilienberg. Naast de Armenhof lag de hof Muggenbroek, die eigendom was van de Munsterabdij.

Een bijzondere bepaling in het pachtcontract was de verplichting te assisteren bij de uitvoering van vonnissen op de Galgenberg bij de Kapel. De halfer moest zorgen voor het vervoer, met paard en wagen, van de veroordeelden naar de Galgenberg. De halfer van de Roerhof, nu Hathem, en de inwoners van Roer moesten de galg of het rad opstellen en de brandstapel verzorgen. In de Donderdagse protocollen van Roermond leest men hierover in 1687, 1691 en 1724. De beul, of scherprechter, die een vak had, "bestaende in hangen ende wurgen, cappen ende branden van menschen"., woonde met zijn assistenten op de Schuitenberg, die daardoor een slechte naam kreeg.

Rond 1700 waren de omstandigheden voor het boerenbedrijf erg ongunstig. Er waren meerdere misoogsten, er was grote hagelschade en ziekte onder het vee. De Roer had haar bedding verlegd, zodat een deel van de akker verloren was gegaan. Rondtrekkende soldaten hadden herhaaldelijk de hoeve geplunderd en er waren militairen langdurig ingekwartierd. De pachter kon niet meer aan zijn leveringsverplichting voldoen. De Verpachter, de Armenmeesters, stonden hem toe de achterstallige levering in de komende jaren te vervullen. Door het aanhouden van de slechte omstandigheden kwam daar niets van en liep de schuld op. Pas vele jaren later werd de zaak afgedaan. Zie onder 113.

Hij was gehuwd met

449 MARIA TIMMERMANS, gedoopt in Roermond op 2 december 1660, overleden aldaar op 30 november 1729, dochter van PETRUS TIMMERMANS en GERTRUDIS PUTS (899).

Uit dit huwelijk:

- JOANNES, gedoopt in Roermond op 6 mei 1682, zie 224.

- PETRUS, gedoopt in Roermond op 25 februari 1684.
Hij trouwde in Roermond op 20 september 1707 met CORNELIA HENDRIKS.

- BERNARDA, gedoopt in Roermond op 1 oktober 1686.

- GUILLELMUS, gedoopt in Roermond op 1 november 1689.

- HENRICUS, gedoopt in Roermond op 24 februari 1693

450 HENRICUS VAN DER VELDEN, pachter, gedoopt in Roermond op 18 september 1631, zoon van GUILHELMUS VAN DER VELDEEN (900) en LUCIA VAN NEER (901).

Hij trouwde (1) in Roermond op 2 augustus 1668 met CHRISTINA JANSEN, dochter van JAN VAN KLEINGLADBACH en AEMILIA N.N..

In 1681 werd Hendrick genoemd als halfman op de boerderij Gasthuishof, waar hij niet lang bleef. In 1684 was hij pachter in Melick, vermoedelijk op klein Schondelen.

Hij trouwde (2) in Roermond op 7 juni 1676 met

451 PETRONELLA LENAERTS, geboren rond 1645, zoon van LENNERD SYLLEN (902) en IDTGEN AEN GEN BEECK (903).

Uit dit huwelijk:

- CHRISTINA, gedoopt in Roermond in het jaar 1677.
Zij trouwde in Roermond in februari 1705 met MARTIN SCHOUWENBERG.

- BARBARA, gedoopt in Roermond op 4 april 1678.
Zij trouwde in Roermond in november 1700 met PETER TELLERS
.

- IDA, gedoopt in Maasniel op 11 juni 1681, zie 225.

- LENERT, gedoopt in Melick op 15 augustus 1684.

Uit het eerste huwelijk:

- MARIA gedoopt te Roermond op 15 september 1669

- AEMILIA gedoopt te Roermond op 30 oktober 1675
Zij trouwde in april 1700 met JACOB CLAESSEN schepen van Maasniel

452 HENDRIK COX, gedoopt in Roermond op 28 april 1638, overleden in Maasniel op 6 november 1702, zoon van JOANNES COX (904) en ADRIANA GRAES (905).

Hendrick ging met zijn vrouw wonen in de Brugstraat te Roermond. Het beheer van de boerderij "het Spick" bleef in handen van Nicolaes van der Heijden, een broer van zijn vrouw. Maar het ging niet goed met de hof. Om de steigende schuldenlast te betalen, moest steeds meer land verkocht worden. In het bunderboek van 1682 werden 42 morgen genoemd; dat is slechts 2/3 van de oorspronkelijke grootte. Ook daarna werden uit noodzaak enkele akkers verkocht.

Hendrik kwam uit een welgesteld familie. Uit de erfenis van zijn ouders ontving Hendrick o.a. 7 pandbrieven ter waarde van ruim 3000 gulden. Daaronder een lening van 200 pattacons aan het kerspel Swalmen en 100 pattacons aan het dorp Posterholt en 2 leningen aan de gemeente St. Odilienberg.

In 1681 verwierf hij "het groot huys" in de Brugstraat van zijn zus Eva Cox, de weduwe van Lynn, in ruil voor genoemde schuldbrieven. Het huis was haar erfdeel uit de ouderlijke nalatenschap en werd geschat op liefst 1800 pattacons, ofwel 5580 gulden.Omdat Hendrik niet zoveel geld ter beschikking had nam hij een lening op. Zes jaar later sloot hij opnieuw een hypotheek van 400 rijksdaalders op zijn huis in de Brugstraat bij de weduwe Breughel. Maar in 1688 lieten haar erfgenamen arrest leggen op het bos aan de Spick om zo een bijpand te krijgen voor de lening. Zij waren er achtergekomen, dat Hendrick op zijn huis nog een oudere lening had uitstaan bij de familie Van Lynn. Tevens waren zij bang, dat bij brand het onderpand verloren zou gaan. Maar ook zijn overige goederen had Hendrick reeds beleend. Dan blijkt dat het bos en houtgewas intussen waren verkocht. Nu werd overeengekomen, dat Claes van der Heijden voor 200 pattacons garant zou staan met zijn goederen op de Spick. Waarschijnlijk dreigden de erfgenamen door geldgebrek de hoeve te verliezen. Na 1703 konden zij de schuld aflossen.

Hoe slecht het Hendrick verging blijkt uit het voilgende. In 1687 was hij 33 rijksdaalders op de landschat achtergebleven en kon hij het geld niet meer opbrengen. Het gericht besloot derhalve tot een gedwongen verkoop van 2 morgen uit een grotere akker op de Caniel.

Claes van der Heijden is nooit getrouwd. In 1681 werd hij als hoofdbewoner op het Spick genoemd. De boerderij telde toen 2 paarden, 13 koeien, 5 ganzen en 26 bijenkorven, maar geen schapen meer. In mei 1693 maakte Claes zijn testament. Hij benoemde zijn zus Margaretha en haar man Hendrick tot erfgenamen van al zijn bezittingen. Zij mochten zijn erfgoederen hun leven lang genieten, zonder deze evenwel te verkopen of met schulden te bezwaren of te verpanden. Mochten de echtelieden toch in geldzorgenn komen, dan dienden zij de schulden te betalen uit het roerend goed. In 1698 woonden op de boerderij 7 personen, inclusief de knechten en meiden. Op de zolders lagen 18 malder granen en erwten

De kinderen van Eva verkopen huis en moeshof op Spick aan Adriaen Cox ( 18-03-1738)

Hij trouwde in Maasniel op 6 oktober 1667 met

453 MARGARETHA VAN DER HEYDEN, geboren rond 1640, dochter van FRANS VAN DER HEYDEN (906) en CATHARINA PAULISSEN (907).

Margaretha brengt in het huwelijk mee: van haar moeder vijfden halven morgen van het beste land; zij erft met haar broeder boemgaert,landerijen ende bosschagien, de Spick genoemt, groot 23 morgen grenzend aan de Jezuiter Hoppenhof.

In mei 1707 wilde de weduwe een akker verkopen omdat het geld op was "vermits haer gereyden bestaen in eene bagatelle ende voor ofte naer int minsten niet en cunnen bijreycken" In februari van dat jaar hadden de kinderen Cox met hun oom Leonhard uit Roermond de openstaande schulden verrekkend, waarna deze nog 156 rijksdaalders van hen tegoed had. De vrouw was toen al 4 jaar ziek en bedlegerig en de schuldeisers klopten aan de deur. Omdat zij alleen het tochtrecht op haar akkers had, werd deze verkoop door de kinderen verhinderd. Wel werd toen voorgesteld om de goederen gelijk met de schulden alvast onder de erfgenamen te verdelen in ruil voor levensonderhoud. Mocht de weduwe dan toch nog geldzorgen hebben, dan konden die misschien op een andere manier opgelost worden. Na het overlijden van Margaretha namen de 4 nog levende kinderen in maart 1708 opnieuw bij hun oom Leonhard een lening op van 158 rijksdaalders met als onderpand 12 morgen land in het Obersveld. Alles bij elkaar waren er nog maar 26 morgen overgebleven.

Uit dit huwelijk:

- JOANNES, gedoopt in Roermond op 1 april 1668.

- FRANCISCUS, gedoopt in Roermond op 12 augustus 1669.

- MARGARETHA, gedoopt in Roermond op 16 juli 1670.
Zij trouwde in Maasniel op 24 oktober 1695 met STOFFEL SILLEN.

- EVA, gedoopt in Roermond op 2 april 1672.
Zij trouwde in Maasniel op 20 februari 1698 met JOANNES DAEMEN.

- FRANCISCUS, gedoopt in Roermond op 20 februari 1674.

- FRANCISCUS BARTHOLOMEUS,, gedoopt in Roermond op 19 april 1675.

- ISABELLE, gedoopt in Roermond op 18 november 1677.
Zij was gehuwd met HENDRIK LINSEN.

- ADRIANUS NICOLAUS, gedoopt in Roermond op 5 december 1680, zie 226.

- NICOLAAS GERARDUS, gedoopt in Roermond op 29 juli 1683.

454 GERARDUS LINSSEN, pachter op Steynenhof te Leeuwen 1682-1691, afkomstig uit Buggenum, overleden in Maasniel in het jaar 1695.

Burgemeester van Leeuwen rond 1690; heeft 3 paarden 16 koeien 88 schapen; de boerderij van zijn ouders in Buggenum is in 1688 verkocht wegens schulden

Hij trouwde in St.Odilienberg op 24 oktober 1666 met

455 CORNELIA GRAVEN, overleden in Maasniel op 5 april 1691.

Uit dit huwelijk:

- HENRICUS, gedoopt in St.Odilienberg op 20 juli 1667.

Hij was gehuwd met BEEL COX.

- CASPAR, gedoopt in het jaar 1669, overleden in het jaar 1755.
Hij trouwde in Maasniel in mei 1695 met PETERKEN REUTIENS
.

- MARIA, gedoopt in St.Odilienberg op 9 januari 1671, overleden in Roermond in het jaar 1740.
Zij was gehuwd (1) met WILLEM WILLEMS.
Zij was gehuwd (2) met RICHART BUCKART.
voorzanger in de kathedraal

- JOANNA, gedoopt in St.Odilienberg op 22 april 1674.

- ELISABETH, gedoopt in Maasniel op 15 april 1683, zie 227.

- ANNA, gedoopt in Maasniel op 1 maart 1685.

- MARGARETHA, gedoopt in Maasniel op 28 februari 1687.

456 WILLEM REUTGENS ook genaamd Rutten, overleden in Maasniel op 26 mei 1665.

Hij trouwde (2) met HELENA TISSEN.

Hij trouwde (1) met

457 ELISABETH FRENCKEN, overleden in Maasniel op 13 maart 1697.

(Zij hertrouwde met JOANNES GEURTEN.)

Uit dit huwelijk:

- HELENA, gedoopt in Maasniel op 4 november 1655.

- HELENA, gedoopt in Maasniel op 29 september 1659.

- REINERUS, gedoopt in Maasniel op 25 maart 1663, zie 228.

- MARIA, gedoopt in Maasniel op 16 februari 1664.

458 MATHIAS JANSEN ook genaamd op Heistert, pachter, geboren rond 1630.

Pachter op Heijsterhof in 1661 zeker tot 1676

Hij trouwde met

459 JUDITH BOOMEN.

Uit dit huwelijk:

Hun kinderen staan onder verschillende namen ingeschreven: Thissen, Jansen, Boomen

- CATHARINA, gedoopt in Maasniel op 22 november 1660.

- GODEFRIDUS, gedoopt in Maasniel op 27 januari 1662.

- MARIA, gedoopt in Maasniel op 14 december 1663.

- JACOBUS, gedoopt in Maasniel op 1 maart 1668.

- MECHTILDIS, gedoopt in Maasniel op 4 mei 1670, zie 229.

- CATHARINA, gedoopt in Maasniel op 7 september 1672.

- JOANNES, gedoopt in Maasniel op 7 september 1672.

- CASPAR, gedoopt in Maasniel op 5 februari 1676.

480 JACOBUS EVERTS, gedoopt rond 1635, overleden in St.Odilienberg op 11 november 1673, zoon van JAN EVERTS (960) en JACOBA VOGELERS (961).

Hij trouwde met

481 SOPHIA NN.

Uit dit huwelijk:

- JOANNES, gedoopt in St.Odilienberg op 3 januari 1660, zie 240.

- ESTHER,, gedoopt in St.Odilienberg op 12 mei 1661.

- GERARDUS, gedoopt in St.Odilienberg op 17 december 1663.

- ANTONIUS, gedoopt in St.Odilienberg op 8 februari 1668.

- HENRICUS, gedoopt in St.Odilienberg op 16 september 1670.

- ANTONIUS, gedoopt in St.Odilienberg op 28 november 1672.

488 ANTONIUS CUYPERS, pachter, gedoopt in Haelen op 19 januari 1626, overleden in St.Odilienberg op 29 oktober 1702, zoon van GERARDUS CUYPERS (976).

Vanaf pasen 1658 kwam Tuenes Cuypers met zijn gezin op "Princehooff tot Lierop" voor de duur van 6 jaar. Al in 1661 werd de pacht vernieuwd en voor 8 jaar tot acht jaar verlengd. In 1667 was Pieter Boschuysen, rentmeester van de domeinen, op het doopfeest op Steynenhuis, zoals de hoeve meestal genoemd werd. Tuenes kocht in 1669 een huis verderop in Lerop, dat hij op zijn beurt verhuurde. Tevens kocht hij nog enkele morgen akkerland. In de beestenschat werd hij aangeslagen voor 6 koeien en 30 schapen. De knecht had 4 schapen van zijn eigen en op naam van de kinderen werden nog eens 7 schapen geteld. In 1664 liet de rentmeester een nieuwe paardenstal bouwen en andere reparaties uitvoeren. Dat kostte toen ongeveer 100 gulden. Als verantwoording stelde hij: "eensdeels omdat de dieven den halffman costen bestelen, gelijck sij albereyts gedaen hebben, ende oock anderdeels om datter egeen berieff genoch en eas om de beesten te connen laeten in de stallinghe". De pacht was afgesloten voor 10 malder rogge, 12 malder gerst, 6 malder boekweit en 4 malder haver. Daarbij kwamen nog eens (omgerekend) 56 gulden aan weidegeld. In juni 1680 werden de domeinhoeven geinspecteerd. Er was een nieuwe waterput nodig op Steenenhuys. De schapenstal was vervallen en de koestal had nieuw kapwerk van doen om de beesten droog te houden. De schuur was aan een kant helemaal verzakt. Ook het onderhoud aan de batten in de roer was achterstallig. Pas in 1687 werd de reparatie aangepakt. Bij de visitatie maakte de pachter van de gelegenheid gebruik om de rentmeester te wijzen op de plunderingen van het legervolk. Op de boerderij werd de pachter geholpen door zijn 2 zoons, de dochter en een meid. In 1685 is Tuenes in zijn eigen huis gaan wonen en werd de pacht overgenomen door zoon Thijs.

Hij trouwde (2) in St.Odilienberg in januari 1683 met ANDREA VOSSEN.

Hij trouwde (1) met

489 CATHARINA CUYPERS, overleden in St.Odilienberg op 11 augustus 1679.

Uit dit huwelijk:

- MATHIAS, gedoopt in Haelen op 8 mei 1650, zie 244.

- MARIA, gedoopt in Haelen op 29 augustus 1652.

- HENDRINA, gedoopt in Haelen in het jaar 1655.
Zij trouwde in St.Odilienberg in april 1683 met LEM VAN VLODROP.

- GERARDUS, gedoopt in Haelen op 17 januari 1657, overleden in St.Odilienberg op 27 juni 1681.

- ANNA, gedoopt in St.Odilienberg in het jaar 1659.

- HENRICUS, gedoopt in St.Odilienberg op 13 november 1661.

- GOSEWINUS, gedoopt in St.Odilienberg op 1 februari 1664.

- LUDOVICUS, gedoopt in St.Odilienberg op 18 januari 1667.

- JOANNES, gedoopt in St.Odilienberg op 18 december 1668.
Hij was gehuwd met CATHARINA CLOUDT.

492 HENRICUS HENRICHS, overleden in St.Odilienberg in maart 1697.

Hij trouwde in St.Odilienberg op 14 februari 1664 met

493 ODA TEGELS, geboren rond 1635, dochter van ABEL TEGELS (986) en CATHARINA PEYS (987).

Uit dit huwelijk:

- PETRUS, gedoopt in St.Odilienberg op 11 januari 1665, boerde op Overen..

Hij trouwde met HENDRINA

- JOANNES, gedoopt in St.Odilienberg op 25 maart 1667.

- CATHARINA, gedoopt in St.Odilienberg op 20 mei 1670.

- JOANNES, gedoopt in St.Odilienberg op 31 augustus 1672, zie 246.

- HENRICUS, gedoopt in St.Odilienberg op 4 augustus 1675, brouwer
Hij trouwde in St.Odilienberg in het jaar 1720 met MARIA SLIJPEN.

- ANTONIUS, gedoopt in St.Odilienberg op 24 oktober 1678.

- MICHAEL, gedoopt in St.Odilienberg op 17 september 1684, pachter op Paerlo.
Hij trouwde in St.Odilienberg in het jaar 1714 met CATHARINA CUIJPERS
.

500 ANTONIUS THOMASSEN ook genaamd Fedderhenske, overleden in het jaar 1717.

Vermoedelijk(klein)zoon van Peters ,Thomas,pachter op Thuijsershof. Diens vader zou afkomstig zijn uit Echt.

Theunis nam de herberg over van zijn schoonvader. Het huis van Fedderhenske stond in 1682 nog aan de Veestraat tegenover de inghkamp van Rijterhof. Later is hij verhuisd naar een huis iets verderop aan de Dorpstraat die een schakel vormde in de weg van Vlodrop naar Kessel. In de beestenschat werd Theunis aangeslagen voor 3 koeien en 1 paard, terwijl hij volgens het bunderboek 2 morgen land bezat. Naderhand ging Theunis steeds vaker over tot de aankoop van akkerland, in het Mouthagerveld, maar vooral in Asenraij. Er kwamen nog zeker 12 morgen bij; bovendien had hij ook nog land in pacht. In 1698 kocht hij 1 morgen akkerland, sijnde eene huysplaetse voor slechts 50 gulden. In 1699 koopt hij 1 morgen land voor 100 gulden in het Mouthagerveld. In 1709 kocht hij een gedeeld huis met bijbehorende grond aan het Valderen.Bovendien 2 morgen land aan de Urbanusweg. In 1703 bouwde Theunis een nieuw huis op het Kapelanieveld, dat hij verhuurde Theunis investeerde dus vooral in huizen, terwijl hij ook pandbrieven in bezit had, zij het in bescheiden mate Nergens komen we beleningen tegen van eigen goederen. Fedderhenske had kennelijk kapitaal genoeg.

In 1716 werd Theunis beschuldigd van het niet aangeven van 19 vaten bier. In de afgelopen winter en tijdens de laatste vastenavond hadden de jongelieden zeker 26 vaten verdronken, aldus de schatheffer. Daarbuiten moet hij zeker nog eens tien vaten hebben vertapt. Ook al omdat de bieraccijns in Maasniel lager was dan in de stad en omgeving, werd dit als een groot vergrijp aangerekend.

Hij is getrouwd voor 1678 voor de kerk met

501 GERTRUDE(MARGRETA) GERARDTS, gedoopt rond 1659, zoon van GERARDUS SIJBEN (1002) en BEEL THISSEN (1003).

In 1723 maakte Geertruij haar testament: In naeme van de Allerheijlighste Drijvuldigheijdt amen.

Openbaer ende kennelijck zije hijermede, dat op heden dato onderschreven voor ons Johan Baeckhoven, Hendricus Schrijvers schepenen mitsgaeders Johan Geelen secretaris van den Gerichte van Maesniel, Leeuwen ende Asenraedt inde Vrijheerlijckheidt Dalenbroeck, aen den Broeckhinne is gecompareert Gertruijdt Gerardts weduwe van wijlen Theunis Thomassen woonachtigh tot Asenraedt, dewelckke, gesondt ende wel ter passe, ter steghen ende straeten, ende haere vijff sinnen volcommelijck machtigh, gelijck ons claerlijck heeft gebleecken, overdenckende de swaeckheijdt vant menschelijcke gesleght, ende datter nijet seeckerder is als de doodt, ende nijet onseeckerder als de vhrede selve, voor ende alleer ter scheijden uijt dese ellendighe werelt, heeft geresolveert over haere tijdelijcke goederen bij Godt Almachtigh aen haer verleent, ende waerover sij machtigh te disponeeren in manieren naervilgende:

Eerstelijcx recommandeert sij haere siele, wanneer Godt Almachtigh die uijt dese ellendighe werelt sal commen te roepen, in dessens oneijndelijcke Bermhertighheijdt door de voorspraecke van de Allerheijlghste moedr Godts Maria, alle Godts Lieve Heijlighen, ende besonderlijck van den Heijlighen Laurentius Patroon van de Parochiale Lercke alhijer.

Ten tweeden wilt ende begeert dat haer doodt lichaem sal worden begraeven op den kerckhof alhijer in het graf waer haeren man zaligher is begraeven, ende sulx op mannieren, als sulx binnen dese vrijheerlijckheijdt is gebruijckbaer.

Ten derden wilt ende begeert sij dat naer haeren doodt, aen haeren soone Daniel Thomassen, ende Margriet Gijsen eheluijden, sullen worden gevolgt alle haere gereijde goederen, welcke sij tegenwoordigh besith, ende die naer haere doodt sullen bevonden worden, geene daer van uijtgescheijden, ende sulx uit consideratie, datten selven Daniel Thomassen, ende sijne huijsvrouwe aen haer tesstatrice nu tot haere jaeren gecommen sijnde in cost, ende dranck, cleederen en lijnen ende wullen sijn onderhoudende, ende sulx aengenomen hebben te doen tot hunnen sterfdaegh toe, gelijck de testatrice uijt dese redenenende crachte deser aen den voornoemde n haeren soone Daniel Thomassen ende Margriet Gijsen, de voorsijde alle haere gereijde goederen is legaterende.

Ten vierden wilt ende begeert sij, dat haeren soone Daniel Thomassen, ende sijne huijsvrouwe op haere costen sullen haer testatrice, wanneer sij sal commen te overlijden, ter aerde bestellen, ende alle costen van begrafenissen, ende wat daer van depondeert betaelen, voor ende alleen sij selve gelegateerde gereijde sullen mogen aenveerden.

In oirconde van waerheijdt heeft sij tetatrice dit met haer gewoonlijck merckteeckenwesende een kruijscken, als wesende lesens ende schrijvens onervaeren, neftens ons, voornoemde gerichtspersoonen, onderteeckent, en hebben wij tot meerdere corrobaratie van dijen hijer opgedruckt den segel welcken wij ad causas gebruijcken, aldus geschiedt aen de Broeckhinne ten huijse van den voornoemde Hendrick Schrijvers, heden den 10 maij 1723.

Uit dit huwelijk:

- CATHARINA, gedoopt in Maasniel op 30 oktober 1678.

- GERARDUS, gedoopt in Maasniel op 19 maart 1681.

- CORST, gedoopt in het jaar 1684.

- CHRISTIANUS, gedoopt in Maasniel op 21 oktober 1686.

- DANIEL, gedoopt in Maasniel op 22 maart 1689, zie 250.

- HENRICA, gedoopt in Maasniel op 4 april 1691.

- NEULKEN, gedoopt in Maasniel op 31 oktober 1693.

- REINERUS, gedoopt in Maasniel op 9 juni 1699.

502 GIJS MEVIS, pachter op Tonedenhof in Melick, geboren rond 1660.

Hij trouwde met

503 TRINKEN TIMMERMANS, geboren rond 1660.

Uit dit huwelijk:

- MARGRETA ook genaamd Gijsen, zie 251.

504 FRANCISCUS HELDENS, geboren in Maasbree, overleden in Baarlo op 8 mei 1721, zoon van JOANNES HELDENS (1008).

Hij trouwde in Baarlo op 29 mei 1677 met

505 MATTHIOLA DORRENBOSCH, gedoopt in Baarlo op 28 maart 1656, dochter van ARNOLDUS DORRENBOISZ (1010) en AGNES JOOSTEN (1011).

Uit dit huwelijk:

- AGNES, gedoopt in Baarlo op 20 februari 1678.

- ANNA, gedoopt in Maasbree op 15 maart 1680.

- ANNA, gedoopt in Maasbree op 20 december 1681.

- JOANNES, gedoopt in Baarlo op 10 oktober 1683, zie 252.

- MATHIAS, gedoopt in Baarlo op 30 november 1685.

- WILHELMUS, gedoopt in Baarlo op 2 december 1687.
Hij was gehuwd met MARIA JOOSTEN.

- HERMANUS, gedoopt in Baarlo op 12 maart 1690.

- CATHARINA, gedoopt in Baarlo op 22 maart 1692.

- MATHIAS, gedoopt in Baarlo op 5 juni 1693.

- ELISABETH, gedoopt in Baarlo op 7 oktober 1695.

- CATHARINA, gedoopt in Baarlo op 19 oktober 1697.

506 EVERARDUS BONGAERTS, gedoopt in Baarlo op 23 augustus 1654, woonde op den hoff Bongarts, overleden aldaar op 2 oktober 1727, zoon van JOANNES BONGAERTS (1012) en MARIA POEYN (1013).

Hij trouwde met

507 GODEFRIDA FIJEN, overleden in Baarlo op 13 november 1721.

Uit dit huwelijk:

- MATHIAS, gedoopt in Baarlo op 19 oktober 1683.

- JACOBUS, gedoopt in Baarlo op 7 maart 1685.

- HENRICUS, gedoopt in Baarlo op 8 april 1686.

- JOANNES, gedoopt in Baarlo op 27 maart 1689.
Hij was gehuwd met MARIA IN HET MUNSTER.

- VERONICA, gedoopt in Baarlo in september 1691, zie 253.

-- X --

546 PETRUS JACOBI, geboren rond 1605.

Hij trouwde met

547 ELISABETH REIJNDERS, geboren rond 1610

Uit dit huwelijk:

- WILHELMUS, gedoopt in Thorn op 22 juni 1636.

BARTHOLOMEUS, gedoopt in Thorn op 16 maart 1638.

- JOANNES, gedoopt in Thorn op 28 oktober 1640.

- MARGARETHA, gedoopt in Thorn op 23 januari 1643, zie 273.

- JOANNES, gedoopt in Thorn op 23 januari 1643.

- ANNA, gedoopt in Thorn op 20 maart 1647.

554 JOANNES AB INCKENVORT, overleden in Helden op 2 mei 1665.

Hij trouwde met

555 BEATRIX AEN GEN INDT, overleden in Helden op 24 december 1664.

Uit dit huwelijk:

- THEODORA, gedoopt in Helden op 7 december 1631.
Zij trouwde in Helden op 26 februari 1652 met PETRUS VERSONDERT.

- PETRUS, gedoopt in Helden op 6 september 1633.

- ISABELLE(SIBILLA), gedoopt in Helden op 16 december 1635.
Zij was gehuwd met THOMAS HEESSEN.

- JOANNA, gedoopt in Helden op 20 november 1644.

- JOANNA, gedoopt in Helden op 4 februari 1646, zie 277.

634 HENCKEN NEULEN.

Hij trouwde met

635 FREDERICA VALCKENVLOEG.

(Zij hertrouwde in Haelen op 16 februari 1639 met MATHIAS VERMEULEN.)

Uit dit huwelijk:

- JOANNA ook genaamd Noelen, gedoopt in Haelen op 9 april 1624, zie 317.

- MARTINUS, gedoopt in Haelen op 6 april 1627.

- AEGIDIUS, gedoopt in Haelen op 20 juli 1631.

- JOANNES, gedoopt in Haelen op 14 mei 1636.

- MARIA, gedoopt in Har op 26 januari 1638.

644 NICOLAAS SMEETS, overleden in Swalmen op 12 maart 1678.

Hij was gehuwd met

645 PETRONELLA LINDEMANS, overleden in Swalmen op 8 november 1675.

Uit dit huwelijk:

- SILVESTER, gedoopt in Swalmen op 2 september 1645, zie 322.

- JUDITH gedoopt in Swalmen op 7 september 1649

646 MATHIAS WILSCHUTS, geboren rond 1620.

Hij trouwde met

647 CATHARINA CREEMERS, overleden in Swalmen op 5 augustus 1680.

Uit dit huwelijk:

- MARIA, gedoopt in Swalmen op 23 januari 1648.

- AGNES, gedoopt in Swalmen op 18 april 1649.

- SIBILLE, gedoopt in Swalmen op 8 juni 1652, zie 323.

- JOANNES, gedoopt in Swalmen op 25 mei 1653.
Hij was gehuwd met PETRONELLA WIJNEN.

- GERARDUS, gedoopt in Swalmen op 10 maart 1657.
Hij was gehuwd met GERTRUDIS GUBBELS.

- MARTINUS, gedoopt in Swalmen op 28 augustus 1664.

650 GUILELMUS RAMECKERS, geboren rond 1610.

Hij trouwde (1) met ANNA BIJNS.

Hij trouwde (3) met CORNELIA CUIJPERS.

Hij trouwde (2) met

651 ANNA BEURSKENS.

Uit dit huwelijk:

- MECHTILDIS, gedoopt in Swalmen op 21 februari 1647, zie 325.

- MARIA, gedoopt in Swalmen op 25 augustus 1650.

652 CHRISTIANUS BOMGARTS, overleden in Swalmen op 3 oktober 1666.

Hij trouwde met

653 CATHARINA CROMPVOETS.

(Zij hertrouwde in Swalmen op 22 mei 1667 met JOANNES CUIJPERS.)

Uit dit huwelijk:

- GODEFRIDUS(GOTSCHALEUS), gedoopt in Swalmen op 3 april 1648, zie 326.

- PETRUS, gedoopt in Swalmen op 10 september 1654.

694 JAN SPRANCKENIS, meier van de heerlijkheid Neeritter van 1636 tot 1647, geboren rond 1600, overleden voor 24 januari 1647, zoon van JAN SPRANCKENIS (1388) en IDA HERMANS (1389).

Schepenbank Neeritter: 15-10-1639;12-06-1641;01-12-1645

Hij trouwde met

695 HELENA CLOETEN ook genaamd Verlinden, geboren rond 1600.

schepenbank Kessenich: 21-11-1666; 22-02-1667; 24-12-1668

(Zij hertrouwde voor 19 mei 1650 met GERARD KEIJAERTS.)

Uit dit huwelijk:

- IDA, zie 347.

718 DIONISIUS CUPERS, geboren rond 1615.

Hij is getrouwd in Haelen op 14 juli 1649 voor de kerk met

719 CATHARINA PRETORIUS, geboren rond 1620.

Uit dit huwelijk:

- JOANNES, gedoopt in Haelen op 11 april 1650.
Hij trouwde in Haelen op 4 mei 1707 met GODEFRIDA ABEN.

- CATHARINA, gedoopt in Haelen op 12 mei 1652.

- GERARDUS, gedoopt in Haelen op 26 juli 1661.

- ELISABETH, zie 359.

736 JOANNES GORISSEN ook genaamd Botten, geboren rond 1615.

Hij trouwde met

737 HENRICA MICHELS.

Uit dit huwelijk:

- MARTINUS, gedoopt in Haelen op 11 januari 1644.

- ELISABETH, gedoopt in Haelen op 29 januari 1645.

- MARTINUS, gedoopt in Swalmen op 22 december 1647.

- MARGARETHA, gedoopt in Haelen op 3 augustus 1650.

- HUBERTUS, gedoopt in Haelen op 12 mei 1656, zie 368.

738 GODEFRIDUS DUYSENT, gedoopt in Haelen op 13 maart 1614, zoon van PETRUS DUYSENT (1476).

Hij trouwde in Haelen op 4 juli 1648 met

739 MARGARETHA VOGELS, overleden in Haelen op 17 februari 1690.

Uit dit huwelijk:

- JOANNES, gedoopt in Haelen op 19 maart 1650.

- PETRUS, gedoopt in Haelen op 19 maart 1650.

- JOANNA, gedoopt in Haelen op 30 december 1655.

- PETRUS, gedoopt in Haelen op 1 oktober 1662.

- GERTRUDA, zie 369.

744 HERMANUS CUYCKEN, geboren rond 1590.

Hij trouwde met

745 HENRICA, geboren rond 1590.

Uit dit huwelijk:

- PAULUS, gedoopt in Haelen op 2 november 1619.

- ALEIDIS, gedoopt in Haelen op 11 oktober 1621.

- MARIA, gedoopt in Haelen op 15 augustus 1624.

- IDA, gedoopt in Haelen op 20 maart 1627.

- WILHELMUS, zie 372.

746 JACOBUS PIELS.

Hij trouwde met

747 CATHARINA GORISSEN.

Uit dit huwelijk:

- JOHANNA, gedoopt in Haelen op 26 januari 1644, zie 373.

774 RENERUS SNIJKERS, schepen, wonende in Neeritter.

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

- JACOBA, zie 387.

- RENERUS.schepen in Neeritter
Hij was gehuwd met MARIA CORSTEN.

- MECHTILDA.

- JACOBUS.

776 JAN TRUIJEN, geboren rond 1600.

schepenbank: 15-03-1631;03-03-1633;18-02-1644;19-06-1651;16-11-1654

Hij trouwde met

777 MARIE.

Uit dit huwelijk:

- PAULUS, zie 388.

- LAMBERTUS.
Hij was gehuwd met JOANNA VELTERS.

- ELISABETH.

- MARIA.
Zij is getrouwd in Neeritter op 12 februari 1673 voor de kerk met ENGEL KEUNEN.

- JOANNA.
Zij trouwde in Neeritter op 2 november 1667 met JAN KREKERS.

792 JAN REYVEN ook genaamd van Gen Eijnd, geboren rond 1670.

Hij trouwde met

793 MARIA SMEETS, dochter van THYS SMEETS (1586).

Uit dit huwelijk:

- LEONARDUS, zie 396.

794 JOANNES VESTIENS, wonende in Neeritter, overleden aldaar op 26 februari 1728.

Jan erfde op 23-12-1705 van Jan Basters een baent aen de Lochstraat (Kessenich?)

Hij trouwde in Neeritter op 28 oktober 1669 met

795 MARGARETHA BASTERS, overleden in Neeritter op 29 april 1727, dochter van JAN BASTERS (1590) en MARIA (1591).

Uit dit huwelijk:

- JUSTUS, gedoopt in Neeritter op 28 december 1670.

- THEODORUS, gedoopt in Neeritter op 8 februari 1673.
Hij trouwde in Neeritter op 17 augustus 1694 met SOPHIA SWAGTEN.

- RUTGERUS, gedoopt in Neeritter op 17 november 1675.
Hij was gehuwd met GERTRUDA KOPPEN.

- HENRICUS, gedoopt in Neeritter op 20 februari 1680.
Hij trouwde in Neeritter op 21 april 1709 met MARIA WOLTERS.

- MARIA, gedoopt in Neeritter op 3 oktober 1684, zie 397.

- ANNA, gedoopt in Neeritter op 3 februari 1688.

- JUDOCUS, gedoopt in Neeritter op 23 januari 1694.

800 JUDOCUS BRENTCHENS.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

- GERARDUS, zie 400.

804 JOANNES GIELEN, geboren rond 1625.

Hij trouwde (2) in Kessenich op 10 augustus 1676 met MARIA SYMENS.

Hij trouwde (1) met

805 MARGRETA OP LICHTENBERG, overleden in Kessenich op 11 december 1673.

Uit dit huwelijk:

- PETRUS, gedoopt in Kessenich op 1 maart 1658, zie 402.

806 RENERUS UFFELEN, geboren rond 1625.

Hij was gehuwd met

807 N.N..

Uit dit huwelijk:

- BARBARA, gedoopt in Kessenich op 13 februari 1661, zie 403.

812 PETRUS OP LICHTENBERG, geboren rond 1625, woonde in Kessenich

Hij trouwde met

813 ELISABETH OP DE LOMBERT.

Uit dit huwelijk:

- JAN, gedoopt in Kessenich op 12 september 1660, zie 406.

814 JOANNES TULKENS, geboren rond 1635, woonde in Kessenich.

Hij trouwde met

815 ANNA.

Uit dit huwelijk:

- ARIANA, gedoopt in Kessenich op 29 november 1669, zie 407.

- JOANNA, gedoopt in Kessenich op 27 februari 1676.

816 SIJMON COENEN, gedoopt in Bree op 24 oktober 1632, overleden aldaar op 27 januari 1681,zoon van JOANNES KOENEN (1632) en AGATHA SHIJPER (1633).

Hij trouwde in Bree op 17 februari 1658 met

817 ELISABETH HERMANS, overleden in Bree op 9 november 1675.

Uit dit huwelijk:

- JOANNES, gedoopt in Bree op 8 december 1658.

- AGATHA, gedoopt in Bree op 24 mei 1660.

- MARIE, gedoopt in Bree op 25 december 1661.

- MICHAEL, gedoopt in Bree op 13 november 1663.

- LAMBERT, gedoopt in Bree op 6 september 1665.

- EMILIA, gedoopt in Bree op 22 november 1667.

- MATHIAS, gedoopt in Bree op 14 januari 1670.

- MICHAEL, gedoopt in Bree op 15 mei 1672, zie 408.

- MARIE, gedoopt in Bree op 25 maart 1675

840 GOERT ARETS, geboren rond 1580 vermoedelijk in Stramproij, woonde in de Winkel, onder Neeritter .

Hij trouwde met

841 NEIJS SIJMKENS, zoon van JAN SIMENS (1682).

Uit dit huwelijk:

- HENRICUS ook genaamd Bruenen en Arets van Winkel, zie 420.

842 JAN BRUIJNEN, geboren rond 1600, zoon van MAES BRUIJNEN (1684).

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

- ELISABETH, zie 421.

864 HENRICUS SEERDEN, geboren rond 1620.

Hij trouwde met

865 HEILWIGES NN.

Uit dit huwelijk:

- GERTRUDIS, gedoopt in Weert op 7 augustus 1650.

- HENRICUS, gedoopt in Weert op 9 februari 1653.

- THEODORUS, gedoopt in Weert op 16 maart 1655, zie 432.

- GERTRUDIS, gedoopt in Weert op 16 september 1657.

- ALEIDIS, gedoopt in Weert op 9 februari 1663.

866 PETRUS VERHAGEN, geboren rond 1610.

Hij trouwde met

867 MATHIA.

Uit dit huwelijk:

- BARBARA, gedoopt in Weert op 8 januari 1641.

- ELISABETH, gedoopt in Weert op 22 mei 1646.

- HELENA, gedoopt in Weert op 21 september 1648.

- MARIA, gedoopt in Weert op 28 mei 1651, zie 433.

- JOANNES, gedoopt in Weert op 16 februari 1654.

- IDA, gedoopt in Weert op 1 mei 1657.

896 JOANNES MAESSEN, geboren rond 1610.

Hij trouwde met

897 JACOBINA LINSEN.

Uit dit huwelijk:

- AGNES, gedoopt in Roermond op 14 oktober 1645.
Zij trouwde in Roermond op 28 mei 1670 met THEODORUS VAN EFFELT.

- CATHARINA, gedoopt in Roermond op 27 januari 1647.
Zij trouwde in Roermond op 29 januari 1671 met JOANNES VOGELS
.

- THOMAS, gedoopt in Roermond op 24 augustus 1649.

- THOMAS, gedoopt in Roermond op 1 februari 1651.

- MARTINUS, gedoopt in Roermond op 1 oktober 1655, zie 448.

- JOANNA, gedoopt in Roermond op 1 oktober 1655.

- JOANNA, gedoopt in Roermond op 9 februari 1662.

898 PETRUS TIMMERMANS, geboren rond 1630.

Hij trouwde met

899 GERTRUDIS PUTS ook genaamd Pitten.

Uit dit huwelijk:

- MARIA, gedoopt in Roermond op 2 december 1660, zie 449.

- SOPHIA, gedoopt in Roermond op 7 januari 1663.

- PETRUS, gedoopt in Roermond op 18 mei 1664.

900 GUILHELMUS VAN DER VELDEN, geboren rond 1590.

Hij trouwde met

901 LUCIA VAN NEER.

Uit dit huwelijk:

- HENRICUS, gedoopt in Roermond op 18 september 1631, zie 450.

902 LENNERD SYLLEN, pachter op thuijserhof te Swalmen, geboren rond 1600, zoon van SYLL LITTENS (1804).

Hij trouwde in Swalmen in het jaar 1645 met

903 IDTGEN AEN GEN BEECK.

(Zij hertrouwde met LINNAERT SCHIRPEN.)

Uit dit huwelijk:

- GERTRUIDT, gedoopt in Swalmen in februari 1649.
Zij trouwde in Maasniel op 16 november 1681 met JOANNEA COX.

- PETRONELLA, zie 451.

- PETER.

904 JOANNES COX, gedoopt in Roermond op 29 april 1593, zoon van GERARDUS COX (1808) en ELISABETH BORDELS (1809).

Hij trouwde met

905 ADRIANA GRAES ook genaamd Catt, gedoopt in Roermond op 13 september 1605, dochter van JOANNES CATT (1810) en EVA (1811).

Uit dit huwelijk:

- MECHTILDIS, gedoopt in Roermond op 3 oktober 1627.

- JOANNES, gedoopt in Roermond op 20 september 1629.

- LEONARDUS, gedoopt in Roermond op 25 april 1632.
Hij trouwde in Roermond op 24 november 1654 met SOPHIE VAN LOO.

- MECHTILDIS, gedoopt in Roermond op 30 augustus 1635.

- HENDRIK, gedoopt in Roermond op 28 april 1638, zie 452.

- GERTRUDIS, gedoopt in Roermond op 4 februari 1641.
Zij trouwde in Roermond op 13 februari 1670 met HENRICUS VAN VLODROP.

- EVA, gedoopt in Roermond op 15 juli 1643.

- ISABELLE, gedoopt in Roermond op 2 december 1646.
Zij trouwde in Roermond op 15 december 1675 met WILHELMUS STRIJTHAGEN.

- GERARDUS, gedoopt in Roermond op 18 oktober 1648.

- ANNA, gedoopt in Roermond.

906 FRANS VAN DER HEYDEN, luitenant, overleden in Maasniel rond 1654.

Frans erfde van zijn schoonvader de boerderij "op het Spick" in Asenraij, plus nog de nodige gelden. Hij meende, dat als hij zelf het beheer over de boerderij voerde, deze meer zou opbrengen. Een officier kon toch zeker meer dan een boer. Hij vergat echter, dat wil een boerderij rendabel zijn, de boer het hardste moest werken op het land en in de stallen. Hij kende het boerenvak niet en ruilde wel eens goede grond tegen slechte. De opbrengst holde achteruit en hij moest geld lenen om zijn staat op te kunnen houden. Gronden moesten verkocht worden en toen hij stierf bleef Catharina met een berooide boel zitten. In 1650 maakt hij reeds zijn testament op; 4 jaar later wijzigde hij zijn laatste wilsbeschikking. Hij verklaarde, dat zijn vrouw zoveel van haar erfgoederen mocht verkopen als nodig was om de schulden mee te betalen. Nog 4 schuldbrieven moesten afgelost worden met een totaal van 2350 gulden.

Hij trouwde in Roermond op 20 april 1636 met

907 CATHARINA PAULISSEN, gedoopt in Roermond op 14 april 1613, overleden in Maasniel rond 1684, dochter van CLAES PAULUSSEN (1814) en MARGRETA VAN MEYSENBORGH (1815).

(Zij hertrouwde in Maasniel in het jaar 1655 met JAN THOMASSEN.

Door de slechte gang van zaken op de boerderij was zij geen partij meer voor iemand uit haar vroegere kringen en hertrouwde, zeer verstandig met een boer uit de streek, doch bleef zich deftig voelen.

Nadat Jan Thomassen met Catharina Paulissen was getrouwd meende hij heer en meester op de boerderij te zijn. Al gauw kwam hij er achter meer als knecht beschouwd te worden. In haar tweede huwelijk bracht de weduwe de tocht ( = vruchtgebruik) mee van huis en hof met moestuin, boomgaard, landerijen en bos en verder een paard met veulen, koeien, schapen en bijen en het hele huisraad. Jan daarentegen bezat slechts een weinig geld, enkele bijenkorven, wat schapen en een oud bed. Aan akkerland had hij toen 3 morgen land in het Tegelarijeveld. Volgens hem kon een vrouw niet vrijelijk over haar goederen beschikken zonder goedkeuring van haar man. Toen echter haar dochter Margaretha trouwde met Hendrik Cox uit Roermond, schonk Catharina hem 4,5 morgen van het beste land. Dat zou ze ook zeker doen als haar zoon Claes zou gaan trouwen. Daardoor zou er voor Jan als tochtenaar slechts 12 morgen land overblijven, en zulks vond hij niet terecht na dertien jaar hard werken en slaven. Terwijl hij bovendien de hof dusdanig had verbeterd dat het landgoed minstens 3000 gulden meer waard zou zijn. Zo had hij de afgelopen jaren de schuur half-nieuw getimmerd, veel woeste grond tot akkerland gemaakt, evenals vijf morgen slechte grond gemergeld en het houtbestand verbeterd, zodat hij daarvan zeker 600 schansen had kunnen halen. De put had hij opnieuw uitgegraven en de muren laten optimmeren. Het veebestand had hij in die tijd vermeerderd met wel 5 koeien en meer dan 50 schapen en zeker 100 bijenkorven op de hof gebracht. Dit en nog veel meer staat te lezen in het verslag van de rechtzaak die Jan tegen zijn vrouw Catharina had aangespannen. Nadat hij alle oude en nieuwe schulden had betaald, vroeg hij zich af waarvan de resterende betalingen moesten komen. Zeker zolang de kinderen zelf geen hand uitstaken en "aldaer liggen ende blijven teeren" met de gedachte "wij teeren van het onse". En het huishouden kostte natuurlijk ook geld. Wie betaalde het loon voor de knecht en de meid?

Jan verzweeg echter, dat al deze schulden en lasten betaald werden met het kapitaal dat zijn vrouw ingebracht had. En de nieuwe schulden kwamen toch ook zeker voor zijn rekening.

Het huwelijk was voor hem als de hel, met een oude lamme vrouw en met kinderen die uitmuntten in ondankbaarheid en behept waren met grote onbeleefdheid. Dagelijks, zoals de buren getuigden, kon men hem horen vloeken en tekeer gaan, terwijl hij zijn vrouw meerdere keren "blont ende blauw" had geslagen. Hij moet haar zelfs zodanig met het brantijser hebben getrakteerd, dat de arme vrouw voor "doot ter aerde blieff liggen". Ook Ennken Joosten, Jans moeder, mengde zich in de echtelijke ruzie en verweet haar schoondochter dat zij de zilveren bekers, de fijne servetten en tafellakens zou hebben verkwanseld.

Voor de goede vrede had Catharina haar man beloofd, dat hij 4 morgen akkerland als eigen grond mocht gebruiken en had zij hem 100 pattacons gegeven, enkel om hem daarmee rustig te houden. Het mocht niet meer baten. Jan verliet na 13 jaar huwelijk de boerderij en trok bij zijn moeder in. Nu kon Trine Pauwels eerst met recht zeggen, dat hij zich niet om haar bekommerde en dat hem er weinig aan gelegen was, wat er verder met haar gebeurde. Jan deed nog enkele voorstellen om de vrede te sluiten, maar daar wilde Catharina niet meer van weten. De schepenbank wenste het geschil zo snel mogelijk te beeindigen, maar de zaak sleepte zich lange tijd voort. Het moet de echtelieden handen vol geld gekost hebben, maar geen van beiden wilde toegeven. De breuk was definitief. Jan timmerde zijn eigen huis in het dorp. Na het overlijden van Catharina hertrouwde Jan met de 20 jarige Marie Nelissen en kreeg nog 3 kinderen.

Uit dit huwelijk:

- MARGARETHA, zie 453.

- NICOLAAS.

960 JAN EVERTS, geboren rond 1660 in Haelen.

Hij trouwde met

961 JACOBA VOGELERS.

Uit dit huwelijk:

- JACOBUS, gedoopt rond 1635, zie 480.

- GEMMA, gedoopt in Haelen op 19 maart 1638.

- PETRUS, gedoopt in Haelen op 21 september 1640.

- GERARDUS, gedoopt in Haelen op 30 januari 1644.

976 GERARDUS CUYPERS, geboren in Haelen rond 1590.

Hij was gehuwd met

977 N.N..

Uit dit huwelijk:

- ANTONIUS, gedoopt in Haelen op 19 januari 1626, zie 488.

- MICHAEL, gedoopt in Haelen op 5 november 1628.

986 ABEL TEGELS, overleden in St.Odilienberg op 11 november 1678.

Hij trouwde in St.Odilienberg op 14 februari 1664 met

987 CATHARINA PEYS, overleden in St.Odilienberg op 2 mei 1662.

Uit dit huwelijk:

- MARGARETHA, gedoopt in St.Odilienberg op 1 oktober 1645.
Zij trouwde in St.Odilienberg op 8 oktober 1667 met GODEFRIDUS GRAVEN.

- HORESTA, gedoopt in St.Odilienberg op 12 april 1650.

- ISABELLE, gedoopt in St.Odilienberg op 12 februari 1653.
Zij trouwde in St.Odilienberg op 19 augustus 1681 met MICHAEL GRAUS.

- ODA, zie 493.

- JOANNES.
Hij trouwde in St.Odilienberg op 30 mei 1678 met CORNELIA SLIJPEN.

- GETRUDIS.
Zij trouwde in St.Odilienberg op 19 oktober 1677 met MATHIAS POELMAN.

- MARIA.
Zij trouwde in Melick op 31 oktober 1683 met PETRUS BEURSKENS.

1002 GERARDUS SIJBEN, herbergier, gedoopt rond 1630, wonende in Asenraij, zoon van SIJB OP DIE DONCK (2004).

Dat hij een herberg hield blijkt uit een proces uit 1667 inzake belediging. Thuijser Peter had de boerin van Cornelishof voor heks gescholden. Geerkens huis zat vol met gasten en een groot gezelschap zat in de schuur. Naderhand konden dan ook veel getuigen ondervraagd worden.

Hij was gehuwd met

1003 BEEL THISSEN, gedoopt rond 1637.

Uit dit huwelijk:

- GERTRUDE(MARGRETA), gedoopt rond 1659, zie 501.

- ELISABETH.
Zij was gehuwd met STOFFEL SILLEN
.

1008 JOANNES HELDENS, overleden in Maasbree op 20 februari 1661, zoon van JAN HELDENS (2016) en GEERT SIJMONS (1017).

Hij was gehuwd met

1009 N.N..

Uit dit huwelijk:

- FRANCISCUS, gedoopt in Maasbree, zie 504.

- JOANNES.
Hij trouwde (1) in Maasbree op 12 juni 1677 met FRANCISCA GISEN.
Hij trouwde (2) op 13 augustus 1686 met PETRONELLA GEURTS.

- JACOBUS.
Hij was gehuwd met MARIA VAN DE BONGAERT.

- ELISABETH.
Zij was gehuwd met JOANNES WINCKENS.

- MARGARETHA.

- GERTRUDIS.

- SIBILLE.
Zij trouwde in Maasbree op 12 februari 1677 met GERARDUS SNELLEN.

- SOPHIA.
Zij was gehuwd met PETRUS JANSEN.

- JOANNA.

- GUILLELMUS.
Hij was gehuwd met GERTRUDIS JONNEN.

- ARNOLDUS.
Hij trouwde in Maasbree op 7 november 1677 met THEODORUS VERLINDEN
.

1010 ARNOLDUS DORRENBOISZ, scholtis, wonende in Baarlo, overleden aldaar op 30 december 1693, zoon van HERMANUS DORRENBOISZ (2020) en CATHARINA VERBONG (2021).

Hij trouwde (2) in Baarlo op 29 oktober 1661 met MARIA ZIJBEN.

Hij trouwde (3) met CATHARINA HAEMAECKERS.

Hij trouwde (4) in Baarlo op 23 mei 1687 met ENCKE LEMMENS.

Hij trouwde (1) in Baarlo op 5 juli 1651 onder voorwaarden opgesteld op 10-06-1651 met

1011 AGNES JOOSTEN, overleden in Baarlo op 5 maart 1661, dochter van WILHELMUS JOOSTEN (2022)

Uit dit huwelijk:

- MATHIAS, gedoopt in Baarlo op 18 april 1652.

- CATHARINA, gedoopt in Baarlo op 18 juni 1654.
Zij trouwde in Baarlo op 19 oktober 1672 met WILLEM INGENOOT.

- MATTHIOLA, gedoopt in Baarlo op 28 maart 1656, zie 505.

- GERTRUDIS, gedoopt in Baarlo op 7 september 1660.
Zij was gehuwd met HENDRIK CORSTIENS.

- HEILCKEN.
Zij trouwde in Baarlo op 14 oktober 1681 met JAN INGENOOT.

1012 JOANNES BONGAERTS ook genaamd Ahn Gen Kirck, geboren rond 1600, zoon van JOANNES IN GEN BONGAERT (2024).

Hij trouwde in Baarlo in april 1633 met

1013 MARIA POEYN, afkomstig uit Walbeck, overleden in Baarlo op 20 september 1688.

Uit dit huwelijk:

- JOANNES, gedoopt in Baarlo op 4 januari 1637.
Hij trouwde in Baarlo op 18 januari 1667 met VERONICA MEIERS, afkomstig uit Doesborgh.

- JACOBUS, gedoopt in Baarlo op 3 juli 1640.

- GERTRUDIS, gedoopt in Baarlo op 23 oktober 1644.

- WILHELMUS, gedoopt in Baarlo op 27 februari 1648.

- EVERARDUS, gedoopt in Baarlo op 23 augustus 1654, zie 506.

- FRANCISCUS, gedoopt in Baarlo op 5 oktober 1660.
Hij trouwde in Baarlo op 9 april 1698 met CORNELIA HIJNSEN
.

-- XI --

1388 JAN SPRANCKENIS, geboren rond 1560. woonde in Neeritter.

Schepenbank Neeritter: 24-04-1587; 06-10-1594; 20-05-1599 zwager van Beel Hermans; 10-05-1600;02-04-1609;03-10-1609;10-12-1604;04-01-1616;20-06-1619

Hij trouwde met

1389 IDA HERMANS, dochter van JAN HERMANS (2778) en NEESKEN OP DEN STEIJNWEGH (2779)

- Uit dit huwelijk:

- JAN, zie 694.

1476 PETRUS DUYSENT, geboren rond 1580.

Hij was gehuwd met

1477 N.N..

Uit dit huwelijk:

- GODEFRIDUS, gedoopt in Haelen op 13 maart 1614, zie 738.

- HENRICUS, gedoopt in Haelen op 13 maart 1614.
Hij was gehuwd met GERTRUDIS MULLERS
.

1586 THIJS SMEETS, geboren rond 1600.

Hij was gehuwd met

1587 N.N..

Uit dit huwelijk:

- MARIA, zie 793.

- JAN.

- GETRUDIS.

Zij is getrouwd met NELIS VAN DE VENNE

- HEIJL.

Zij is getrouwd met JASPER OP DE SCHEIJ

- THIJS, schepen

1590 JAN BASTERS, scholtis van Hunsel, woonde in Neeritter, overleden voor 9 april 1704, zoon van LAMBRECHT BASTARS (3180) en ELISABETH CREMERS (3181).

SchepenbankNeeritter:03-04-1645;14-12-1645;06-06-1658;08-05-1662;15-02-1663;11-02-1666;07-07-1666 koopt grond aan de Smitstraat;03-07-1670;07-05-1676;08-01-1678;24-01-1685

Op 15 november 1685 werden de huwelijkse voorwaarden voor het huwelijk met Stijnke Wolters vastgelegd.

In de Naam Godts Amen. Sijn conde en kenelijk aen iegelijk dee dit sullen sien oft horen lesen dat voor ons Schepenen der Justitie van Neeritter personelijk sijn verschenen Jan Bastardts als trouwmoedige bruijdegom geassisteert met sijne soon Lem Bastardts en sijne schoonzoon Jan Vestiens en Lijsbeth Bastardts en Marie Bastardts sijne dochters, en Stijncke Wolters toecomende bruijdt, dewelcke comparerende soo t'samender handt als ieder in 't besonder soecken te tracteren een huwelijxe voorwaerde om voor te coemen alle verschillendie hier naermaels coemen op te staen tusschen partijen voornoemd: soo hebben dij partijen uijt goede voorsichticheijt en bedaghde deliberatie gemaeckt gehad een contract gelijk sij sijn maeckende in naevolgende manieren.

In den eersten soo laen den Bruijdegom sijne landerijen van hoogh en leegh, nat ende droogh, heijde ende weijde, ter wat plaetsen en Heeren bancken deselve geleghen sijn, oock twee stucken landts een onder Neeritter geleghen aen de Kisselinde, en een in den bosch geleghen laet hij oock aen sijn voorkkinderen alle andere erfen die hij nu is gebruijckende, nochtans soo den Bruijdegom quam sijne beesten en gereijden te verliesen door crijghs oft andere gewaltsaecken wie deselve soude moeghen wesen dat den Bruijdegom sal door noodt moegen op die twee stucken opnemen tot sijn noodt onderhalden als den noodt verheijscht, noch sal den Bruijdegom gheven aen sijn kinderen Lijsbeth en Marie Bastardts ieder een bedde met sijn toebehoren, en een van de beste koijen, ieder een kiesen van de besten als wanneer sij sullen op hunnen hooghsten dagh sullen wesen, en voor de naburen can volstaen voor den goede uitleidinge, en noch gheeft den Bruijdegom aen Jan Vestiens seinde Marie Catherine een bedde met sijn toebehoren en een koije, ende aen het kindt van Lambert Bastardts Marie een bedde met sijn toebehoren en een koije als voor goedt leverbaer sal sijn als voorschreven is, ende naer de Bruijdegoms doodt sullenn die twee kinderen een van Jan Vestiens en een van Lem Bastardts als voorschreven is het selve genieten, ende soo iemamdt van hun beide quam te sterven ongetrouwt sullen de selve uijtleidinge moeghen gheven aen wie het hun gelieven sal. Noch laet den Bruijdegom aen ieder kindt een tijende schoetel en twee tailleurs en twee servetten als voorscreven is,------noch sal den Bruijdegom gheven aen Griette Bastardts naer sijne doodt een kiste , die hij aen sijn bedde heeft staen, noch een caste van Scholtis Jesse is coemen aen Marie Bastardts sijn dochter naer sijn doodt, noch gheft den Bruijdegom aen Lijsbeth een groete kiste aenstonds om sijne vrij wille daermee te doen, noch laet hij aen den soon van Lem Bastardts naer sijne doodt een taefel, die hij in Maeseijck gekocht heeft, noch gheft hij aen sijne dochter Marie de heucke van sijne moeder zaliger naer sijne doodt, maer sijne kinderen sullen de selve moegen leenen als sij die van doen hebben, noch laet hij den koijstroogh in hun huijs van Neeritter naer sijnen doodt, en auch een kleijne kastien aen de koutse laet hij naer sijn doodt in het huijs tot Neeritter, en noch de plancken die hier toy Itter sijn laet hij aen hetselve huijs en tot behoef van het huijs , Maer sijne toeckomende bruijdt sal de vruchten trecken naer sijne doodt --------

Hij trouwde met

1591 MARIA.

Uit dit huwelijk:

- MARIA, gedoopt in Neeritter op 16 mei 1665.
Zij trouwde (1) in Neeritter op 27 november 1686 met ANGELUS VERHAEGHEN.
Zij was gehuwd (2) met HENDRIK JANISSEN.

- MARGARETHA, zie 795.

- LAMBRECHT.
Hij trouwde (1) in Neeritter op 13 augustus 1674 met ANNA VAN HOVEN.
Hij trouwde (2) met MARIA MEEKELS.

- ELISABETH, overleden in Neeritter op 5 april 1728.
Zij trouwde in Neeritter op 25 november 1689 met JOANNES HOUBEN
.

1632 JOANNES KOENEN, gedoopt in Bree op 29 november 1592, zoon van JAN COENEN (3264) en ALEIJDIS MUSELAERS (3265).

Hij trouwde met

1633 AGATHA SHIJPERS.

Uit dit huwelijk:

- JOANNES, gedoopt in Bree op 9 mei 1629.

- SIMON, gedoopt in Bree op 24 oktober 1632, zie 816.

- ALEIJDIS, gedoopt in Bree op 20 januari 1636.

- RENERUS, gedoopt in Bree op 16 april 1639.

- MARIE, gedoopt in Bree op 23 februari 1642.

- MATHIAS, gedoopt in Bree op 16 september 1646.

1682 JAN SIMENS, geboren rond 1550, zoon van SIJMEN SIJMENS (3364) en NEIJSKE HUBENS (3365).

Hij was gehuwd met

1683 N.N..

Uit dit huwelijk:

- NEIJS, zie 841.

- SIMON.

1684 MAES BRUIJNEN, geboren rond 1570, zoon van LEMMEN BRUIJNEN (3368) en LIJSKEN NN (3369).

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

- JAN, zie 842.

1804 SYLL LITTENS ook genaamd Syl Aen t Rosvalderen, geboren rond 1570, schepen, wonende in Asenraij.

schepen te Maasniel

In 1625 liet schepen Keupers, van St. Odilienberg, namens Lindtgen Maessen vastleggen, dat Zill Lietgens van Asenraedt enige jaren geleden aan Lindtgen enkele goederen had verkocht. Te weten de helft van een huisplaats en van een halven morgen weiland, het Kraeckenbendtgen. De wederhelft van huis, hof en wei had Lindtgen reeds als tochter in gebruik; dat wil zeggen dat zijn vrouw al gestorven was en hij als weduwnaar het gebruiksrecht had. Zill Lietgens of zijn vrouw moeten dus uit Lerop komen.

Hij was gehuwd met

1805 N.N..

Uit dit huwelijk:

- LENNERD, zie 902.

- JAN, pachter kloosterhof.
Hij trouwde in het jaar 1640 met ALITGEN SLOUNS, pachter kloosterhof.

- CLAES, schepen te Maasniel.
Hij trouwde in het jaar 1654 met GERTRUDIS.

1808 GERARDUS COX, de jonge, geboren rond 1560, zoon van GERARDUS COCX de Oude (3616) en MARGARETHA VAN DEN GRIJNDE (3617).

Hij trouwde met

1809 ELISABETH BORDELS, dochter van HENRICUS BORDELS (3618) en MARIA NOBIS (3619).

Uit dit huwelijk:

- JOANNES, gedoopt in Roermond op 29 april 1593, zie 904.

- HENRICUS, gedoopt in Roermond op 11 april 1595.

- GERARDUS, gedoopt in Roermond op 28 september 1597.
CORNELIA, gedoopt in Roermond op 12 november 1598.

- MARGRETHA, gedoopt in Roermond op 5 december 1599.

- CATHARINA, gedoopt in Roermond op 13 oktober 1600.

- CHRISTIANUS, gedoopt in Roermond op 11 september 1602.

- CHRISTIANUS, gedoopt in Roermond op 22 januari 1604.

Stenenbrug Roermond

1810 JOANNES CATT.

Hij trouwde met

1811 EVA.

Uit dit huwelijk:

- ELS, gedoopt in Roermond op 22 maart 1602.

- ADRIANA ook genaamd Catt, gedoopt in Roermond op 13 september 1605, zie 905.

- ANNA, gedoopt in Roermond op 11 december 1608.

1814 CLAES PAULUSSEN, geboren rond 1570, woonde in Roermond.

Claes woonde met zijn gezin aan de Craenpoort naast dÁlde Waege. In juni 1612 verhief hij het leengoed van Asselt namens de weduwe Adriana Schellart van Hochkkirchenn. Dit zegt wel iets over de positie van de familie Paulissen. Uit het volgende blijkt dat wij te doen hebben met een welgestelde burgerfamilie. In 1636 vond de verdeling plaats onder de drie erfgenamen van Claes Paulus en Margrieth van Meyssenborgh. Van de ruim 63 morgen op gen Spick ging het overgrote deel, ongeveer 18 bunder, bestaande uit huis met de timmer, beesten en bongerd, weiden en landerijen, over op luitenant Frans van der Heyden en Catharina Paulus, die kort tevoren getrouwd waren. Op het Obersveld lagen 18 morgen akkerland en op de Caniel 2 akkers, samen 15 morgen groot. Tenslotte worden nog 12 morgen weide en bos genoemd en het derde deel van het broek.

De overige goederen, waarvan het merendeel onder Roermond en Herten gelegen waren, samen meer dan 38 bunders groot, gingen naar dochter Alitgen, getrouwd met Bartholomeus van Dijck, schout van het ambt Montfort. Tot dit laatste erfdeel behoorde nog een huis met schuur, beesten, bongerd, moeshof, bakhuis en land, ruim 7 morgen groot. De woning aan de Kraanpoort en zekere hoeve "op den Emstell" bleven buiten deze erfdeling om bij gelegenheid te worden verkocht en daarmee de schuilden en lasten te betalen.

Hij was gehuwd met

1815 MARGRETA VAN MEYSENBORGH, geboren rond 1585, dochter van GODFRIED van MEYSENBORGH (3630), en BELLE (3631).

De boerderij "het Spick" ,die genoemd wordt in de erfenis van Claes Paulussen, is door Margaretha meegebracht in haar huwelijk. Zij heeft de boerderij geerfd van haar ouders, die rond 1579 deze gekocht hadden van de familie Morell

Uit dit huwelijk:

- PAULUS, gedoopt in Roermond op 19 november 1594.

- JOHANNA, gedoopt in Roermond op 25 november 1596

- RENERUS, gedoopt in Roermond op 14 februari 1599

- CHRISTOPHORUS, gedoopt in Roermond op 31 juli 1601

- JOANNA, gedoopt in Roermond op 5 mei 1604

- GODFRIDUS, gedoopt in Roermond op 1 december 1605

- JOHANNA, gedoopt in Roermond op 21 februari 1610

Zij was gehuwd met BARTHOLOMEUS VAN DIJCK, luitenant.

- CATHARINA, gedoopt in Roermond op 14 april 1613, zie 907

2004 SIJB OP DIE DONCK, geboren rond 1590.

Hij was gehuwd met

2005 N.N..

Uit dit huwelijk:

- GERARDUS, gedoopt rond 1630, zie 1002.

2016 JAN HELDENS, geboren rond 1580, zoon van JAN JANS HELDENS (4032) en TRUIJT (4033).

Hij trouwde met

2017 GEERT SIJMONS.

Uit dit huwelijk:

- JOANNES, zie 1008.

2020 HERMANUS DORRENBOISZ, overleden in Baarlo op 3 mei 1676.

Hij trouwde met

2021 CATHARINA VERBONG, overleden in Baarlo op 5 mei 1679.

Uit dit huwelijk:

- ARNOLDUS, zie 1010.

2022 WILHELMUS JOOSTEN, overleden in Baarlo op 28 oktober 1666.

Hij was gehuwd met

2023 N.N..

Uit dit huwelijk:

- AGNES, zie 1011.

- PETER, geboren rond1630.

Hij trouwde rond 1656 met CATHARINA DORRENBOSCH

2024 JOANNES IN GEN BONGAERT, geboren in Baarlo rond 1570.

Hij was gehuwd met

2025 N.N..

Uit dit huwelijk:

- JOANNES ook genaamd Ahn Gen Kirck, zie 1012.

- CHRISTIANUS.

- JODOCUS.

-- XII --

2778 JAN HERMANS, geboren in Neeritter rond 1530, zoon van ARNDT HERMANS (5556).

Hij trouwde met

2779 NEESKEN OP DEN STEIJNWEGH.

Uit dit huwelijk:

- IDA, zie 1389.

- BELLIEN.

3180 LAMBRECHT BASTERS, gedoopt in Neeritter op 9 april 1602, wonende aldaar, zoon van HENRICUS BASTERS (6360) en ELISABETH NN (6361).

Schepenbank Neeritter: 20-06-1624;22-03-1635

Hij trouwde met

3181 ELISABETH CREMERS, gedoopt in Neeritter op 10 februari 1600, dochter van WILLEM CREMERS (6362) en MARIE NN (6363).

Uit dit huwelijk:

- JAN, zie 1590.

3264 JAN COENEN,

Hij trouwde in Bree op 28 februari 1588 met

3265 ALEIJDIS MUSELAERS, dochter van KORST MUSELAERS (6530)

Uit dit huwelijk

- MARIE, gedoopt in Bree in december 1588.

- MARGRIET, gedoopt in Bree op 19 januari 1591.

- JOANNES, gedoopt in Bree op 29 november 1592, zie 1632.

- MATHIAS, gedoopt in Bree op 15 augustus 1595.

3364 SIJMEN SIJMENS, wordt tot schepen van Neeritter ge-eidt op17 juni 1540, zoon van JOHAN SIJMENS (6728) en ZUZANNA (6729).

Hij trouwde met

3365 NEIJSKE HUBENS

Uit dit huwelijk:

- JAN, geboren rond 1560, zie 1682

3368 LEMMEN BRUIJNEN, geboren in Beersel rond 1540, zoon van WILLEM BRUIJEN (6736) en KATHRIJN (6737).

Hij trouwde met

3369 LIJSKEN NN.

Uit dit huwelijk:

- MAES, zie 1684.

3616 GERARDUS COCX de Oude, geboren in Roermond rond 1520, zoon van GERARDUS COCX (7232) en CATHARINA ROEDERS (7233).

Hij trouwde met

3617 MARGARETHA VAN DEN GRIJNDE, geboren rond 1520 en overleden vóór 1592, dochter van JOHAN VAN DEN GRIJNDE (7234) en JUTTA VAN BERINGEN (7235).

Uit dit huwelijk

- GERARDUS, zie 1808

- JOANNES
Hij trouwde met GERTRUDE.

3618 HENRICUS BORDELS, geboren in Roermond rond 1520

Hij trouwde met

3619 MARIA NOBIS.

Uit dit huwelijk

- HUBERTUS

- GERARDUS.

- JOANNUS.

- JOANNA.

- THOMAS.

- ELISABETH


De Munsterkerk

3630 GODFRIED van MEYSENBORGH, geboren in Roermond rond 1540, was burgemeester van deze stad in de jaren zeventig, zoon van ANDRIES van MEIJSENBORGH (7260) en ANNA CREMERS (7261).

Hij trouwde met

3631 BELLE

Uit dit huwelijk:

- ARNOLD, geboren in Roermond rond 1570, wijnhandelaar, gehuwd met GEERTIE van DULCEN

- AGNES , geboren in Roermond rond 1575, gehuwd met GOESSEN van DULCKEN

- REINER, geboren in Roermond rond 1580, gehuwd met MARGARETHA van BERCKELER

- MARGRETA, geboren in Roermond rond 1590, zie 1815

4032 JAN JANS HELDENS, geboren rond 1535, zoon van GOERT VAN HELDEN.

Hij trouwde met

4033 TRUIJT.

Uit dit huwelijk:

- JAN, zie 2016.

-- XIII --

5556 ARNDT HERMANS, overleden in Neeritter voor 1597, zoon van JOHAN HERMANS (11112) en LIJSKE WEIJTSTEIN (11113).

Meier in de laatbank van de Heer van Horne

Hij was gehuwd met

5557 N.N..

Uit dit huwelijk:

- JAN, zie 2778.

- MARCEL, gehuwd met TRIJNKEN

- LENERT, gehuwd met PETER van DIJCK

6360 HENRICUS BASTERS, geboren rond 1560, woonde in Neeritter.

Schepenbank Neeritter: 16-01-1587;20-04-1589;18-04-1594;26-01-1599;21-03-1613;07-05-1616 koopt huis "den Helm" in het dorp;23-02-1623;06-03-1631

Hein heeft zus Jehenne gehuwd met Boudewijn Caler en broer Jaak; Hein heeft broer Jan gehuwd met Marie Driessen ( alias Cremers)

Hij trouwde met

6361 ELISABETH.

Uit dit huwelijk:

- HELENA, gedoopt in Neeritter op 13 mei 1600.
Zij was gehuwd met LENART LENAERTS.

- MARIA, gedoopt in Neeritter op 13 mei 1600.

- LAMBRECHT, gedoopt in Neeritter op 9 april 1602, zie 3180.

- HENRICUS, gedoopt in Neeritter op 21 augustus 1604.

- MATHEUS, gedoopt in Neeritter op 20 januari 1607.

- HERMANUS, gedoopt in Neeritter op 15 april 1610.

- PETRUS, gedoopt in Neeritter op 8 mei 1613.

- CATHARINA, gedoopt in Neeritter op 3 januari 1616.

6362 WILLEM CREMERS, geboren rond 1565, molenaar, zoon van JAN CREMERS (12724) en GEERTEN CLOETEN (12725).

Schepenbank Neeritter: 03-12-1620 koopt huis in Kinroij;09-03-1623;20-06-1624

Hij trouwde met

6363 MARIE.

Uit dit huwelijk:

- ELISABETH, gedoopt in Neeritter op 10 februari 1600, zie 3181.

- BEATRIX, gedoopt in Neeritter op 8 juni 1604.

- MARIA.
Zij was gehuwd met JAECK MACKEN.

- LEM.
Hij was gehuwd (1) met PETEN VASSEN.
Hij was gehuwd (2) met CLARA CLAEREN.

6530 KORST MUSELAERS.

Hij trouwde met

6531 NN

Uit dit huweljik:

- ALEIJDIS, zie 3265

6728 JOHAN SIJMENS, geboren rond 1490, woonde in Neeritter

Hij trouwde met:

6729 ZUZANNA,

Uit dit huwelijk:

- SIJMEN, zie 3364

- GIERTEN,

Zij was gehuwd met LEMMEN van de LAER

- UMMEL, gehuwd met JENKE WILLEN

- NN, zij was gehuwd met TIJEN SMEETS

- EMONT, hij was gehuwd met KATHRIJN

6736 WILLEM BRUIJNEN, geboren rond 1510.

Hij trouwde met

6737 KATHRIJN NN.

Uit dit huwelijk:

- LEMMEN, zie 3368.

7232 GERARDUS COCX, geboren in Roermond rond 1490, zoon van DIRCK KOCKS (14464) en MARIA BIJNS (14465).

Hij trouwde met

7233 CATHARINA ROEDERS.

Uit dit huwelijk

- GERARDUS, geboren rond 1520, zie 3616.

7234 JOHAN VAN DEN GRIJNDE.

Hij trouwde met

7235 JUTTA VAN BERINGEN.

Uit dit huwelijk

- MARGARETHA, zie 3617

7260 ANDRIES van MEYSENBORGH, geboren te Roermond rond 1520.

Het geslacht "van Meysenborgh" voert een sprekend wapen: een mees , zittend op de tinnen van een toren of borg. Zo staat het op een grafzerk in de Kathedraal. Het wapen is gedeeld; rechts een dwarsbalk, vergezeld boven van een wassenaar, beneden van een vijfblad; links de toren en de mees. Het opschrift heeft veel geleden : "15….1616 starf Niklas…. Goodt wilt der Sielen " . Het familiegraf lag, evenals dat van "van Dulckkens"in het Sacramentskoor voor de Communiebank.

Het huis van de van Meysenborghs lag aan de markt tussen Hal en Eenhoorn; het was het tweede huis van af het raadhuis gerekend. In 1550 was het huis reeds in handen van Andries van Meysenborgh, wat blijkt uit het Overdrachtsregister 1 blz 28

Hij was gehuwd met:

7261 ANNA CREMERS

Uit dit huwelijk:

- GODFRIED, zie 3630

- NIKOLAAS

8064 GOERT VAN HELDEN, geboren rond 1500.

Hij was gehuwd met

8065 N.N..

Uit dit huwelijk:

- JAN, zie 4032.


-- XIV --

11112 JOHAN HERMANS, geboren rond 1510; laat in de laatbank van de Heren van Horne in Neeritter. Trouwt later met Ida Goeven

Hij was gehuwd met:

11113 LIJSKE WEIJTSTEIN

Uit dit huwelijk:

- ARNDT, zie 5556.

- GRIJET

- MERKEN

- GERTHEN

12724 JAN CREMERS, geboren rond 1535, woonde in Neeritter, zoon van WILLEM CREMERS (25448) en JENNE (25449).

Schepenbank Neeritter: 04-07-1613;04-02-1593;12-06-1618;18-07-1618;06-06-1622;19-12-1630;18-10-1576

Hij trouwde met

12725 GEERTEN CLOETEN.

Uit dit huwelijk:

- WILLEM, zie 6362.

- JAN
Hij was gehuwd met CORNELIA WOLFFS.

- SIMON.
Hij was gehuwd met JEHENNA BOORMANS.

- MARIE.
Zij was gehuwd met JASPER VERLINDEN.

- TRIJN.

14464 DIRCK KOCHS, geboren rond 1450 en overleden rond 1499.

Hij trouwde met

14465 MARIA BIJNS, geboren rond 1460, dochter van GERARDUS BIJNS (28930) en BERTE (28931).

Uit dit huwelijk

- GERARDUS , zie 72232

-XV-

25448 WILLEM CREMERS, geboren rond 1510, molenaar, woonde in Neeritter, overleden in 1557, zoon van JOHAN CREMERS (50896)

Hij was gehuwd:

25449 JENNE, overleden voor 1557

Uit dit huwelijk:

- JAN, geboren rond 1540, zie 12724

- CATHRIJN

- BEELEN

- WILLEM

- GERIJT

28930 GERARDUS BIJNS, geboren rond 1430.

Hij trouwde met

28931 BERTE

Uit dit huwelijk

- MARIA, zie 14465

-XVI-

50896 JOHAN CREMERS, geboren rond 1490

Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.

Uit dit huwelijk:

- WILLEM, geboren rond 1510, zie 25448

- JACOB